Beyond Executive MBA

I ett affärslandskap som präglas av konstanta snabba förändringar och en snabb utvecklingstakt, driven av ny teknologi och rörliga förutsättningar, ökar kraven på ledarskap, management och att kunna tänka flexibelt kring nya affärsmodeller.

Leading Impact är ett ledarskaps- och managementprogram på executivenivå, där du spetsar dina kunskaper i strategiskt tänkande, ledarskap, affärsutveckling och problemlösning. Du får handfasta verktyg och metoder för att kunna ta dig an de utmaningar som du och din verksamhet står inför.

Med mer än 20 års erfarenhet av att framgångsrikt leverera vårt välrenommerade Executive MBA-program i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har EFL utvecklat en djup förståelse och genuin insikt i vad dagens ledare efterfrågar och behöver för att möta de utmaningar som väntar. Denna erfarenhet och kunskap har vi använt för att utveckla ett av marknadens mest hands on, verksamhetsnära och nytänkande Executive Management & Leadership Programs

 

Leading Impact review

“Varje modul har tillfört ny kunskap som är direkt användbar i min vardag. Vi har fått tillgång till många verktyg och modeller som jag kommer att kunna använda under lång tid framöver.”
Pernilla Oskarsson, Regional Manager, Smile Tandvård

 


“Leading Impact har gett mig nya insikter om mitt eget ledarskap. Det har också vidgat mina perspektiv och jag har fått ett större intresse för världen omkring mig. Det har varit en sann ögonöppnare.”

Daniel Nilsson, CEO, Henda

 


“Leading Impact är den bästa utbildningen jag någonsin gått! Jag hanterar nu uppgifter och utmaningar på ett mer aktivt och strukturerat sätt jämfört med tidigare.”

Sara Kroon, CFO, Skåntrafiken

 

Läs mer här >>

Fler utbildningar inom affärsutveckling >>

Ett executive ledarskaps- och managementprogram i toppklass

Leading IMPACT är ett ledarskaps- och managementprogram i toppklass, som ger dig förutsättningarna att tillsammans med ledande experter, pedagoger, praktiker och innovatörer ordentligt spetsa dina färdigheter i management, ledarskap, strategi och affärsutveckling.

Programmet tillhandahåller en uppsättning tekniker, strategier och strukturer för att på riktigt koppla och integrera lärandet med ditt företags eller organisations kontinuerliga utveckling och förändring. Leading IMPACT har en pedagogisk idé och design som garanterar att du som deltagare kommer att stå väl rustad med ett vältränat personligt- och strategiskt ledarskap och de färdigheter och förhållningssätt som krävs för att leda med ett ordentligt avtryck.

Leading Impact på 6 minuter

Vi rustar er för att navigera in i framtiden

Leading IMPACT är ett 15 månader långt management-, ledarskaps- och affärsutvecklingsprogram med en 2-3-dagars sammankomst i månaden i internatform.

På ett innovativt sätt arbetar programmet med din utveckling inom management, ledarskap, strategi, affärsutveckling, kreativt affärsmodellsarbete, marknadsföring, omvärldsanalys, business intelligence.

Programmet erbjuder tre fördjupningsinriktningar:

Business Innovation

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap

Strategic Financial management

Leading IMPACT innebär en IMPACT-resa som i en konstruktiv symbios kommer att ge dig och din organisation möjlighet att nå de resultat som är viktigast! Vi rustar er för att navigera in i framtiden på en lokal eller global marknad där förutsättningarna ändras varje dag.

Läs mer här >>

Programteam

Programmet drivs av ett sammansvetsat team som har arbetat tillsammans i många år. Detta säkerställer att alla deras olika perspektiv på att driva ett företag är sammankopplade på ett heltäckande och holistiskt sätt. Vi är övertygade om att det verkliga värdet av Leading IMPACT-programmet inte ligger i de enskilda bitarna utan i förmågan att sätta ihop dem.

