Hot Spot nätverksträffar

Vill du vara med i en aktiv nätverksgrupp där du får utbyta erfarenheter med andra i regionen, och vända och vrida på aktuella utmaningar tillsammans med ledande experter inom ämnesområden som affärsutveckling, digitalisering, ekonomi, HR och management? Deltagarna har möjlighet att påverka ämnena och ta med sina aktuella frågeställningar och utmaningar att behandla tillsammans med handplockade experter från akademi och näringsliv. Att medverka som gästföreläsare och/eller fallföretag på våra Hot Spot-träffar brukar ge spännande diskussioner och nya infallsvinklar. Att ha några av landets främsta experter och deltagare från andra medlemsföretag att vända och vrida på just era utmaningar är både unikt och svårslaget.

MEDLEMSAKTIVITETER 2021:

19 januari, 2021:

Reimagine Leadership – reunion/new beginnings

På konferensen Reimagine Leadership – reunion/new beginnings får du möjlighet att börja det nya året genom att förstå 2020, hitta din startposition och avsikt. Du kommer att få möta ledare, utövare och aktivister från alla sektorer som delar ambitionen att anamma komplexiteten och hantera våra utmaningar mer effektivt med strategier och metoder baserade på insikter från forskningen.

Läs mer och anmäl dig >>

10 februari, 2021:

Vill du veta vem som blir sjukanmäld imorgon?

– Att bygga ”The Intelligent Enterprise” med data och AI – om Tetra Paks resa mot att bli datadrivna

Vill du veta vem som kommer att säga upp sig nästa månad, eller vem som blir sjukanmäld imorgon? Har du hört talas om datademokratisering eller datakatalog, binär- och multi-klassificering? Lyssna på Martin Börjesson, Director Data Management på EFL:s medlemsföretag Tetra Pak om resan mot ”The Intelligent Enterprise” med hjälp av data och AI.

Läs mer och anmäl dig >>

24 februari, 2021:

Företags hantering av valutarisker

Hur navigerar man rätt som företag i en skakig omvärld? Vilken påverkan har valutasvängningar och hur utvecklar man en riskhantering som stödjer företagets strategier? På vår Hot Spot den 24 februari belyser vi detta med hjälp av författarna – Håkan Jankensgård, Lars Oxelheim och Alf Alviniussen – till den nyutgivna boken Corporate Foreign Exchange Risk Management.

Läs mer och anmäl dig >>

19 mars, 2021:

Att hitta sina digitala modeller

Hur gör man en digital omställning framgångsrikt? Och hur kan man utveckla befintliga och nya verksamheter med hjälp av digitala möjligheter? På vår Hot Spot tar EFL:s Roger Ström och Tomas de Souza med på en resa i gränslandet mellan akademi och praktik för hur organisationer kan hantera sin digitala omställning.

Läs mer och anmäl dig >>

9 april, 2021:

Hållbarhet som skapar värde

Denna Hot Spot handlar om hållbarhet som skapar värde. Trelleborg AB delar med sig om sitt hållbarhetsarbete – en av Skånes just nu mest kraftfulla hållbarhetssatsningar.

Hållbarhetsarbetet inom Trelleborg AB har varit under ständig utveckling och man har nu lagt en ny strategi med nya mål, bland annat inom klimatområdet. Den 9 april har du möjlighet att höra mer om hur Trelleborg har valt att ytterligare ”höja ribban” gällande framtida hållbarhetssatsningar.

Läs mer och anmäl dig >>

14 april, 2021:

Ett år efter Corona!

Under 2020 har världen genomgått en av de största ekonomiska kriserna i modern historia. Flertalet länder har inte upplevt en så stor nedgång i sina ekonomier på över 100 år. Med löften om ett vaccin kan vi långsamt påbörja återgången till det normala. Då är det tid att göra en avstämning av krisens effekter.

På vår Hot Spot den 14 april belyser nationalekonom Fredrik N G Andersson effekterna av Covid-19 – en av modern historias största ekonomiska kriser.

