Framgångsrikt förändringsledarskap

Förändringsledarskap är förmågan att leda förändring och effektivt driva förändring genom organisationen. Det handlar om att skapa engagemang, att bemästra konsten att identifiera, förstå och sänka motståndsnivån och därefter på mest effektiva sätt använda resurserna till att ta organisationen till ett nytt önskat läge. Det bygger på förståelse för strategi och organisationskultur, förmågan att kunna hantera struktur och processer samt att identifiera, kommunicera, och bygga relationer med olika stakeholders.

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap är programmet för dig som genom en slagkraftig kombination av teori, aktuell forskning och handfasta praktiska råd vill utveckla din månghövdade kompetens och förmåga att framgångsrikt driva förändringsarbete i din organisation. En utbildning för dig som är nyfiken på att utforska ditt förhållningssätt till förändring och lärande, och vill arbeta fram en bekvämhet att navigera i en kontinuerlig och i högsta grad icke-perfekt process. 

Tidigare deltagare

Hör Linda Jonasson Häll, Kommunikationsansvarig på VA SYD, beskriva Leading Change.

Innehåll

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap tar utgångspunkt i EFL:s IMPACT-pedagogik som innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig givet dina och din organisations förutsättningar. Programmet ger dig som deltagare en rejäl kompetenshöjning och skicklighetsmässig påklädning i förändringsledarskap genom att varva teori och aktuell forskning med praktiska tips och råd paketerade i en slagkraftig kombination.

Ulf Johansson, Professor i företagsekonomi och programansvarig för Leading Change, berättar om kursen

Vi arbetar under programmet med teorier om förändringar som rör såväl organisatorisk som individuell nivå, såsom exempelvis:

 • Tichys olika nivåer av förändring 
 • Blue Ocean Strategy
 • Barriers to change
 • Maurers teorier om motstånd
 • Modus – vad måste vara på plats för att människor ska arbeta med förändring

Vi utforskar även välkända teorier som exempelvis:

 • 4 rum för förändring
 • Kotters 8-stegsmodell
 • Anpassningsprocessen

All förändring äger rum i en kontext av att utforska, snarare än att implementera. Förändring kan definieras som att vi tillsammans i organisationen utforskar vad som behöver göras, där ingen besitter svaren på frågorna.

Vi kommer i programmet att hjälpa dig att anamma ett utforskande förhållningssätt till förändring – ett förhållningssätt där vi utifrån dina egna och din organisations unika förutsättningar utvecklar en kompass att navigera efter i den ej perfekta förändringsprocessen. Det handlar om att våga prova nya saker och vara duktig på att lära av sina misstag längs vägen.

Vi arbetar bland annat med utvalda delar av Pontus Bodelssons bok om förändringsledarskap: Mina 79 bästa misstag – och annat värdefullt.

Uppbyggnad

Programmet består av totalt 9 heldagar uppdelat på 3 moduler á 3 sammanhängande heldagar i internatform.

Sammankomsterna består av föreläsningar, workshops, praktikfallsdiskussioner och gästföreläsare. Vi kommer att fokusera på viktiga områden och utmaningar som programmets deltagare möter och sedan titta på hur teori och praktik kan hjälpa deltagarna att flytta sina utmaningar ett steg närmare lösningen.

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap ingår även som en valbar modul i Leading IMPACT – Executive Management and Leadership Program (www.leadingimpact.se).

För dig

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap har en bred målgrupp – programmet riktar sig till dig som på någon ledningsnivå arbetar med eller är delaktig i förändringsarbete. Dina utmaningar får gärna vara av strategisk natur (dvs. förändringar som påverkar din organisations erbjudande, viktiga processer och viktiga intressenter). Du kan exempelvis sitta i din organisations ledningsgrupp, ha det yttersta ansvaret – eller vara projektledare eller chef i linjeposition i såväl kommersiell organisation som kommun eller myndighet.

Resultat

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap ger dig ’mindset’, ’skillset’ och ’toolbox’ för att effektivt, genomtänkt och framgångsrikt kunna utöva förändringsledarskap. Allt från beprövade teorier, aktuell forskning och nya synsätt till handfasta checklistor och praktiska tips på lågt hängande frukter för att få bästa förutsättningar att driva lyckade förändringsprocesser.

Du kommer även att arbeta med att utveckla ditt eget utforskande förhållningssätt till förändring och hitta trygghet och kompass i ditt ledarskap i en kontinuerlig och ibland rörig och icke-perfekt process av att våga testa nya saker och att vara duktig på att lära av sina misstag.

Du som deltagare har möjlighet att under programmet flytta en skarp förändringsutmaning i sin egen organisation framåt mot en lösning.

Programteamet

Programansvarig för Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap är Ulf Johansson. Ulf är professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med mer än 20 års erfarenhet av ledarutveckling och förändringsledarskap.

Medverkande vid ett av internaten är Pontus Bodelsson, förändringsledaren med många svåra genomförda förändringsutmaningar på sitt CV under sin karriär som vd och styrelseledamot. Pontus är även författare till böckerna Mina 79 bästa misstag – och annat värdefullt samt Management by glädje.

Programchef: Ulf Johansson
Professor i företagsekonomi och med mångårig erfarenhet av ledarutveckling och förändringsledning.

Pontus Bodelsson
Förändringsledande vd och styrelseordförande. Pontus bok om förändringsledarskap Mina 79 bästa misstag är en del i kurslitteraturen och han medverkar vid ett av internaten.

På Leading Change får du den skarpaste kombinationen av teoretiska och handfasta praktiska perspektiv för att träna dig till en bättre förändringsledare och ge dig hjälpen och tryggheten att hitta ditt eget utforskande förhållandesätt till att driva lyckade förändringsprocesser.


EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice. Läs mer om EFL-teamet

 

EFL:s IMPACT-pedagogik

EFL:s IMPACT-pedagogik innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig, givet dina och din organisations förutsättningar. Programmet ger dig som deltagare en upplevelsebaserad kompetenshöjning och klär dig i nya metoder för att utveckla affärsmodeller med stöd av ny teknik eller ett nytt sätt att tänka.

Genom att varva teori, aktuell forskning och övningar med handfasta tips och råd, skapar vi tillsammans en slagkraftig kombination som ger dig verktyg och färdigheter att identifiera, värdera och leverera konkreta affärsutvecklingsprojekt, som stärker och utvecklar er verksamhet.

Datum

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap ges en gång per år, med start och genomförande på hösten. Programmet består av totalt 9 heldagar uppdelat på 3 moduler á 3 sammanhängande heldagar i internatform med sammankomst en gång per månad.

Datum hösten 2023: 

 • 27-29 september 2023
 • 15-17 november 2023
 • 13-15 december 2023

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – 222 68 50 eller info@efl.se