Kom förberedd

Vi vet att 30-50% av alla uppköp och sammanslagningar kostar dyrbara extra pengar för att man inte förberett sig på bästa sätt. Värdet för att skapa de bästa förutsättningarna i dessa processer kan lätt omsättas i kronor och ören.

Making mergers work tränar din förmåga att förstå och hantera utmaningar i samband med uppköp och sammanslagningar.

Denna Business Solution-workshop tar ett konkret helhetsgrepp utifrån komponenterna strategi, organisation, ledarskap och kommunikation.

Programansvarig

EFL_MRS_C_Rikard_Larsson_5307_360x150px

“Företagsuppköp och fusioner utgör något av det värsta och/eller bästa som kan hända organisationer. Vi fokuserar på hur vi kan upptäcka olika hot och vända dessa till engagerande möjligheter för att förverkliga mer synergier.”

Rikard Larsson
Programansvarig för ”Making mergers work”

Innehåll

  • Förvärvsprocessen
  • Personalengagemang
  • Företagskultur
  • Organisationsanalys
  • Karriärsutveckling
  • Styrsystem
  • Kommunikationsverktyg
  • Ledarskap i förändring

”Making mergers work” ger ert företag verktygen för att ge er de bästa förutsättningar vid uppköp och sammanslagningar.

För dig

”Making mergers work” vänder sig till dig som sitter i företagsledningen i företag som har eller överväger att förvärva bolag. Den vänder sig också till dig som ingår i ett ”transition team”, men också till dig som har blivit uppköpt och behöver förstå vad som kan och bör hända.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På EFL:s Business Solutions möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice och guidar dig i dina skarpa utmaningar. Läs mer om EFL-teamet

Skarpa utmaningar – skarpa lösningar

Business Solutions är ett särskilt framtaget koncept för att under tre dagar fokusera på dina aktuella affärsutmaningar. Tillsammans med erfarna pedagoger och ämnesexperter, samt genom ett stort erfarenhetsutbyte i gruppen, möter vi aktuella frågor som dagens företag står inför. Vi skapar en bank med relevanta, konkreta och effektiva verktyg för just din verksamhet, som du omgående ska kunna ta hem och omsätta.

Pedagogiken, som är inspirerad från vårt Executive MBA-program, kan liknas vid hybrider av färdighetsträning, utbildning och erfarenhetsutbyte – allt med den senaste forskningen som bas.

Våra Business Solutions-teman tas fram i samråd med medlemsföretagen och ska spegla de viktiga frågor som står högt på organisationers och företags agendor och byts därför ut med jämna mellanrum.

Anmälan

Kursen erbjuds som företagsanpassad utbildning. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Välkommen att kontakta oss!

EFL_MRS_C_Per_Malmberg_7620_150x150px

Per Malmberg
telefon: 046-222 68 44
e-post: per.malmberg@efl.se

 

 

EFL_MRS_C_Tony_Akesson_7933_150x150px

Tony Åkesson
telefon: 046-222 68 43
e-post: tony.akesson@efl.se