UTBILDNING I AFFÄRSMANNASKAP PÅ EFL

– Fördjupa och förnya dina kunskaper!

Utveckla din helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning med hjälp av EFLs utbildningsprogram i affärsmannaskap. Vi använder föreläsare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i kombination med föreläsare från näringslivet. Våra föreläsare är handplockade för alla utbildningar, så att det blir en perfekt mix av teori och praktik inom aktuellt område.

Affärskunskap

Affärskunskap

På EFL:s Affärskunskap utvecklar du din helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning. Passar dig som på ett snabbt, roligt och inspirerande sätt vill lära dig att förstå och tala det ekonomiska språket, få bättre förståelse för ekonomiska samband, bli stärkt i ditt ledarskap och inom strategisk planering.

Gå till kursen

Creating the attentive company

Vet ert företag vad era kunder verkligen behöver? Är ni duktiga på att snabbt och effektivt snappa upp förändringar i konsumenttrender? Har ni en strategi för hur ni ska föra in framväxande teknologier i er portfölj? Vill ni bli bättre på att se hur ert befintliga erbjudande, utifrån era unika förutsättningar, kan utvecklas för att skapa ytterligare värde?

Gå till kursen
Executive MBA, Peter Lindström

Making mergers work

Making mergers work tränar din förmåga att förstå och hantera utmaningar i samband med uppköp och sammanslagningar. Denna Business Solution-workshop tar ett konkret helhetsgrepp utifrån komponenterna strategi, organisation, ledarskap och kommunikation.

Gå till kursen
Executive MBA

Managing Macroeconomic Uncertainty

Alla företag är exponerade för makroekonomiska förändringar, men få har en tydlig förståelse för de makroekonomiska risker (men också möjligheter) de exponeras för. På Managing Macroeconomic Uncertainty får du hjälp med att identifiera vilka makro-ekonomiska variabler som är viktiga för ditt företag och formulera strategierna för din verksamhet.

Gå till kursen

Organisation – strategi, struktur och styrning

Kursen Organisation – strategi, struktur och styrning ger dig verktygen för att ur ett managementperspektiv analysera och förstå organisationen ur olika intressenters perspektiv, relationen mellan organisationers olika delar, samt hur man mest effektivt arbetar för att skapa förändring i en given organisationsmiljö.

Gå till kursen