Business innovation

Business Innovation gives you the conditions, methods and tools to challenge and develop your company's existing business models.

Read more

Leading Change

Utveckla ditt mindset, skillset och din verktygslåda för att kunna driva och hantera förändringar! På Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap får du under 9 dagar verktygen för att kunna tackla din organisations förändringsutmaningar och för att hitta din personliga kod för att bedriva framgångsrikt förändringsarbete.

Read more

Leading IMPACT

EFL’s Leading IMPACT, delivers a major skills boost in strategic leadership, business development and innovative thinking. The program has a concept and teaching method developed and refined from our Executive MBA program, which was provided in partnership with the Lund University School of Economics and Management for 20 years.

Read more