Framgångsrikt förändringsledarskap

Förändringsledarskap är förmågan att leda förändring och effektivt driva förändring genom organisationen. Det handlar om att skapa engagemang, att bemästra konsten att identifiera, förstå och sänka motståndsnivån och därefter på mest effektiva sätt använda resurserna till att ta organisationen till ett nytt önskat läge. Det bygger på förståelse för strategi och organisationskultur, förmågan att kunna hantera struktur och processer samt att identifiera, kommunicera, och bygga relationer med olika stakeholders.

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap är programmet för dig som genom en slagkraftig kombination av teori, aktuell forskning och handfasta praktiska råd vill utveckla din månghövdade kompetens och förmåga att framgångsrikt driva förändringsarbete i din organisation. En utbildning för dig som är nyfiken på att utforska ditt förhållningssätt till förändring och lärande, och vill arbeta fram en bekvämhet att navigera i en kontinuerlig och i högsta grad icke-perfekt process. 

Tidigare deltagare

Hör Linda Jonasson Häll, Kommunikationsansvarig på VA SYD, beskriva Leading Change.

Fler utbildningar inom affärsutveckling >>

Innehåll

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap tar utgångspunkt i EFL:s IMPACT-pedagogik som innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig givet dina och din organisations förutsättningar. Programmet ger dig som deltagare en rejäl kompetenshöjning och skicklighetsmässig påklädning i förändringsledarskap genom att varva teori och aktuell forskning med praktiska tips och råd paketerade i en slagkraftig kombination.

Ulf Johansson, Professor i företagsekonomi och programansvarig för Leading Change, berättar om kursen

Vi arbetar under programmet med teorier om förändringar som rör såväl organisatorisk som individuell nivå, såsom exempelvis:

 • Tichys olika nivåer av förändring 
 • Blue Ocean Strategy
 • Barriers to change
 • Maurers teorier om motstånd
 • Modus – vad måste vara på plats för att människor ska arbeta med förändring

Vi utforskar även välkända teorier som exempelvis:

 • 4 rum för förändring
 • Kotters 8-stegsmodell
 • Anpassningsprocessen

All förändring äger rum i en kontext av att utforska, snarare än att implementera. Förändring kan definieras som att vi tillsammans i organisationen utforskar vad som behöver göras, där ingen besitter svaren på frågorna.

Vi kommer i programmet att hjälpa dig att anamma ett utforskande förhållningssätt till förändring – ett förhållningssätt där vi utifrån dina egna och din organisations unika förutsättningar utvecklar en kompass att navigera efter i den ej perfekta förändringsprocessen. Det handlar om att våga prova nya saker och vara duktig på att lära av sina misstag längs vägen.

Vi arbetar bland annat med utvalda delar av Pontus Bodelssons bok om förändringsledarskap: Mina 79 bästa misstag – och annat värdefullt.

Uppbyggnad

Programmet består av totalt 9 heldagar uppdelat på 3 moduler á 3 sammanhängande heldagar i internatform.

Sammankomsterna består av föreläsningar, workshops, praktikfallsdiskussioner och gästföreläsare. Vi kommer att fokusera på viktiga områden och utmaningar som programmets deltagare möter och sedan titta på hur teori och praktik kan hjälpa deltagarna att flytta sina utmaningar ett steg närmare lösningen.

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap ingår även som en valbar modul i Leading IMPACT – Executive Management and Leadership Program (www.leadingimpact.se).

För dig

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap har en bred målgrupp – programmet riktar sig till dig som på någon ledningsnivå arbetar med eller är delaktig i förändringsarbete. Dina utmaningar får gärna vara av strategisk natur (dvs. förändringar som påverkar din organisations erbjudande, viktiga processer och viktiga intressenter). Du kan exempelvis sitta i din organisations ledningsgrupp, ha det yttersta ansvaret – eller vara projektledare eller chef i linjeposition i såväl kommersiell organisation som kommun eller myndighet.

Resultat

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap ger dig ’mindset’, ’skillset’ och ’toolbox’ för att effektivt, genomtänkt och framgångsrikt kunna utöva förändringsledarskap. Allt från beprövade teorier, aktuell forskning och nya synsätt till handfasta checklistor och praktiska tips på lågt hängande frukter för att få bästa förutsättningar att driva lyckade förändringsprocesser.

Du kommer även att arbeta med att utveckla ditt eget utforskande förhållningssätt till förändring och hitta trygghet och kompass i ditt ledarskap i en kontinuerlig och ibland rörig och icke-perfekt process av att våga testa nya saker och att vara duktig på att lära av sina misstag.

Du som deltagare har möjlighet att under programmet flytta en skarp förändringsutmaning i sin egen organisation framåt mot en lösning.

Programteamet

På Leading Change får du den skarpaste kombinationen av teoretiska och handfasta praktiska perspektiv för att träna dig till en bättre förändringsledare och ge dig hjälpen och tryggheten att hitta ditt eget utforskande förhållandesätt till att driva lyckade förändringsprocesser.

