Förändring och förändringsledarskap

HOTSPOT 5 MAJ

Att kunna jobba med och leda förändring är en nästan nödvändig färdighet i dagens snabba och föränderliga värld. Samtidigt är det ganska få som har klart för sig att det finns ett antal ganska enkla och självklara steg som ger ramen för hur förändringsarbete bör bedrivas. På denna Hot Spot tar vi oss an dessa och hur man kan och bör jobba med dem för att åstadkomma en förändring som varar.

Förändringsledarskap handlar om förmågan att leda förändring och att effektivt driva förändring genom organisationen. Att kunna jobba med och leda förändring är närmast ett hygienkrav i dessa turbulenta tider.

På denna Hot Spot tar Ulf Johansson, professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med mer än 20 års erfarenhet av ledarutveckling och förändringsledarskap, med oss igenom viktiga steg för framgångsrikt förändringsarbete.

På denna HotSpot kommer du att få en djupare förståelse för förändringsarbete och viktiga verktyg för att leda förändringsarbete i dessa utmanande tider.


Ulf Johansson

Ulf är professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med mer än 20 års erfarenhet av ledarutveckling och förändringsledarskap, samt programansvarig för kursen Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap.


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till Hot Spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med:

FAKTA

TID
5 maj, kl 8.00-10
Vi inleder med frukostmingel.

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

KOSTNAD
Kostnadsfritt för EFL:s Företagsnätverk
Vill du prova på? Kontakta oss på event@efl.se

MER INFO
Kontakta Magnus Nenzén:
magnus.nenzen@efl.se
046-222 68 41

ANMÄLAN