EFL Logo

Hot Spot nätverksgrupper

Vill du vara med i en aktiv nätverksgrupp där du får utbyta erfarenheter med andra i regionen, och vända och vrida på aktuella utmaningar tillsammans med ledande experter? EFL har tre nätverkgrupper: Hot Spot DigitaliseringHot Spot Ekonomi eller Hot Spot HR. Ungefär sex gånger per år träffas respektive grupp för att fördjupa sig i ett aktuellt ämne. Deltagarna har möjlighet att påverka ämnena och ta med sina aktuella frågeställningar och utmaningar att behandla tillsammans med handplockade experter från akademi och näringsliv. Att medverka som gästföreläsare och/eller fallföretag på våra Hot Spot-träffar brukar ge spännande diskussioner och nya infallsvinklar. Att ha några av landets främsta experter och deltagare från andra medlemsföretag att vända och vrida på just era utmaningar är både unikt och svårslaget.


Medlemsaktiviteter 2019:
25 januari: IKEA:s digitaliseringsresa mot E-commerce. Gäst: Anders Liljewall, CDO på IKEA Industry
13 februari: Extrema åsikter på arbetsplatsen – möjligheten att säga upp i relation till åsikts- och föreningsfrihet. Gäst: Ebba Walberg Snygg, advokat och arbetsrättsspecialist på Moll Wendén advokatbyrå
15 mars: Svensk ekonomi 2019: Brexit och ny regering. Vad händer nu? Gäst: EFL:s expert inom nationalekonomi, Fredrik NG Andersson
12 april: Blockchain – vad innebär det och varför är det viktigt för företag? Gäster: Mariella Larsson och Henrik Olsson, PwC Blockchain Service
25 april: Performance Management: It’s All About Engagement. Gäst: Elaine Palome, Director of Human Resources for the Americas, Axis Communications
17 maj: EFL:s medlemsdag Face the challenge
27 juni: Jordgubbsseminarium. Uppdateras med ämne inom kort


Mer om EFL:s Hot Spots:

Hot Spot Digitalisering

För dig som har ett intresse för digitalisering eller i dagsläget arbetar med dessa frågor. Läs mer

Hot Spot HR

För dig som är intresserad av HR-funktionens strategiska och framtida roll. Läs mer

Hot Spot Ekonomi

För dig som är intresserad av diskutera och hålla dig à jour med det senaste inom ekonomifunktionen. Läs mer