EFL Logo

Hot Spot nätverksträffar

Vill du vara med i en aktiv nätverksgrupp där du får utbyta erfarenheter med andra i regionen, och vända och vrida på aktuella utmaningar tillsammans med ledande experter inom ämnesområden som affärsutveckling, digitalisering, ekonomi, HR och management? Deltagarna har möjlighet att påverka ämnena och ta med sina aktuella frågeställningar och utmaningar att behandla tillsammans med handplockade experter från akademi och näringsliv. Att medverka som gästföreläsare och/eller fallföretag på våra Hot Spot-träffar brukar ge spännande diskussioner och nya infallsvinklar. Att ha några av landets främsta experter och deltagare från andra medlemsföretag att vända och vrida på just era utmaningar är både unikt och svårslaget.


MEDLEMSAKTIVITETER 2020:

21 januari:

Förstärk din kapacitet i att hantera komplexa utmaningar

”After Conference” till Reimagine Leadership 2030, där du har möjlighet att lyssna till några av de mest framstående och nytänkande i hur man i organisationer framgångsrikt arbetar med förändringar i en allt mer snabbföränderlig verklighet under ledning av EFL:s resurs Thekla Schneede.

Gäster: ledarskaps- och managementexperterna Dave Snowden och Jonathan Reams, samt EFL:s Thekla Schneede

Läs mer

24 januari:

Funktionell dumhet – och om att få igång reflektion, analys och nytänkande för förändring

Hur skapas en organisation som är mer öppen för reflektion och analys, nytänkande och förändring? Många organisationer lider av; flockbeteende och bekvämlighet, dåligt självförtroende blandat med rädsla för att råka illa ut, förförelse genom floskulösa visioner, varumärkanden, värdegrunder och strategier, imitationer av andra, organisations- och ledarskapsmodevågor.

Gäst: Mats Alvesson, organisations-, lednings- och ”dumhetsforskare” vid Ekonomihögskolan i Lund

Läs mer

30 januari:

Managing Change – fallgropar och dilemman i förändringsarbetet

EFL-medarbetarna Nadja Sörgärde och Stefan Sveningsson, båda ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tar med utgångspunkt i sin nya bok ”Managing Change in organizations” ett grepp om en fördjupad förståelse för förändringsarbete och de fällor som i regel följer på förändringsförsök.

Gäster: Nadja Sörgärde och Stefan Sveningsson, båda ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Läs mer

14 februari:

Kraften i visualisering och storytelling – framtidens affärsutvecklingsverktyg!

Hur visualiserar man en osynlig process? Hur hjälper man den mottagande hjärnan att komma ihåg och förstå det som förklaras? Och hur kan man använda ny teknik för att göra kommunikationsinsatser som verkligen gör skillnad?

Gäst: Gustaf Ström, VD och en av grundarna av Frank Valiant

Läs mer

13 mars:

Svensk ekonomi under 2020-talet – parametrar organisationer bör att hålla koll på för att ligga i framkant

Världsekonomin under 2010-talet har präglats av efterverkningarna från den internationella finanskrisen 2008/09. Negativa räntor, återkommande euro-kriser och nya politiska mönster går alla att koppla till finanskrisen och dess inverkan på samhället. På EFL:s Hot Spot den 13 diskuterar vi, tillsammans med nationalekonomen Fredrik N G Andersson, hur 2020-talet kommer att se ut.

Gäst: Fredrik NG Andersson, forskare och lärare inom nationalekonomi vid Lunds universitet

Läs mer

20 maj:

Webinar: Grundpelarna i framgångsrikt förändringsarbete

Den 20 maj går vi med hjälp av professor Ulf Johansson, som har lång erfarenhet av ledarutveckling och förändringsledning, igenom grundläggande budord som är helt nödvändiga för framgångsrikt förändringsarbete. De kan tyckas lätta i teorin, men hur är det när man försöker genomföra dem i praktiken?

Gäst: Ulf Johansson, professor i företagsekonomivid Ekonomihögskolan med lång erfarenhet av ledarutveckling och förändringsledning

Läs mer

26 juni:

Jordgubbswebinar: I en komplex värld vinner generalisten

Det sägs ofta att vi lever i en allt mer komplex värld – det är nog sant. Det betyder naturligtvis att vi måste öka vår förmåga att hantera komplexitet och osäkerhet. Men vad får det för konsekvenser för hur vi ska tänka som ledare och beslutsfattare? Och vilka förmågor måste vi utveckla hos oss själva?

Med EFL:s managementexpert och tillika styrelseordförande Stein Kleppestø tar vi oss an hur man som ledare och organisation navigerar i det okända, där det krävs ett strategiskt ledarskap präglat av öppenhet, experiment och lärande.