Läs mer och anmäl dig >>

23 april, 2021:

Vägen framåt för näringslivet i Sverige

Nya förutsättningar har skapat en ny väg framåt för näringslivet i Sverige. På vår Hot Spot den 23 april ger Svenskt Näringsliv, medlemmar i EFL:s företagsnätverk, sin syn på ett näringsliv i ny skepnad.

Läs mer och anmäl dig >>

7 maj, 2021:

Kundupplevelsen – en strategisk fråga

Känner ni er kund på djupet? Och använder ni kundens upplevelser för att utvecklas och driva tillväxt? På EFL:s Hot Spot den 7 maj möter du EFL:s medlemsföretag Danji AB, specialister på modern hantering av kundupplevelse. Du får veta mer om hur man verkligen lär känna sin kund och hur man använder kundens upplevelser som en del av sin strategi.

Läs mer och anmäl dig >>

19 maj, 2021:

Att hjälpas åt: Myter och missförstånd om marknadsekonomin

Marknadsekonomin är missförstådd – både av dess vänner och av dess fiender. Det menar Andreas Bergh, välfärdsforskare, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, kolumnist i Dagens Nyheter och aktuell med boken Hjälpas åt: Om människor och marknader.

Läs mer och anmäl dig >>

28 maj, 2021

Företagets makroekonomiska riskbild och riskhantering post covid-19-pandemin

I stort sett alla företagets beslut hänger på förmågan att förstå storleken på det positiva eller negativa bidraget från företagets makroekonomiska omgivning och att filtrera ut detta bidrag för att få en bild av den underliggande, uthålliga vinsten.

EFL:s HotSpot den 28 maj belyser professor Lars Oxelheim svårigheten att leda företag i en skakig ekonomisk omvärld.

Läs mer och anmäl dig >>

23 juni, 2021

Jordgubbswebinar: ”Laget spöar jaget i en komplex omvärld”

Årets jordgubbswebinar handlar om att skapa förutsättningar för impact och strategiskt följsamma team och organisationer i en allt mer komplex och snabbföränderlig omvärld. Med EFL:s management- och ledarskapsexperter Thekla Schneede och Stein Kleppestø tar vi oss an hur man rustar sitt team eller organisation för att kunna omvärdera, ompositionera och snabbt agera.

Läs mer och anmäl dig >>

24 september, 2021:

Riskhantering för ledningsgrupp och styrelse

Att kunna verka i den okända och oväntade världen har fått stort fokus den senaste tiden. På denna Hot Spot tar Ulf Rönndahl, alumn från EFL:s Executive MBA och Styrelseprogram, samt specialist på riskhantering och säkerhetsfrågor, utgångspunkt i vad detta innebär för den som verkar i en ledningsgrupp eller styrelse.

Läs mer och anmäl dig >>

15 oktober, 2021:

Att leda i stormens öga – Region Skåne delar med sig av sina erfarenheter under pandemin

Att navigera och leda genom en stor kris, där förutsättningarna dessutom hela tiden ändras, är en enorm utmaning. Lägg till att du är en av de större aktörerna i ”förtroendebranschen” och i spetsen för samhällskritiska funktioner.

Den 15 oktober har du möjlighet att möta Region Skånes Hälso- och Sjukvårdsdirektör, Pia Lundbom, tillsammans med Anna Strömblad, Kommunikationsdirektör, som delar med sig av sina viktigaste erfarenheter från en minst sagt utmanande tid under pandemin.

Läs mer och anmäl dig >>

27 oktober, 2021:

Att bygga en organisation på värdestyrt ledarskap
– ett unikt perspektiv på Ingvar Kamprads ledarskap och företagsbygge

Staffan Jeppsson, som har arbetat i 30 år på IKEA, varav 6 år som Ingvar Kamprads personliga assistent, förklarar på ett enkelt sätt det briljanta i Ingvar Kamprads ledarskap och företagsbygge. Ett ledarskap som såväl var passionerat, visionärt, inkluderande som respektfullt.

