Från makro till mikro

Spotify, Uber, AirBnB är företag som via digital teknik kunnat utmana och förändra sina branscher – med omfattande genomslag och snabbhet. Apple ritade om kartan för mobiltelefoner med en enda produkt – varefter Nokia, världens då största mobiltelefontillverkare i stort sett försvann från marknaden. De flesta experter är idag överens om att alla företag oavsett
bransch kommer att möta förändringar drivna av digitalisering – och den stora utmaningen är hur företag och dess ledare ska
möta förändringarna. Vi studerar ämnet med utgångspunkt ur ett globalt perspektiv för att sedan sätta det i en lokal kontext – där vi tittar på din verksamhets förutsättningar.

Programansvarig

Bo Andersson
Programansvarig

Innehåll – Från globalt till lokalt

Ambitionen med kursen är att ge deltagarna insikt i hur digitalisering påverkar från såväl ett globalt som till ett lokalt perspektiv.

Centrala frågeställningar:
• Vad innebär digitalisering från olika aktörers perspektiv?
• Hur påverkar digitaliseringen affärsmodellen?
• Går det att förutspå vilka branscher som blir särskilt utsatta för 
omvälvande förändringar?
• Digitalisering – så mycket mer än automation!
• Finns det entydiga svar på hur vi bör agera? Vilka tumregler kan vi jobba 
med?
• Vad kan vi lära av de goda exemplen och vad kan vi lära av de 
avskräckande exemplen?
• Vad är det som teorierna ”long tail” och ”disruptive technologies” försöker 
att berätta?
• Hur kan ditt företag finna era möjligheter att vinna på digitaliseringen?

Denna kurs ska inte betraktas som en kurs i affärsstrategi – ni förstår era egna affärer bäst – här ges istället insikter och praktiska verktyg för digitalisering, som ni sedan kan förvalta lokalt och bygga in i er affärsstrategi.

Uppbyggnad

Utbildningens tre dagar kommer ha varsitt huvudtema:
Dag 1: ”Makro”, digitalisering som begrepp
Dag 2: ”IT-mognad”, ramverk för att förstå IT-mognad, vilket är centralt för att förstå hur väl er verksamhet är länkad till digitaliseringen
Dag 3: ”Mikro”, verktyg för att förstå affärsprocesser och hur digitalisering kan byggas in i era affärsprocesser

Dag 1 sätter således in digitalisering i ett större sammanhang, medan dag 2 och 3 blir mer ”verktygsorienterade” och mer direkt adresserar era respektive verksamheter. Dagarna byggs upp med EFLs beprövade pedagogik bestående av en kombination av föreläsningar och diskussioner.

För dig

Utbildningen vänder sig såväl till dig som redan är engagerad i digitaliseringsinitiativ som till dig som är allmänt nyfiken på fenomenet och som alltmer insett att du och din organisation behöver förhålla er mer aktivt till digitalisering. Du erhåller insikter och praktiska verktyg för digitalisering, som du och din organisation sedan kan förvalta lokalt och bygga in i er affärsstrategi.

EFL:s lärare

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med vår unika koppling till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din och ditt företags utveckling. På utbildningen möter du EFL-medarbetaren Bo Andersson, med stark forskningsbas och praktisk erfarenhet inom områden såsom mobila system, affärsmodeller, affärssystem, digitala betalningsmetoder, processmodeller.

Hans grundsyn är att informationssystem är en nyckelkomponent som kan skapa såväl framgång som motgång i det moderna affärslandskapet. Denna grundsyn är etablerad utifrån hans yrkeserfarenheter från egna bolag och senare förstärkt via forskning. Det är dessutom hans övertygelse att utan förståelse för användningen och effekterna av informationssystem och digitalisering kommer ansvariga i både såväl privata företag som i offentliga verksamheter få uppenbara problem att navigera i dagens alltmer digitaliserade och datorstödda miljö. På samma sätt kan en utvecklad digitaliseringsstrategi ge ovärderliga fördelar för er verksamhet.

Skarpa utmaningar – skarpa lösningar

Business Solutions är ett särskilt framtaget koncept för att under tre dagar fokusera på dina aktuella affärsutmaningar. Tillsammans med erfarna pedagoger och ämnesexperter, samt genom ett stort erfarenhetsutbyte i gruppen, möter vi aktuella frågor som dagens företag står inför. Vi skapar en bank med relevanta, konkreta och effektiva verktyg för just din verksamhet, som du omgående ska kunna ta hem och omsätta.

Pedagogiken, som är inspirerad från vårt Executive MBA-program, kan liknas vid hybrider av färdighetsträning, utbildning och erfarenhetsutbyte – allt med den senaste forskningen som bas.

Våra Business Solutions-teman tas fram i samråd med medlemsföretagen och ska spegla de viktiga frågor som står högt på organisationers och företags agendor och byts därför ut med jämna mellanrum.

EFL:s Business Solutions ges på engelska.

Datum

18, 30, 31  januari 2018

Plats

Lund

Programavgift

SEK 18 900
SEK 16 900 för medlemmar i EFL:s företagsnätverk

Priser exkl. moms.

 

Välkommen att kontakta oss!

EFL_MRS_C_Per_Malmberg_7620_150x150px

Per Malmberg
telefon: 046-222 68 44
e-post: per.malmberg@efl.se

 

Tony Åkesson
telefon: 046-222 68 43
e-post: tony.akesson@efl.se