Nya tider skapar nya möjligheter

För många organisationer är det en nödvändighet att anpassa sig och utforska nya möjligheter i ett affärslandskap präglat av snabb teknologisk utveckling, för att behålla eller öka sin konkurrenskraft​. Att utveckla nya affärer parallellt med att hantera en befintlig verksamhet är en utmaning som många företagsledningar brottas med idag​.

Skillnaderna idag är att utvecklingstakten är avsevärt snabbare och att organisationer sällan är utformade för att hantera detta. Ofta upplevs det som svårt att använda befintlig organisation som plattform för djärva utvecklingsprojekt med betydande tillväxtpotential. Därför behövs kompletterande ansatser, metoder och verktyg, som kan kombinera djärva utvecklingsprojekt inom ramen för befintlig organisation samtidigt som den digitala förmågan ökas i organisationen.

Making Your Business Digital – Strategies for developing digital business models ​in​går även som en valbar modul i Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program

Uppbyggnad

Utbildningen ges en gång per år, med start och genomförande på hösten. Programmet består av totalt 9 heldagar uppdelat på 3 moduler á 3 sammanhängande heldagar i internatform.

MODUL 1: Challenge

– Defining strategy and creating a fit between aspirations and initiatives based on insights from customers, technology and markets​.
Exempel på innehåll: strategiska modeller för tillväxt, transformation​ och metoder för forecasting.

MODUL 2: Change

– Transformation ​and choice of digital initiatives​, business models and portfolio.
Exempel på innehåll: affärsmodeller och portföljteori.

MODUL 3: Charge

Mobilizing your organization to accelerate​, implement and scale digital initiatives​.
Exempel på innehåll: digitaliserings​ kultur, ​agilt​ ledarskap och​ agil ​organisation.

Mellan varje modul kommer du att arbeta aktivt med en på förhand definierad affärsmöjlighet. Modulerna är uppbyggda för att ta tillvara nya insikter för att o​msätta denna affärsmöjlighet till ett skarpt projekt.

Förutom föreläsningar, workshops och praktikfallsdiskussioner kommer vi att med vår IMPACT-pedagogik att fokusera på viktiga områden och utmaningar som programmets deltagare möter. Vi kommer gemensamt att arbetaskarpt med hur teori och praktik kan hjälpa deltagarna kan flytta sina utmaningar närmare lösningen.

Innehåll

Making Your Business Digital – Strategies for developing digital business models ger dig verktygen för att utveckla förändringsstrategier och utvärdera digitala initiativ, bygga en experimenterande kultur och öka din digitala kompetens – parametrar som bidrar till organisationens digitala förmåga. ​Vi arbetar under programmet med teorier och modeller som bland annat beskriver och förklarar:

  • Strategiska modeller och vikten av en kontinuerligt uppdaterad strategi.
  • Organisatorisk förändring och kultur som verktyg för utveckling.
  • Metoder för affärsutveckling genom utveckling av nya produkter och tjänster.
  • Hur man definierar och skapar kundvärde och kunderbjudande
  • Teknologi som möjliggörare för företag och dess intressenter

Making Your Business Digital tränar dig och din organisation i metoder för digital transformation och utveckling av digital mognad. Vi kommer i programmet att hjälpa dig att anamma ett utforskande förhållningssätt till förändring, där det handlar om att systematiskt prova nya saker och på ett effektivt sätt dra lärdomar av de resultat man uppnår, såväl positiva som negativa. En organisations digitala mognad utvecklas genom att systematiskt, gradvis och kontinuerligt värdera, välja och genomföra avgränsade experiment, som ligger i linje med företagets strategi. Om de blir framgångsrika, kan de utvecklas till fullskaliga projekt – men även experiment som inte når uppsatta mål bidrar till att öka organisationens digitala mognad.

För dig

R​iktar sig till dig som arbetar med förändring och utveckling. Dina utmaningar får gärna vara av strategisk natur (d.v.s. förändringar som påverkar din organisations erbjudande, viktiga processer eller viktiga intressenter). Du kan exempelvis sitta i din organisations ledningsgrupp, ha det yttersta ansvaret – eller vara projektledare eller chef i linjeposition i såväl kommersiell organisation som kommun eller myndighet.

 

Programansvarig

Programansvarig är Tomas de Souzavd på healthtechbolaget WordDiagnostics, är alumn från EFL:s Executive MBA-program och har mångårig erfarenhet av att leda och driva digital innovation. Han har en bakgrund inom business design och affärsutveckling, med ett särskilt fokus på att konkretisera och realisera framtida affärspotential för såväl nya som traditionella verksamheter. Bakom sig har Tomas bland annat ett uppdrag som Director of Innovation för Bonnier News.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Making Your Business Digital möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice. Läs mer om EFL-teamet

EFL:s IMPACT-pedagogik

EFL:s IMPACT-pedagogik innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig, givet dina och din organisations förutsättningar. Programmet ger dig som deltagare en upplevelsebaserad kompetenshöjning och klär dig i nya metoder för att utveckla affärsmodeller med stöd av ny teknik.

Genom att varva teori, aktuell forskning och övningar med handfasta tips och råd, skapar vi tillsammans en slagkraftig kombination som ger dig verktyg och färdigheter att identifiera, värdera och leverera konkreta affärsutvecklingsprojekt, som stärker och utvecklar er verksamhet.

Datum

  • 27-29 september, 2023
  • 25-27 oktober, 2023
  • 29 november – 1 december, 2023

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se