EFL Logo
Executive MBA

EFL one to one

Våra skräddarsydda utbildningar vänder sig vanligtvis till en grupp av deltagare, men i vissa sammanhang är det än mer kraftfullt och relevant att vi tillsammans designar ett upplägg var du har vår EFL-resurs helt till ditt eget förfogande. Det kan t ex handla att du har högst individuella utvecklingsbehov, att du vill ha maximal möjlighet att ge plats för uteslutande dina egna frågeställningar, att den utveckling du söker inte finns tillgänglig i något av våra öppna program och du därför behöver bygga ett individuellt förlopp etc.

Vi kallar detta ”EFL one to one”. Precis som för de insatser som genomförs för grupper, gäller även här filosofin att vi utgår från dina behov och matchar samman det med vår expertis.

Detta helt individuella upplägg med bara dig och vår resurs runt bordet tenderar att vara något mer intensivt och interaktivt än utbildningar för grupper, därför ser vi i många fall hur ”EFL one to one” portioneras som ett antal tvåtimmarspass utspridda över tid och att de sker såväl på plats på EFL eller hos dig alternativt digitalt.

Vi står redo att möta din utveckling i ”EFL one to one”!

Vill du veta mer?

Martin Wihlborg
telefon: 046-222 68 47
e-post: martin.wihlborg@efl.se

Anna Sjöberg Petersson
telefon: 046-222 68 41
e-post: anna.sjoberg_petersson@efl.se