Du kommer att träffa några av de mest erfarna företagsutbildarna i vårt program. Vi stärker också vårt team genom att ta in ytterligare kompetens i alla moduler, såsom internationella föreläsare från universitet samt intressanta namn från näringsliv och offentlig sektor.

Programansvarig

Thomas Kalling, professor i strategi vid Lunds universitet

Thomas Kalling
Programansvarig för Leading IMPACT sedan 2021. Professor i strategi vid Lunds universitet.

Thomas leder flera forskningsprogram och projekt i nära anslutning till industrin om strategisk förändring efter samhällsförändringar i relation till teknik, globalisering, lagstiftning, hållbarhet, avreglering med mera.

 

 

I modulerna

I varje modul ser vi till att ha en fantastisk blandning av spetskompetens. Vi tar alltid in ytterligare kompetens inom alla moduler, såsom internationella föreläsare från universitet och intressanta namn från näringsliv och offentlig sektor.

Thekla Schneede - Leading Impact modulansvarigTomas de Souza - Leading Impact modulansvarigStefan Sveningsson - Leading Impact modulansvarigNadja Sörgärde - Leading Impact modulansvarigMatts Kärreman - Leading Impact modulansvarigJörgen Adolfsson, Leading Impact modulansvarigOla Mattisson, Leading Impact modulansvarig Per Arvidson, Leading Impact modulansvarig Stein Kleppesto, Leading Impact modulansvarig Thomas Kalling, Leading Impact modulansvarigFredrik N G Andersson, Leading Impact modulansvarigSanne Frandsen, modulansvarig på EFL:s Leading Impact

 


EFL:s IMPACT-pedagogik

EFL:s IMPACT-pedagogik innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig, givet dina och din organisations förutsättningar. Programmet ger dig som deltagare en upplevelsebaserad kompetenshöjning och klär dig i nya metoder för att utveckla affärsmodeller med stöd av ny teknik.

Genom att varva teori, aktuell forskning och övningar med handfasta tips och råd, skapar vi tillsammans en slagkraftig kombination som ger dig verktyg och färdigheter att identifiera, värdera och leverera konkreta affärsutvecklingsprojekt, som stärker och utvecklar er verksamhet.

Programdesign

Programmet har utformats för yrkesverksamma som vill öka sin ledarskapsförmåga, bredda sin allmänna ledningskunskap och höja sitt strategiska tänkande. Det bygger på verklighetsbaserat lärande, vilket innebär att ständigt bygga vidare på de utmaningar du och ditt företag står inför idag och kommer att möta i framtiden.

13 moduler

Leading Impact är uppbyggt på 13 moduler som man går igenom under loppet av 15 månader. De 10 första modulerna är grundmoduler som alla deltagare går igenom medan de 3 sista modulerna är specialiserings-moduler där man väljer sin egen inriktning.

10 Grundmoduler

Modul 1: You and your impact
Oktober 2-4, 2024

Modul 2: Taking the lead
November 7-8, 2024

Modul 3: Creating foresight
December 4-6, 2024

Modul 4: Politics, Money markets and return on investment
Januari 8-10, 2025

Modul 5: Paths to the future
Februari 5-7, 2025

Modul 6: Strategies for Sustainability
Mars 6-7, 2025

Modul 7: Overcoming marketing challenges
April 9-11, 2025

Modul 8: Creating Financial Value – an external perspective
Maj, 14-16, 2025

Modul 9: Management control – an internal perspective
Juni 11-13, 2025

Modul 10: Managing People and Learning
September, 10-12, 2025

Läs mer om modulerna här >> (på engelska)

3 Specialiseringsmoduler – 

Modul 11-13 består av en meny av 3 specialiseringskurser där du väljer vilket område du vill fördjupa dig i och utveckla din kompetens och förmåga att leda IMPACT. Programmet erbjuder för närvarande tre olika specialiseringsspår:

 


Programdesign – överblick

Leading Impact Program Design

 


Impact Challenge

Maria Nyman, CEO at Skånetrafiken, describes her Impact Challenge on the Leading Impact Program

