En rejäl ledarskapskurs

Kan man lära sig att bli en bra ledare? Är att leda detsamma som att styra? Hur hänger ledarskap ihop med organisation och styrning?

EFL Ledarskap i organisationer är unikt så till vida att programmet sätter ledarskapet i ett sammanhang med strategi, affärsidé och mål. Du stärks i din yrkesroll som strateg, chef och ledare och inspireras i ditt ledarskap.

Under 6 dagar träffas vi för att fördjupa oss i ledarskap, strategi, projektledning och organisationsutveckling. Vi tar oss an frågor och utmaningar som du som ledare ställs inför – alltifrån hållbart ledarskap, gruppdynamik och förändringsledarskap till hur man hanterar svåra samtal och bygger starka team.
Vi utgår ifrån dina erfarenheter och de utmaningar du står inför. Handfasta teorier och modeller varvas med case, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Detta vävs ihop med den senaste forskningen, samt best practice för att kunna navigera och leda i en snabbrörlig och osäker värld. Du får nya verktyg för att kunna jobba mer strategiskt.

Vårt programteam består av handplockade erfarna ämnesexperter och ledarskapsforskare. Programansvarig är Stefan Sveningsson, professor i ledarskap vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, och författare till flertalet välkända ledarskapsböcker.

För dig

EFL Ledarskap i organisationer passar dig som med ett helhetsgrepp vill utveckla dina färdigheter som ledare och strateg. Kursens spännvidd och erfarenhetsutbyte gör att den lämpar sig utmärkt för personer i såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Kontakta oss gärna för mer information eller hur du bäst kan förbereda dig inför kursen.


Tidigare deltagare tycker

Kenan Jugo

Kenan Jugo

”Mina förväntningar på kursen var att bli mer bekväm med området management, och att få en grundläggande förståelse för vad det innebär att vara ledare i ett modernt företag. Utöver detta var det viktigt att få mer perspektiv på förvaltningen, och att bli introducerad till praktiska verktyg som jag kan använda i mitt dagliga arbete. Dessa förväntningar uppfylldes och jag är mycket nöjd med utbildningen. Jag har också blivit mycket mer medveten om min egen ledarskapsstil. Under utbildningen har jag haft möjlighet att reflektera över vad jag kan bidra med, både vad gäller kompetens och personlighet. Läs mer >>

Kenan Jugo
Commercial Director på Karnov Group


Sandra Larsson

”Jag tycker utbildningen gav helt nya insikter och kunskaper, och en helhetssyn, att luta mig mot i min dagliga verksamhet. Lärarna var pedagogiska och visade vägen för oss kursdeltagare, vilka i sin tur bidrog med bra diskussioner, kloka argument och värdefullt erfarenhetsutbyte. Utbildningen erbjuder en fantastisk möjlighet att utveckla sig själv och få insikt i vad som faktiskt fungerar och inte fungerar, och att se hela sammanhang. Kursen levererade långt över förväntan.” Läs mer >>

Sandra Larsson
Marknadschef på Burlövsbostäder


Läs mer: Ledarskapsutbildning på EFL >>

Innehåll

EFL Ledarskap i organisationer är uppbyggd kring följande tre teman:

Tema 1: Ledarskap i organisationer

 • Ledarskapsteorier
 • Chefers arbete
 • Relationen chef och ledare
 • Att leda team och stora organisationer

 Tema 2: Projektledning

 • Projektorganisation
 • Projektledning och projektstyrning
 • Hjälpmedel för projektstyrning
 • Att bygga projektteam
 • Kommunikation

Tema 3: Strategisk ledning

 • Övergripande företagsstyrning – corporate governance
 • Strategiutveckling
 • Relationen mellan strategi-organisation-ledarskap
 • Strategiimplementering
 • Organisationsutveckling

Uppbyggnad

Programmet inleds med ett 1,5-dagarsinternat (27-28 februari, 2025). Därefter sammankomst en heldag varannan vecka med avslutning den 7 maj 2025. Sammankomsterna består av föreläsningar, workshops, praktikfallsdiskussioner och gästföreläsare.

Under terminens gång löper tre fördjupningsrapporter där deltagarna väljer olika tema inom ledarskap kopplat till sina respektive verksamheter.

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Programansvarig

Programansvarig för EFL Ledarskap i organisationer är Stefan Sveningsson. Stefan är professor i ledarskap vid Lunds universitet och forskar inom chefsarbete, ledarskap samt strategisk och organisatorisk förändring. Han har publicerat åtskilliga artiklar och böcker, såsom Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla företagskulturerNär ledarskapet krackelerar och Ledarskap.

Se filmen med Stefan (47 sek), där han pratar om kursen och att alla kan bli bättre ledare:

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På EFL Ledarskap i organisationer möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice. Läs mer om EFL-teamet.

Datum

Startdatum – 27 februari 2025

Startinternat (1,5 dag) –  tors-fre, 27-28/2. Start torsdag morgon, avslutas med lunch på fredagen

Heldag 1 – onsdagen den 13 mars

Heldag 2 – onsdagen den 26 mars

Heldag 3 – onsdagen den 9 april

Heldag 4 – onsdagen den 23 april

Avslutning – onsdagen den 7 maj. Eftermiddag + avslutande middag.

Resultat

EFL Ledarskap i organisationer utvecklar dig som strateg, chef och ledare. Du skaffar dig inte bara nya verktyg i ditt ledarskap, utan också kunskaper om ledarskapets betydelse i organisationers olika utvecklingsfaser. Du stärker din förmåga att sätta ditt ledarskap i ett sammanhang, tränar din förmåga att göra strategiska analyser och att organisera rätt för uppgiften.

Så säger våra deltagare

”Har tagit mig till en ny nivå i mitt ledarskap.”

”Gruppens sammansättning kunde inte ha varit mer lyckad. Blandningen av deltagare från olika verksamheter och branscher var väldigt utvecklande.”

”En utmärkt kurs med en bra teoretisk grund, men högsta praktiska relevans.”

”Detta är ingen ’standardkurs’ utan ger så otroligt mycket mer. Förmodligen den bästa kurs jag gått.”

”Jag kan inte nog rekommendera denna kurs. Ett förbaskat bra klimat för utveckling. Engagerande lektioner med suveräna föreläsare; kunniga, erfarna, närvarande och humoristiska.”