Läs mer och anmäl dig >>

10 november, 2021:

Vem äger riskfrågan? Styrelsens roll i riskstyrningen.

På denna Hot Spot möter ni Håkan Jankensgård och Petter Kapstad, aktuella med boken Empowered Enterprise Risk Management: Theory and Practice, för att diskutera hur en styrelse kan arbeta professionellt med risköversikt och se till att företagets riskstyrning lever upp till förväntningarna.

Läs mer och anmäl dig >>

12 november, 2021:

CSR, affärer och ledarskap – om att få bra saker att hända

Måns Zelmerlöw och Magdalena Jennstål från Zelmerlöw & Björkman Foundation, Linus Eriksson, vd för Øresundsbron och grundare av Help for Children, samt Patricia Håkansson, Head of Sustainability på Sparbanken Skåne pratar om hur man som organisation kan gå från tanke till handling med att göra världen bättre samtidigt som man utvecklar sin egen verksamhet på vår nätverksträff den 12 november.

Läs mer och anmäl dig >>

24 november, 2021:

Omvärlds- och marknadsanalys i nya dimensioner

Vad säger, uttrycker och delar din målgrupp, kund eller samhället i stort i den digitala sfären kring en specifik fråga, ett varumärke, en trend eller en produkt? – och vad är det därmed som driver olika samhällsgrupper i olika frågor?

Lyssna på Ulrik Szokolay, Affärsområdeschef för EFL:s medlemsföretag NAVET Analytics som arbetar med omvärlds- och marknadsanalyser med hjälp av Big data, AI och digital etnografi för att förstå människors attityder och beteende online.

Läs mer och anmäl dig >>

3 december, 2021:

Vad är en bra strategi?

En strategi blir aldrig begriplig om man inte säkert vet vilket mål man strävar mot. Men vad är egentligen en strategi och vad skiljer en dålig strategi från en bra?
Ta tillfället i akt att få de viktiga ingredienserna för att utveckla och formulera en bra strategi. På plats har vi Thomas Kalling, strategiforskare, professor i företagsekonomi och programchef för EFL:s Executive Management & Leadership Program – Leading IMPACT.

Läs mer och anmäl dig >>

Hösten 2021. Datum kommer inom kort:

Att lyckas med komplexa projekt i stora organisationer

Hur driver man komplexa projekt i stora organisationer framgångsrikt? Vilka är de kritiska faktorerna och vilka är de vanligaste fallgroparna? Kristian Wahlgren, programchef på IKEA Food, och Hans Knutsson, forskare i styrning och ledning av organisationer, ger tips, verktyg och inspiration.

Läs mer och anmäl dig >>

MEDLEMSAKTIVITETER 2020:

21 januari, 2020:

Förstärk din kapacitet i att hantera komplexa utmaningar

”After Conference” till Reimagine Leadership 2030, där du har möjlighet att lyssna till några av de mest framstående och nytänkande i hur man i organisationer framgångsrikt arbetar med förändringar i en allt mer snabbföränderlig verklighet under ledning av EFL:s resurs Thekla Schneede.

Gäster: ledarskaps- och managementexperterna Dave Snowden och Jonathan Reams, samt EFL:s Thekla Schneede

Läs mer

24 januari, 2020:

Funktionell dumhet – och om att få igång reflektion, analys och nytänkande för förändring

Hur skapas en organisation som är mer öppen för reflektion och analys, nytänkande och förändring? Många organisationer lider av; flockbeteende och bekvämlighet, dåligt självförtroende blandat med rädsla för att råka illa ut, förförelse genom floskulösa visioner, varumärkanden, värdegrunder och strategier, imitationer av andra, organisations- och ledarskapsmodevågor.

