Generationsövergripande ledarskap

I dagens företag arbetar flera generationer sida vid sida i samma organisation. Forskning visar att de ofta drivs och motiveras av olika saker, samtidigt som detta inte alltid tas hänsyn till i organisationsstrukturen.

På denna 3-dagars workshop tar vi utgångspunkt i din verksamhets utmaningar och tittar på vilka möjligheter som finns för att framgångsrikt jobba med olika generationers drivkrafter.

Programansvarig

EFL_MRS_C_Nadja_Sorgarde_0686_360x150px

”Under denna tredagars Business Solution-workshop kommer vi att utforska generationsanpassat ledarskap. Hur skiljer sig normer, värderingar och ambitioner mellan olika generationer? Vi tittar närmare på konsekvenserna och hur verksamheter kan dra nytta av dessa erfarenheter när de organiserar arbetet.”

Nadja Sörgärde
Programansvarig för Generationsanpassat ledarskap

Innehåll

Vi fokuserar på de utmaningar inom områdena rekrytering, ledarskap och företagsstyrning som organisationer ställs inför. Du får en djupare förståelse för de utmaningar du står inför, men även konkreta idéer för hur dessa kan hanteras.

  • Ledarskap och efterföljarskap
  • Styrning
  • Kultur och identitet
  • Rekrytering och utveckling av personal
  • Motivation

Uppbyggnad

Våra Business Solutions har upplägget 1+2 heldagar och vi träffas i Lund med omnejd.

För dig

Generationsanpassat ledarskap vänder sig till dig som vill förstå hur olika generationers värderingar, världsuppfattningar, erfarenheter och kompetenser påverkar förutsättningarna för att organisera och leda din verksamhet.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På EFL:s Business Solutions möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice och guidar dig i dina skarpa utmaningar. Läs mer om EFL-teamet

Skarpa utmaningar – skarpa lösningar

Business Solutions är ett särskilt framtaget koncept för att under tre dagar fokusera på dina aktuella affärsutmaningar. Tillsammans med erfarna pedagoger och ämnesexperter, samt genom ett stort erfarenhetsutbyte i gruppen, möter vi aktuella frågor som dagens företag står inför. Vi skapar en bank med relevanta, konkreta och effektiva verktyg för just din verksamhet, som du omgående ska kunna ta hem och omsätta.

Business Solutions

Pedagogiken, som är inspirerad från vårt Executive MBA-program, kan liknas vid hybrider av färdighetsträning, utbildning och erfarenhetsutbyte – allt med den senaste forskningen som bas.

Våra Business Solutions-teman tas fram i samråd med medlemsföretagen och ska spegla de viktiga frågor som står högt på organisationers och företags agendor och byts därför ut med jämna mellanrum.

EFL:s Business Solutions ges på engelska.

Datum

Kontakta oss för mer information på info@efl.se eller 046-222 68 50

Programavgift

SEK 18 900
SEK 16 900 för medlemmar i EFL:s företagsnätverk

Priser exkl. moms.

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Anmälan

Kontakta oss på info@efl.se eller 046-222 68 50

Villkor

Läs våra allmänna villkor

Välkommen att kontakta oss!

Henrik Lundgren
telefon: 046-222 68 42
e-post: henrik.lundgren@efl.se

Andreas Olsson
telefon: 046-222 68 47
e-post: andreas.olsson@efl.se