Nya tider skapar nya möjligheter

För många organisationer är det en nödvändighet att anpassa sig och utforska nya möjligheter i ett affärslandskap präglat av snabb teknologisk utveckling, för att behålla eller öka sin konkurrenskraft​. Att utveckla nya affärer parallellt med att hantera en befintlig verksamhet är en utmaning som många företagsledningar brottas med idag​.

Skillnaderna idag är att utvecklingstakten är avsevärt snabbare och att organisationer sällan är utformade för att hantera detta. Ofta upplevs det som svårt att använda befintlig organisation som plattform för djärva utvecklingsprojekt med betydande tillväxtpotential. Därför behövs kompletterande ansatser, metoder och verktyg, som kan kombinera djärva utvecklingsprojekt inom ramen för befintlig organisation samtidigt som den digitala förmågan ökas i organisationen.

Making Your Business Digital – Strategies for developing digital business models ​in​går även som en valbar modul i Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program

Programansvariga

Tomas De Souza – vd på healthtechbolaget WordDiagnostics, är alumn från EFL:s Executive MBA-program och har mångårig erfarenhet av att leda och driva digital innovation. Han har en bakgrund inom business design och affärsutveckling, med ett särskilt fokus på att konkretisera och realisera framtida affärspotential för såväl nya som traditionella verksamheter. Bakom sig har Tomas bland annat ett uppdrag som Director of Innovation för Bonnier News.

Roger Ström – knuten till Ekonomihögskolan, har bred erfarenhet av forskning, undervisning, konsultverksamhet samt digital affärsutveckling. Han är också medförfattare till “Digital marknadsföring”, den första svenska boken som kopplar ihop digital transformation med digital marknadsföring.

 

Innehåll

Making Your Business Digital – Strategies for developing digital business models ger dig verktygen för att utveckla förändringsstrategier och utvärdera digitala initiativ, bygga en experimenterande kultur och öka din digitala kompetens – parametrar som bidrar till organisationens digitala förmåga. ​Vi arbetar under programmet med teorier och modeller som bland annat beskriver och förklarar:

  • Strategiska modeller och vikten av en kontinuerligt uppdaterad strategi.
  • Organisatorisk förändring och kultur som verktyg för utveckling.
  • Metoder för affärsutveckling genom utveckling av nya produkter och tjänster.
  • Hur man definierar och skapar kundvärde och kunderbjudande
  • Teknologi som möjliggörare för företag och dess intressenter

Making Your Business Digital tränar dig och din organisation i metoder för digital transformation och utveckling av digital mognad. Vi kommer i programmet att hjälpa dig att anamma ett utforskande förhållningssätt till förändring, där det handlar om att systematiskt prova nya saker och på ett effektivt sätt dra lärdomar av de resultat man uppnår, såväl positiva som negativa. En organisations digitala mognad utvecklas genom att systematiskt, gradvis och kontinuerligt värdera, välja och genomföra avgränsade experiment, som ligger i linje med företagets strategi. Om de blir framgångsrika, kan de utvecklas till fullskaliga projekt – men även experiment som inte når uppsatta mål bidrar till att öka organisationens digitala mognad.

För dig

R​iktar sig till dig som arbetar med förändring och utveckling. Dina utmaningar får gärna vara av strategisk natur (d.v.s. förändringar som påverkar din organisations erbjudande, viktiga processer eller viktiga intressenter). Du kan exempelvis sitta i din organisations ledningsgrupp, ha det yttersta ansvaret – eller vara projektledare eller chef i linjeposition i såväl kommersiell organisation som kommun eller myndighet.

Uppbyggnad

Programmet består av totalt 9 heldagar uppdelat på 3 moduler á 3 sammanhängande heldagar i internatform.

MODUL 1: Challenge
– Defining strategy and creating a fit between aspirations and initiatives based on insights from customers, technology and markets​.
Exempel på innehåll: strategiska modeller för tillväxt, transformation​ och metoder för forecasting.

MODUL 2: Change
– Transformation ​and choice of digital initiatives​, business models and portfolio.
Exempel på innehåll: affärsmodeller och portföljteori.

MODUL 3: Charge
​- Mobilizing your organization to accelerate​, implement and scale digital initiatives​.
Exempel på innehåll: digitaliserings​ kultur, ​agilt​ ledarskap och​ agil ​organisation.

Mellan varje modul kommer du att arbeta aktivt med en på förhand definierad affärsmöjlighet. Modulerna är uppbyggda för att ta tillvara nya insikter för att o​msätta denna affärsmöjlighet till ett skarpt projekt.

Förutom föreläsningar, workshops och praktikfallsdiskussioner kommer vi att med vår IMPACT-pedagogik att fokusera på viktiga områden och utmaningar som programmets deltagare möter. Vi kommer gemensamt att arbetaskarpt med hur teori och praktik kan hjälpa deltagarna kan flytta sina utmaningar närmare lösningen.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Making Your Business Digital möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice. Läs mer om EFL-teamet

EFL:s IMPACT-pedagogik

EFL:s IMPACT-pedagogik innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig, givet dina och din organisations förutsättningar. Programmet ger dig som deltagare en upplevelsebaserad kompetenshöjning och klär dig i nya metoder för att utveckla affärsmodeller med stöd av ny teknik.

EFL:s IMPACT-pedagogik

Genom att varva teori, aktuell forskning och övningar med handfasta tips och råd, skapar vi tillsammans en slagkraftig kombination som ger dig verktyg och färdigheter att identifiera, värdera och leverera konkreta affärsutvecklingsprojekt, som stärker och utvecklar er verksamhet.

Startdatum och omfattning

Programstart: 29 september 2021
Omfattning: 9 heldagar (tre stycken 3-dagars internat)
Plats: Kursgård i Skåne

Programavgift

SEK 52 000
SEK 48 000 för medlemmar i EFL:s företagsnätverk

Priser exkl. moms. Internatkostnader (kost och logi) tillkommer. Internatkostnaderna uppgår till uppskattningsvis SEK 5 000-6 000 per internat och faktureras separat efter hand som de uppkommer.

Programmet ges på svenska, i händelse av att engelskspråkiga deltagare medverkar på programmet kan en kombination av engelska och svenska bli språket på programmet.

Datum

Utbildningen ges en gång per år, med start och genomförande på hösten. Programmet består av totalt 9 heldagar uppdelat på 3 moduler á 3 sammanhängande heldagar i internatform med sammankomst en gång per månad.

Datum hösten 2021:

  • 29 september – 1 oktober
  • 27-29 oktober
  • 1-3 december

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se

Kontakta oss!

Henrik Lundgren
telefon: 046-222 68 42
mobil: 070-585 86 97
e-post: henrik.lundgren@efl.se

Andreas Olsson
telefon: 046-222 68 47
mobil: 072-208 92 51
e-post: andreas.olsson@efl.se