EFL Logo

Styrelse och ledning

Styrelse

EFL_styrelse_MRS_C_20150603_0672_600x200px_sv
Lars H Bruzelius (f.d. styrelseordförande), Frédéric Delmar, Andreas Inghammar, Margaretha Alexanderson, Henrik Lundgren

Margaretha Alexanderson
Tillväxtkonsult, Ahrens & Partners AB
Frédéric Delmar
Professor, Företagsekonomiska institutionen, vice rektor, Ekonomihögskolan
Andreas Inghammar
Docent/prefekt, Institutionen för Handelsrätt
Paul Pierce
Universitetslektor, Institutionen för informatik
Henrik Lundgren
VD EFL


Ledning, affärsutveckling och administration

Per Malmberg, Linda Olsson, Sophia Engleson, Malena Carlström, Tony Åkesson, Anna Sjöberg Petersson, Ann-Mari Nilsson (har gått i pension), Henrik Lundgren

Henrik Lundgren
VD
Sophia Engleson
Sälj- och affärsutveckling
Per Malmberg
Sälj- och affärsutveckling
Anna Sjöberg Petersson
Sälj- och affärsutveckling
Niklas Sjölund
Sälj- och affärsutveckling
Martin Wihlborg
Sälj- och affärsutveckling
Tony Åkesson
Sälj- och affärsutveckling
Malena Carlström
Marknadsföring
Linda Olsson
Ekonomi


Programråd Executive MBA

Hans Knutsson
Ola Mattisson
Nadja Sörgärde
Robert Wenglén