EFL Logo

EFLs programutbud 2017

VÅREN 2017

17 januari
EFL Ledarskap i organisationer (6 månader)

23 januari
Extern redovisning och räkenskapsanalys (10 kvällar)

30 mars
Affärskunskap (8,5 dagar)

3 april
Ekonomistyrning (8 kvällar)

11 maj
Digitalisering – från buzzword till praktisk handling (1 dag)

8 maj
I makroekonomins med- och motvind (2 dagar)

HÖSTEN 2017

28 augusti
EFL Affärsstyrning (6 månader)
EFL Marketing (6 månader)

29 augusti
Diplomerad Controller (2 år)
Diplomerad Marknadsekonom (2 år)

19 september
Executive MBA (18 månader)

21 september
Affärskunskap (8,5 dagar)

27 september
Creating the attentive company (3 dagar)

17 oktober
Digitalization – from buzzword to practice (3 dagar)

19 oktober
EFLs Styrelseprogram (10 dagar)

7 november
Leading Generation Y (3 dagar)

21 november
Corporate Brand Management (3 dagar)

5 december
Digital Marketing (3 dagar)