Från varumärkesstrategi
till affärsutveckling

Corporate Brand Mangement fokuserar på ledning, handhavande, utveckling och uppföljning av företags och organisationers modervarumärken.

En trend är att allt mer vikt läggs vid modervarumärket (corporate brand) som rätt utnyttjat blir ett viktigt strategiskt konkurrensmedel. Modermärket, som ofta är liktydigt med organisationens eller företagets namn, utgör en helhet. Att leda och utveckla ett modervarumärke skiljer sig väsentligt från det som krävs för ett produktvarumärke.

Vi kommer som bakgrund att titta case från olika industrier, men framförallt jobba med ditt eget företags varumärkesutveckling. Du får förutsättningar att koppla varumärkesstrategi till affärsutveckling med organisationsnamnet som en viktig resurs.

Exempel på frågeställningar:
• Hur skapar vi ett rykte som vi har inflytande över?
• Hur kommunicerar vi vad vi står för?
• Hur ska vi arbeta för att nå målen
som satts upp i affärsstrategin?
• Hur lever vi upp till varumärkets övergripande löfte?
• Hur gör vi för att internt skapa inspiration och engagemang?

Programansvarig

Mats Urde

”Vi har lärt oss att kunden alltid ska vara i centrum. Det är klokt. Samtidigt är det viktigt att förstå att varumärken är resurser som avgör konkurrenskraft och lönsamhet. Hur kan dessa två synsätt kombineras? Detta kommer vi att diskutera med case och utifrån era egna företag och/eller organisationer.”

Mats Urde
Programansvarig för ”Corporate Brand Management”

Skarpa utmaningar – skarpa lösningar

Under tre dagar fokuserar vi på dina aktuella affärsutmaningar. Tillsammans med erfarna pedagoger och ämnesexperter, samt genom ett stort erfarenhetsutbyte i gruppen, möter vi aktuella frågor som dagens företag står inför. Vi skapar en bank med relevanta, konkreta och effektiva verktyg för just din verksamhet, som du omgående ska kunna ta hem och omsätta.

Pedagogiken, som är inspirerad från vårt Executive MBA-program, kan liknas vid hybrider av färdighetsträning, utbildning och erfarenhetsutbyte – allt med den senaste forskningen som bas.

Innehåll

Corporate Brand Management lyfter fram och fokuserar på tre komponenter inom området:

Identitet och position
– Modermärket från ett internt och ett externt perspektiv
– Mordermärkets kärnvärden och övergripande löfte
– Varumärkesplattform för modermärken

Struktur, ledning och organisation i Corporate Brand Management
– Varumärkesstrukturering
– Roller och relationer i corporate brand management
– Mätning, analys och utvärdering av modermärke
– Coporate brand policy och andra styrdokument

Modermärkets kommunikation och positionering
– Modermärket i olika varumärkesstrategier
– Modermärkets kommunikation (employer branding)
– Modermärkets positionering

Uppbyggnad

1+2 heldagar och vi träffas i Lund med omnejd.

För dig

”Corporate Brand Management” vänder sig till dig som direkt eller indirekt jobbar med varumärke, marknadsföring eller med affärsutveckling. Den vänder sig också till dig som sitter i företagsledningen och vill stärka ditt företags varumärkesarbete.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. Du möter ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice och guidar dig i dina skarpa utmaningar. Läs mer om EFL-teamet

Datum

Kontakta oss för mer information på info@efl.se eller 046-222 68 50

Programavgift

SEK 18 900
SEK 16 900 för medlemmar i EFL:s företagsnätverk

Priser exkl. moms.

 

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Anmälan

Kursen erbjuds som företagsanpassad utbildning. Välkommen att kontakta oss för mer information på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Villkor

Läs våra allmänna villkor

Välkommen att kontakta oss!

Andreas Olsson
telefon: 046-222 68 47
e-post: andreas.olsson@efl.se

Henrik Lundgren
telefon: 046-222 68 42
e-post: henrik.lundgren@efl.se