UTBILDNING I DIGITALISERING PÅ EFL

Digital Marketing

För många företag blir Digital Marketing en allt mer betydelsefull framgångsfaktor. Vad är Digital Marketing och hur kan det användas? På vilket sätt kan det bidra till att min organisation når sina affärsmål? Med vilka kriterier kan jag utvärdera styrkan i en Digital Marketing-strategi? Vilka komponenter borde ingå i ett Digital Marketing-program?

Gå till kursen

Digitalisering
– från buzzword till praktisk handling

Genom EFL:s utbildning ”Digitalisering - från buzzword till praktisk handling” får du kunskaperna för att ”plocka ned” digitaliseringens potential i mer konkreta termer till din egen verksamhet. Information som kan visa sig ovärderlig.

Gå till kursen