EFL Logo

Hot Spot nätverksgrupper

Vill du vara med i en aktiv nätverksgrupp där du får utbyta erfarenheter med andra i regionen, och vända och vrida på aktuella utmaningar tillsammans med ledande experter? EFL har tre nätverkgrupper: Hot Spot DigitaliseringHot Spot Ekonomi eller Hot Spot HR. Ungefär sex gånger per år träffas respektive grupp för att fördjupa sig i ett aktuellt ämne. Deltagarna har möjlighet att påverka ämnena och ta med sina aktuella frågeställningar och utmaningar att behandla tillsammans med handplockade experter från akademi och näringsliv. Att medverka som gästföreläsare och/eller fallföretag på våra Hot Spot-träffar brukar ge spännande diskussioner och nya infallsvinklar. Att ha några av landets främsta experter och deltagare från andra medlemsföretag att vända och vrida på just era utmaningar är både unikt och svårslaget.


MEDLEMSAKTIVITETER 2020:

21 januari
Förstärk din kapacitet i att hantera komplexa utmaningar
(”After Conference” till Reimagine Leadership 2030)
Gäster: ledarskaps- och managementexperterna Dave Snowden och Jonathan Reams, samt EFL:s Thekla Schneede

24 januari
Funktionell dumhet – och om att få igång reflektion, analys och nytänkande för förändring
Gäst: Mats Alvesson, organisations-, lednings- och ”dumhetsforskare” vid Ekonomihögskolan i Lund

30 januari
Managing Change – fallgropar och dilemman i förändringsarbetet
Gäster: Nadja Sörgärde och Stefan Sveningsson, båda ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

14 februari
Kraften i visualisering och storytelling – framtidens affärsutvecklingsverktyg!
Gäst: Gustaf Ström, VD och en av grundarna av Frank Valiant

13 mars
Svensk ekonomi under 2020-talet – parametrar organisationer bör att hålla koll på för att ligga i framkant
Gäst: Fredrik NG Andersson, forskare och lärare inom nationalekonomi vid Lunds universitet

2 april – OBS! flyttad till 21 oktober
Varför blir världen bättre? – om vår oförmåga att ta in fakta, grupptänk och förutfattade meningar
Gäst: Andreas Bergh, välfärdsforskare, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och kolumnist i Dagens Nyheter

20 maj
Semmelseminarium: Grundpelarna i framgångsrikt förändringsarbete.
Gäst: Ulf Johansson, professor i företagsekonomivid Ekonomihögskolan med lång erfarenhet av ledarutveckling och förändringsledning

21 oktober
Varför blir världen bättre? – om vår oförmåga att ta in fakta, grupptänk och förutfattade meningar
Gäst: Andreas Bergh, välfärdsforskare, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och kolumnist i Dagens Nyheter

 

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med:

 

 


Mer om EFL:s Hot Spots:

Hot Spot Digitalisering

För dig som har ett intresse för digitalisering eller i dagsläget arbetar med dessa frågor. Läs mer

Hot Spot HR

För dig som är intresserad av HR-funktionens strategiska och framtida roll. Läs mer

Hot Spot Ekonomi

För dig som är intresserad av diskutera och hålla dig à jour med det senaste inom ekonomifunktionen. Läs mer