Gäst: Mats Alvesson, organisations-, lednings- och ”dumhetsforskare” vid Ekonomihögskolan i Lund

Läs mer

30 januari, 2020:

Managing Change – fallgropar och dilemman i förändringsarbetet

EFL-medarbetarna Nadja Sörgärde och Stefan Sveningsson, båda ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tar med utgångspunkt i sin nya bok ”Managing Change in organizations” ett grepp om en fördjupad förståelse för förändringsarbete och de fällor som i regel följer på förändringsförsök.

Gäster: Nadja Sörgärde och Stefan Sveningsson, båda ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Läs mer

14 februari, 2020:

Kraften i visualisering och storytelling – framtidens affärsutvecklingsverktyg!

Hur visualiserar man en osynlig process? Hur hjälper man den mottagande hjärnan att komma ihåg och förstå det som förklaras? Och hur kan man använda ny teknik för att göra kommunikationsinsatser som verkligen gör skillnad?

Gäst: Gustaf Ström, VD och en av grundarna av Frank Valiant

Läs mer

13 mars, 2020:

Svensk ekonomi under 2020-talet – parametrar organisationer bör att hålla koll på för att ligga i framkant

Världsekonomin under 2010-talet har präglats av efterverkningarna från den internationella finanskrisen 2008/09. Negativa räntor, återkommande euro-kriser och nya politiska mönster går alla att koppla till finanskrisen och dess inverkan på samhället. På EFL:s Hot Spot den 13 diskuterar vi, tillsammans med nationalekonomen Fredrik N G Andersson, hur 2020-talet kommer att se ut.

Gäst: Fredrik NG Andersson, forskare och lärare inom nationalekonomi vid Lunds universitet

Läs mer

20 maj, 2020:

Webinar: Grundpelarna i framgångsrikt förändringsarbete

Den 20 maj går vi med hjälp av professor Ulf Johansson, som har lång erfarenhet av ledarutveckling och förändringsledning, igenom grundläggande budord som är helt nödvändiga för framgångsrikt förändringsarbete. De kan tyckas lätta i teorin, men hur är det när man försöker genomföra dem i praktiken?

Gäst: Ulf Johansson, professor i företagsekonomivid Ekonomihögskolan med lång erfarenhet av ledarutveckling och förändringsledning

Läs mer

26 juni, 2020:

Jordgubbswebinar: I en komplex värld vinner generalisten

Det sägs ofta att vi lever i en allt mer komplex värld – det är nog sant. Det betyder naturligtvis att vi måste öka vår förmåga att hantera komplexitet och osäkerhet. Men vad får det för konsekvenser för hur vi ska tänka som ledare och beslutsfattare? Och vilka förmågor måste vi utveckla hos oss själva?

Med EFL:s managementexpert och tillika styrelseordförande Stein Kleppestø tar vi oss an hur man som ledare och organisation navigerar i det okända, där det krävs ett strategiskt ledarskap präglat av öppenhet, experiment och lärande.

Läs mer

27 augusti, 2020:

”När det brinner i knutarna!” Situationsanpassat ledarskap när ”en dålig dag på kontoret” inte är ett alternativ

Den 27 augusti möter vi Linus Eriksson, brandingenjören som idag är chef för Skånetrafiken. Linus var ansvarigt befäl när 90 familjer blev hemlösa när Potatisåkern i Malmö brann, samt ansvarig för all tågtrafik snövintern 2010 och nu i Coronatid när Skånetrafiken förlorar 5 Mkr om dagen. Temat kommer att vara hur leder du i snabb förändring och gör skillnad.

Gäst: EFL:s Executive MBA– och Styrelseprogramsalumn Linus Eriksson, Trafikdirektör på Skånetrafiken.

Läs mer

25 september, 2020:

Whistleblowingsystem – nya krav på företag om whistelblowingssystem

Den 25 september har ni möjlighet att lyssna till Rebecka Thörn, Partner/Advokat på EFL:s medlemsföretag advokatfirman DELPHI, och Gunilla Hadders, Founding Partner på WhistleB, om vad det nya lagsförslaget om whistleblowingsystem kommer att innebära för svenska bolag.

