Välkomna Adaptive Management by Softhouse till EFL:s företagsnätverk

Vi hälsar Adaptive Management by Softhouse välkomna till EFL:s företagsnätverk! 

Adaptive Management är ett affärsområde inom Softhouse Öresund. Med mantrat “Embrace the mess!” hjälper deras managementkonsulter företag och chefer att förbli relevanta genom att kunna anpassa sig i det ständigt föränderliga affärsklimatet. Deras metoder för adaptivt strategiarbete i ledningsgrupper och för ständiga och hållbara förändringar i organisationer är baserade på den senaste kunskapen inom managementinnovation och ledning i komplexa, föränderliga och oförutsägbara miljöer.

Som medlemmar i EFL:s företagsnätverk får de tillgång till ett brett kontaktnät, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, vår digitala plattform, det absolut senaste från forskningsfronten och mer därtill. Läs mer om EFL:s företagsnätverk