EFL Logo

EFL:s programutbud 2017

VÅREN 2017

17 januari
EFL Ledarskap i organisationer (6 månader)

23 januari
Extern redovisning och räkenskapsanalys (10 kvällar)

30 mars
Affärskunskap (8,5 dagar)

3 april
Ekonomistyrning (8 kvällar)

8 maj
I makroekonomins med- och motvind (2 dagar)

11 maj
Digitalisering – från buzzword till praktisk handling (1 dag)

HÖSTEN 2017

28 augusti
EFL Affärsstyrning (6 månader)
EFL Marketing (6 månader)

29 augusti
Diplomerad Controller (2 år)
Diplomerad Marknadsekonom (2 år)

19 september
Executive MBA (18 månader)

21 september
Affärskunskap (8,5 dagar)

27 september
Creating the attentive company (3 dagar)

16 oktober
Performance Management (3 dagar)

19 oktober
EFLs Styrelseprogram (10 dagar)

7 november
Leading Generation Y (3 dagar)

21 november
Corporate Brand Management (3 dagar)

5 december
Digital Marketing (3 dagar)

VÅREN 2018

18 januari
Digitalization – from buzzword to practice (3 dagar)

16 januari
EFL Ledarskap i organisationer (6 månader)

slutet av januari
Extern redovisning och räkenskapsanalys (10 kvällar)

slutet av mars
Affärskunskap (8,5 dagar)

början av april
Ekonomistyrning (8 kvällar)