Läs mer

9 oktober, 2020:

Svensk ekonomi post Corona – vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser kan vi räkna med?

Världen genomgår just nu den största ekonomiska kris vi varit med i modern tid. Inte sedan slutet av första världskriget har Sverige sett ett så stort inkomstbortfall som under våren 2020. Så djupa kriser är aldrig kortvariga. De sätter djupa spår som präglar samhället för lång tid framöver.

På denna HotSpot går nationalekonom Fredrik N G Andersson igenom coronakrisens kortsiktiga och långsiktiga effekter på ekonomin och politiken.

Läs mer

21 oktober, 2020:

Varför blir världen bättre? – om vår oförmåga att ta in fakta, grupptänk och förutfattade meningar

Många diskuterar om världen blir bättre eller inte. Andreas Bergh menar att det är fel fråga att ställa. Den centrala frågan är vad som orsakat de förbättringar som trots allt skett, och hur vi drar lärdom av dessa inför framtiden.

Gäst: Andreas Bergh, välfärdsforskare, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och kolumnist i Dagens Nyheter

Läs mer

11 december, 2020:

Vart är USA på väg? – ekonomi, politik, utbildning och innovation

USA står i många hänseenden just nu vid ett vägskäl. Hur kommer den fortsatta vägen framåt att se ut? Vilka politiska och ekonomiska trender pekar ut riktningen? Vilken roll kommer entreprenörskap och innovation att spela? Och vilka är de radikala förändringar inom det amerikanska utbildningsväsendet som står för dörren?

Gäst: Vi gästas av Tom Williams, finansrådgivare från Wall Street och omvärldsanalytiker.

Läs mer

Exempel på tidigare teman

 

Employer Branding och Mångfald – Hur hänger det ihop?
Gäst: Liselotte Andersson, ansvarig för Employer Branding på E.ON

 

En morgon i brottets tecken
Gäst: Erik Skoglund, Partner på Ernst & Young vid Fraud Investigation and Dispute Services

 

Fokus på stabilitet och innovation samtidigt!
Gäst: företagsekonomen Johan Dergård

 

Hur IT tredubblade intäkterna till Allsvenskan och Superettan
Gäst: Per Welinder, ansvarig för företaget Sport Entertainment Factory som driver fotbollens digitaliseringsprojekt

 

Hur påverkar e-handeln en traditionell bransch?
Gäst: Henrik Börjesson, nybliven entreprenör i TeqFlo AB och tidigare chef för ekonomi och E-handel på Coop Syd/Öst

 

IKEA:s digitaliseringsresa mot E-commerce
Gäst: Anders Liljevall, CDO på IKEA Industry

 


Kommunal inblick – Trelleborgs kommun berättar om hur digitaliseringen utmanar normer och regelverk
Gäster: Michel El-Dabh, e-strateg samt Mikael Karlsson, Enhetschef Teknik och utveckling på Trelleborgs Kommun

 

Kultur på King
Gäster: Eva Lorentzon, Learning & Development Advisor, och Lina McAneney, HRBP på King

 

Lean Accounting
Gäst: Rolf G Larsson, som leder arbetet med Lean Accounting för Ekonomihögskolan i Lund

 

Ledarskap i förändring
Gäst: Sodexos VD Azita Shariati

 

Made By Sweden – the unplugged version!
Gäst: Kristian Elvefors, VD, Volvo Car Sverige

 

#Metoo
Gäster: Matilda Kullebjörk, Linn Alenius och Karin Blomstrand från Winnet Skåne

 

Onboarding! – Varför stannar inte medarbetarna – de fick ju en sådan bra introduktion!? 
Gäst: Margaretha Alexandersson

 

Performance Management: It’s All About Engagement
Gäst: Elaine Palome, Director of Human Resources for the Americas, Axis Communications

 

Värderingsstyrt ledarskap – En förutsättning för långsiktig framgång!
Gäst: Niclas Carlnén, vd för MFF

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med: