Välkommen på ”provtryckning” den 24 maj

Under 2018 lanseras en offensiv breddning av EFL:s utbud! Utifrån vår starka marknadsposition inom executive education kommer vi under 2018 att vidare öka vårt marknadsgenomslag genom att även erbjuda tekniskt präglade managementutbildningar under flaggan EFL Tech. Detta ämnar vi att skapa tillsammans med regionens företag, kluster och nätverk – och därför vänder vi oss till er!

Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas, där en rad olika techutbildningar är under framtagande. En av dessa är EFL Fastighetsstrateg – en utbildning som vi tillsammans med er kommer att arbeta fram och färdigställa under maj. Därför vill vi bjuda in er till träff den 24 maj kl 09.00-11.00 i Lund, där ni träffar oss på EFL och LTH:s avdelning för Byggproduktion. Detta blir en så kallad ”provtryckning”, där vi vill ha er input kring utbildningskonceptet, som kommer att skickas till er på förhand, samt vrida och vända och putsa till de tankar som presenteras.

Det vi redan nu vet är att EFL Fastighetsstrateg primärt kommer att vända sig till personer som har nyckelroller i den strategiska utvecklingen av fastigheter, till exempel i formen att de driver nyckelprojekt, har ett tydligt utvecklingsansvar och en nära koppling till affären. I utbildningen vill vi ta fatt i en rad av de olika områden som är aktuella för att arbeta strategiskt med fastigheter, såsom ekonomi, innovation, beställa/upphandla med flera områden.

Utbildningen kommer att kunna tillgås i två format, antingen som en av fyra terminer i det två-åriga programmet ”Diplomerad Fastighetsstrateg” (de övriga tre terminerna har fokus på företagsekonomi och ledarskap) med start nu i höst eller som en självständig utbildning (ca 16 träffar) under hösten 2019. Utbildningen är på deltid och kvällstid, samt även rymma arbete på hemmaplan mellan träffarna.

Varmt välkomna för att bidra med tankar och idéer till denna helt nya utbildning!