Välkommen på ”provtryckning” den 19 juni

Under 2018 lanseras en offensiv breddning av EFL:s utbud! Utifrån vår starka marknadsposition inom executive education kommer vi under 2018 att vidare öka vårt marknadsgenomslag genom att även erbjuda tekniskt präglade managementutbildningar under flaggan EFL Tech. Detta ämnar vi att skapa tillsammans med regionens företag, kluster och nätverk – och därför vänder vi oss till er!

Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas, där en rad olika techutbildningar är under framtagande. En av dessa är City Development Executive Programme – en utbildning som vi tillsammans med er kommer att arbeta fram och färdigställa under maj. Därför vill vi bjuda in er till träff den 19 juni kl 14.30-16.30, där ni träffar oss på EFL och LTH:s avdelning för Byggproduktion. Detta blir en så kallad ”provtryckning”, där vi vill ha er input kring utbildningskonceptet, som kommer att skickas till er på förhand, samt vrida och vända och putsa till de tankar som presenteras.

Det vi redan nu vet är att City Development Executive Programme kommer att vända sig personer som är med och tar beslut om stadsutveckling, har starka intressen i stadsutveckling, är leverantörer i samband med stadsutveckling – helt enkelt personer som har någon form av mer strategisk position i samband med stadsutveckling både inom privat och offentlig sektor. I utbildningen vill vi fokusera på en rad av de olika områden som är centrala för att kunna ta integrerade helhetsgrundade beslut kring stadsutveckling. Utbildningen kommer att ske i formen av fem stycken tredagarsinternat fördelade över hela 2019.

Varmt välkomna för att bidra med tankar och idéer till denna helt nya utbildning!För mer information och anmälan. Vänligen kontakta:

Per Malmberg
046-222 68 44
072-218 84 41
per.malmberg@efl.se