På Leading Change träffar du:

Programansvarig: Ulf Johansson
Professor i företagsekonomi

Programansvarig för Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap är Ulf Johansson. Ulf är professor i företagsekonomi och forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med mer än 20 års erfarenhet av ledarutveckling och förändringsledarskap.

 

Pontus Bodelsson
Koncernchef och VD för Karnov Group

Pontus är förändringsledaren med många svåra genomförda förändringsutmaningar och framgångar på sitt CV under sin långa karriär som vd och styrelseledamot. Pontus är även författare till böckerna Mina 79 bästa misstag – och annat värdefullt samt Management by glädje. På Leading Change kommer Pontus att  dela med sig av sina bästa misstag inom förändringsledning och de lärdomar de ledde till. Pontus kommer att bidra med praktiska insikter kring bland annat kring strategi, vikten av engagemang och att skapa förtroende, samt ge konkreta tips kring förändringskommunikation och hur man främjar medarbetares motivation.

 

Anneli Gunnarsson
Strategy and Operations Manager for Digital, Ingka Group, IKEA

Anneli har mer än 20 års erfarenhet av strategi och utveckling och en framgångsrik meritlista när det gäller att få företag att växa och utvecklas. I snart 20 år har hon arbetat på IKEA, och har idag det övergripande globala ansvaret för att driva den digitala transformationen av IKEA Retail. Ingka Group, tidigare IKEA Group, äger och driver mer än 482 IKEA-varuhus, butiker och planeringsstudior på 32 marknader med 680 miljoner besökare årligen och 4,3 miljarder besök på IKEA.com. På Leading Change kommer Anneli bland att att bidra med sina kunskaper kring hur man digitaliserar ett ikoniskt varumärke.

 

Jonas Hansson
CIO, Axis

Jonas har en bakgrund som bl.a. COO och VP på Netch Technologies, och arbetar idag som CIO på Axis Communications. På programmet kommer att dela med sig av tillfällen och erfarenheter av misstag, tur, nyfikenhet, idéer och sin allmänna kärlek för människor. Du kommer att få ta del av hur Jonas ser på företagskultur och konkreta sätt att förstå människor, samt hur man kan ta ett okänt företag till global ledare på 10 år.

 

Martin Hansson
VD, Salix Group

Martin Hansson arbetar som vd för Salix Group som driver, utvecklar och förvärvar verksamheter med produkter till byggindustrin. Martin har en lång internationell karriär inom IKEA och Maxingvest i Tyskland där han bland annat suttit i koncernledningen för IKEA som ansvarig retail och expansion samt varit deputy chairman för börsbolaget Beijersdorf i Tyskland. På Leading Change kommer Martin att dela med sig av sina erfarenheter av att leda i med och motvind.

 

Magdalena Schultze
HR Director, Massive Entertainment

Magdalena har mer än 25 års erfarenhet av HR från olika internationella miljöer. De senaste åren har hon arbetat på Massive. Magdalena har ett strategiskt tankesätt och kommer att belysa vikten av bra ”people management” och ett starkt ledarskap, samt hur man hanterar förändringar och förväntningar i ett ungt, växande och kulturdrivet bolag.

 

Maria Stagmo
HR-chef, Sparbanken Skåne

Maria har tidigare bland annat jobbat som VD på Universum, HR-chef på McKinsey & Company och Novo Nordisk innan hon 2010 bytte till banksektorn, där hon jobbat på Swedbank, Sparbanken Öresund och – sedan dess bildande – Sparbanken Skåne. Maria kommer att dela med sig av Sparbanken Skånes väg från ett ganska komplicerat samgående mellan tre olika banker till en idag mycket välfungerande bank, som rankas som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Du kommer att få ta del av Marias lärdomar och framgångsfaktorer och hur viktigt det är att bygga en stark företagskultur.

 


EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice. Läs mer om EFL-teamet

 

EFL:s IMPACT-pedagogik

EFL:s IMPACT-pedagogik innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig, givet dina och din organisations förutsättningar. Programmet ger dig som deltagare en upplevelsebaserad kompetenshöjning och klär dig i nya metoder för att utveckla affärsmodeller med stöd av ny teknik eller ett nytt sätt att tänka.

Genom att varva teori, aktuell forskning och övningar med handfasta tips och råd, skapar vi tillsammans en slagkraftig kombination som ger dig verktyg och färdigheter att identifiera, värdera och leverera konkreta affärsutvecklingsprojekt, som stärker och utvecklar er verksamhet.

Datum

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap ges en gång per år, med start och genomförande på hösten. Programmet består av totalt 9 heldagar uppdelat på 3 moduler á 3 sammanhängande heldagar i internatform med sammankomst en gång per månad.

Datum hösten 2024: 

 • Modul 1: datum kommer
 • Modul 2: datum kommer
 • Modul 3: datum kommer

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – 222 68 50 eller info@efl.se