Maria Nyman, vd på Skånetrafiken, beskriver sin Impact Challenge på Leading Impact programmet (på engelska)

Varje deltagare med sig en Impact Challenge in i programmet, som vi fokuserar mycket på under hela programmets gång. Det finns flera viktiga syften med deltagarnas Impact Challenge:

 • Ett verktyg för lärande – vi tror att lärande främjas av problembaserat lärande. Att ha en praktisk utmaning (problem) hjälper oss att fokusera och behålla motivationen, det ger oss sammanhang för att diskutera relevans och värde, det hjälper till att generera kritiska och konstruktiva frågor och det skapar djupare insikter.
 • En möjlighet att testa – att leda och guida kräver mycket mer än teorier och modeller. Att utvecklas som ledare handlar mycket om att lära sig genom att göra. Det är en enorm skillnad i att förstå en teori och att kunna tillämpa den i verkligheten. Det sägs ofta att att ledarskap handlar mer om tyst kunskap (know-how) än explicit kunskap (know-about).
 • En möjlighet att länka tillbaka till den egna organisationen – att utvecklas som ledare sker inte isolerat. Det sker i ett sammanhang. Genom att involvera din egen organisationen i processen kommer du att dela dina nya insikter och få uppleva feedbacken – båda är avgörande för lärande och utveckling.

Impact coach/mentor

Leading Impact - Anders Yngve Söderstjerna om Impact Coach

Anders Yngve Söderstjerna beskriver sin roll som Impact coach på Leading Impact programmet (på engelska)

Alla deltagare kommer att matchas med en Impact Coach. Impact Coachen är till för att ge deltagarna någon att prata med som ”vet vad du har att göra med”.

Coachen hjälper dig att definiera din Impact Challenge, utmanar dig att tänka utanför ramarna, att stödja dig när det behövs, att ge feedback när det är lämpligt och att dela med sig av sina erfarenheter om du efterfrågar det.

Coachen fokuserar i första hand på din Impact Challenge men kommer också att hjälpa dig att få ut det mesta möjliga av programmet.

 


Impact Team

Impact Teamet består av utvalda personer i din egen organisation, som kommer att finns där av många anledningar, varav två är mycket viktiga:

Nummer ett, Impact Teamet bör kunna hjälpa dig med (eller vara involverade i) din Impact Challenge.

Nummer två, Impact Teamet tillhandahåller ett forum där du kan dela dina nya insikter och ett bollplank för nya idéer.

 

 

Personlig ROI

 • Ökad strategisk analysförmåga utifrån både ett finansiellt och marknadsperspektiv, vilket ger säkrare beslutsfattande
 • Nästa nivå av ledarförmåga för att initiera och åstadkomma förändringar och bygga lärande organisationer
 • Utvecklad förmåga att hantera komplexitet och svåra utmaningar
 • Kraftfull kompetenshöjning i att leda och driva affärsutveckling och innovation
 • Förbättrad insikt och kapacitet att hantera och fatta beslut utifrån finansiell information
 • Förmåga att välja rätt analys- eller implementeringsverktyg vid olika tillfällen
 • Personlig och professionell utveckling, samt ett affärsnätverk för livet

Verksamhetens ROI

 • Ett kompetentare ledarskap och säkrare beslutsfattare
 • Vassare processer och arbetsstrukturer som bidrar till ökad effektivitet och lönsamhet
 • Ökat ägandeskap för ekonomiska flöden som kan generera besparingar samt öka intäkterna
 • Utveckling och säkerställande av affärsstrategier som borgar för en tydligare väg mot långsiktig hållbarhet och att nå lönsamhetsmålen
 • Ett mer strukturerat förändringsarbete som ökar takten mot önskat resultat
 • Ökad motivation hos nyckelmedarbetare som växer i sina roller, stannar längre och påverkar organisationen positivt
 • Förmåga att arbeta proaktivt och att snabbt kunna agera på utmaningar och möjligheter

Vill du veta mer?