EFL Logo

Styrelse och ledning

Styrelse

Lars H Bruzelius, styrelseordförande
Docent, Företagsekonomiska institutionen
Margaretha Alexanderson
Tillväxtkonsult, Ahrens & Partners AB
Frédéric Delmar
Professor, Företagsekonomiska institutionen, vice rektor, Ekonomihögskolan
Andreas Inghammar
Docent/prefekt, Institutionen för Handelsrätt
Paul Pierce
Universitetslektor, Institutionen för informatik
Henrik Lundgren
VD EFL

EFL_styrelse_MRS_C_20150603_0672_600x200px_sv
Lars H Bruzelius, Frédéric Delmar, Andreas Inghammar, Margaretha Alexanderson, Henrik Lundgren

Ledning, affärsutveckling och administration

Henrik Lundgren
VD
Per Malmberg
Sälj- och affärsutveckling
Cathrin Cronqvist
Sälj- och affärsutveckling
Anna Sjöberg Petersson
Sälj- och affärsutveckling
Tony Åkesson
Sälj- och affärsutveckling
Malena Carlström
Marknadsföring
Ann-Mari Nilsson
Administration
Linda Olsson
Ekonomi

Henrik Lundgren, Ann-Mari Nilsson, Anna Sjöberg Petersson, Malena Carlström,
Tony Åkesson, Linda Olsson, Cathrin Cronqvist, Per Malmberg

Programråd Executive MBA

Hans Knutsson
Ola Mattisson
Nadja Sörgärde
Robert Wenglén