EFL Logo

EFL:s programutbud

VÅREN 2018

16 januari
EFL Ledarskap i organisationer (6 månader)

18 januari
Digitalization – from buzzword to practice (3 dagar)

22 januari
Extern redovisning och räkenskapsanalys (10 kvällar)

5 april
Affärskunskap (8,5 dagar)

9 april
Ekonomistyrning (8 kvällar)

HÖSTEN 2018

27 augusti
EFL Affärsstyrning (6 månader)
EFL Marketing (6 månader)

28 augusti
Diplomerad Controller (2 år)
Diplomerad Marknadsekonom (2 år)

18 september
Executive MBA (18 månader)

27 september
Affärskunskap (8,5 dagar)

16 oktober
Organisation – strategi, struktur och styrning (6 tillfällen)

18 oktober
EFL:s Styrelseprogram (10 dagar)

20 november
Digital transformation (3 dagar)