Läs mer

27 augusti:

”När det brinner i knutarna!” Situationsanpassat ledarskap när ”en dålig dag på kontoret” inte är ett alternativ

Den 27 augusti möter vi Linus Eriksson, brandingenjören som idag är chef för Skånetrafiken. Linus var ansvarigt befäl när 90 familjer blev hemlösa när Potatisåkern i Malmö brann, samt ansvarig för all tågtrafik snövintern 2010 och nu i Coronatid när Skånetrafiken förlorar 5 Mkr om dagen. Temat kommer att vara hur leder du i snabb förändring och gör skillnad.

Gäst: EFL:s Executive MBA– och Styrelseprogramsalumn Linus Eriksson, Trafikdirektör på Skånetrafiken.

Läs mer

25 september:

Whistleblowingsystem – nya krav på företag om whistelblowingssystem

Den 25 september har ni möjlighet att lyssna till Rebecka Thörn, Partner/Advokat på EFL:s medlemsföretag advokatfirman DELPHI, och Gunilla Hadders, Founding Partner på WhistleB, om vad det nya lagsförslaget om whistleblowingsystem kommer att innebära för svenska bolag.

Läs mer

9 oktober:

Svensk ekonomi post Corona – vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser kan vi räkna med?

Världen genomgår just nu den största ekonomiska kris vi varit med i modern tid. Inte sedan slutet av första världskriget har Sverige sett ett så stort inkomstbortfall som under våren 2020. Så djupa kriser är aldrig kortvariga. De sätter djupa spår som präglar samhället för lång tid framöver.

På denna HotSpot går nationalekonom Fredrik N G Andersson igenom coronakrisens kortsiktiga och långsiktiga effekter på ekonomin och politiken.

Läs mer

21 oktober:

Varför blir världen bättre? – om vår oförmåga att ta in fakta, grupptänk och förutfattade meningar

Många diskuterar om världen blir bättre eller inte. Andreas Bergh menar att det är fel fråga att ställa. Den centrala frågan är vad som orsakat de förbättringar som trots allt skett, och hur vi drar lärdom av dessa inför framtiden.

Gäst: Andreas Bergh, välfärdsforskare, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och kolumnist i Dagens Nyheter

Läs mer

4 december:

Företagsledning i en turbulent världsekonomi

EFL:s HotSpot den 4 december handlar om svårigheten att leda företag i en skakig ekonomisk omvärld.

Gäst: Lars Oxelheim, Professor emeritus vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som numera är knuten till universitet och forskningsinstitut i Sverige, Norge, Italien och Kina. Han har publicerat 45 böcker och ett stort antal vetenskapliga artiklar varav många bidrar till att bygga en bro mellan företagsekonomi och nationalekonomi.

Läs mer

Exempel på tidigare teman

 

Employer Branding och Mångfald – Hur hänger det ihop?
Gäst: Liselotte Andersson, ansvarig för Employer Branding på E.ON

 

En morgon i brottets tecken
Gäst: Erik Skoglund, Partner på Ernst & Young vid Fraud Investigation and Dispute Services

 

Fokus på stabilitet och innovation samtidigt!
Gäst: företagsekonomen Johan Dergård

 

Hur IT tredubblade intäkterna till Allsvenskan och Superettan
Gäst: Per Welinder, ansvarig för företaget Sport Entertainment Factory som driver fotbollens digitaliseringsprojekt

 

Hur påverkar e-handeln en traditionell bransch?
Gäst: Henrik Börjesson, nybliven entreprenör i TeqFlo AB och tidigare chef för ekonomi och E-handel på Coop Syd/Öst

 

IKEA:s digitaliseringsresa mot E-commerce
Gäst: Anders Liljevall, CDO på IKEA Industry

 


Kommunal inblick – Trelleborgs kommun berättar om hur digitaliseringen utmanar normer och regelverk
Gäster: Michel El-Dabh, e-strateg samt Mikael Karlsson, Enhetschef Teknik och utveckling på Trelleborgs Kommun

 

Kultur på King
Gäster: Eva Lorentzon, Learning & Development Advisor, och Lina McAneney, HRBP på King

 

Lean Accounting
Gäst: Rolf G Larsson, som leder arbetet med Lean Accounting för Ekonomihögskolan i Lund

 

Ledarskap i förändring
Gäst: Sodexos VD Azita Shariati

 

Made By Sweden – the unplugged version!
Gäst: Kristian Elvefors, VD, Volvo Car Sverige

 

#Metoo
Gäster: Matilda Kullebjörk, Linn Alenius och Karin Blomstrand från Winnet Skåne

 

Onboarding! – Varför stannar inte medarbetarna – de fick ju en sådan bra introduktion!? 
Gäst: Margaretha Alexandersson

 

Performance Management: It’s All About Engagement
Gäst: Elaine Palome, Director of Human Resources for the Americas, Axis Communications

 

Värderingsstyrt ledarskap – En förutsättning för långsiktig framgång!
Gäst: Niclas Carlnén, vd för MFF

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med: