Det som följs upp blir gjort!

Att styra och utveckla organisationer och individer i organisationer är en avgörande ledningsaspekt och ett ständigt aktuellt ämne i företag och organisationer.

Populärt i sammanhanget är begreppet performance management som i grova drag handlar om system för hur man styr och följer upp enskilda medarbetares och gruppers prestationer, samt med detta som bas arbetar med utveckling av och för den enskilde.

EFL erbjuder ett tredagarsprogram var vi sätter begreppet performance management under lupp och i sitt sammanhang. Vi tillhandahåller ett utbildningsformat där goda exempel från praktik och teori får stötas och blötas med dina/era nuvarande och kommande ambitioner inom performance management och verksamhetsstyrning. Få injektionen att accelerera era initiativ inom performance management!

Styrning och uppföljning som ett ”hårt” verktyg för ”mjuk” förändring?

All styrning och uppföljning av styrning kopplar för eller senare till att ledningen vill lära av utvärderingen och med detta som grund försöka förändra föreställningar, attityder och beteenden hos grupper eller enskilda individer. Vad säger praktik och forskning om lärande och hur kan vi dra nytta av den för att förbättra styrningen i din verksamhet?

Programansvarig

Innehåll

Vi kommer under utbildningen sätta resultatstyrning i relation till andra former av styrning i och av organisationer, så som aktivitetsstyrning, värderingsstyrning och ekonomistyrning (budget). Därefter pekar vi på för- och nackdelar med de olika styrformerna. Vidare diskuteras vilken mix av styrformer som vanligtvis lämpar sig för vilken verksamhetslogik.

Med denna breda överblick övergår vi till att arbeta med resultatstyrning inom ramen för er verksamhet:

  • Vad ska uppnås? (Eventuella målkonflikter, mätproblematik, multipla KPI:er)
  • Hur ska detta uppnås? (Best practice, regler, rutiner, policies)
  • Varför ska detta uppnås? (mening, commitment, värden)
  • När ska detta uppnås? (lång- och kortsiktiga resultat, innovation)
  • Vem ska, och vem ska inte, uppnå detta?

Uppbyggnad

Utbildningen har upplägget 1+2 heldagar och vi träffas i Lund med omnejd.

För dig

Utbildningen vänder sig såväl till dig som redan är engagerad i Performance Management aktiviteter som till dig som är allmänt nyfiken på begreppet och som alltmer insett att du och din organisation behöver arbeta mer aktivt med Performance Management. Du erhåller insikter och praktiska verktyg för Performance Management, som du och din organisation kan bygga in och integrera i er organisation.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Performance Management möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice.

Programansvarig för Performance Management är Robert Wenglén, som har mer än 20 års erfarenhet av chefs- och ledarskapsutveckling för yrkesverksamma i kombination med sin forskning på området. Robert är programchef för EFL:s Executive MBA och flitigt förekommande på EFL:s företagsanpassade program.

Datum

16, 23, 24 oktober, 2017

Plats

Lund

Programavgift

SEK 18 900
SEK 16 900 för medlemmar i EFL:s företagsnätverk
Tillval: EFL one-to-one SEK 4200 Läs mer

Priser exkl. moms.

 

Välkommen att kontakta oss!

Per Malmberg
telefon: 046-222 68 44
e-post: per.malmberg@efl.se