Framgångsrikt förändringsledarskap

Att driva och leda förändring är en komplex process där man behöver kunna förstå den mänskliga dynamiken i förändring och samtidigt ha tillgång till olika konkreta metoder och grepp för att hantera motstånd och främja engagemang, kreativitet och välfungerande kommunikation. Leading Change bygger på forskning kring neuropsykologi, organisationskultur, ledarskap och förändringsarbete och varvar teoretiska inspel med konkreta övningar och tillämpning på egna case eller utmaningar. 

Vad innebär förändringsledning? Förutom storskaliga förändringsprojekt kan det också handla om kontinuerligt förändringsarbete i vardagen eller att leda i en verksamhet som behöver hantera och förhålla sig till betydande förändringar i omvärlden.

Detta är en utbildning för dig som vill utveckla dig själv som förändringsledare, som är nyfiken på att utforska ditt förhållningssätt till förändring och lärande och som vill känna dig tryggare och mer rustad att ta dig an förändringsprocesser. Under programmets gång kommer du få möjligheter att testa och utforska metoder och konkreta verktyg för att främja ditt eget och andras lärande.

Tidigare deltagare

Hör Linda Jonasson Häll, Kommunikationsansvarig på VA SYD, beskriva Leading Change.

Vill du veta mer om Leading Change? Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

Fler utbildningar inom affärsutveckling >>

Innehåll

Det finns inga universella recept på förändringsledning. Det är dock avgörande att vara medveten om och överväga ett brett utbud av alternativ för att identifiera vad som är lämpligt i ett specifikt organisationssammanhang. 

Vi kommer bland annat beröra följande teman:

  • Självinsikt 
  • Förändringspsykologi
  • Motstånd mot förändring
  • Roller för förändringsledning
  • Struktur och kultur
  • Lärande i organisationer

I det här programmet kommer du att reflektera över dina egna beteenden, antaganden och fallgropar och utforska nya förhållningssätt. Vi kommer att diskutera förändringsledning med fokus på såväl individ och grupp som på organisationsnivå baserat på aktuell forskning inom psykologi, sociologi och organisationsteori.

Uppbyggnad

Programmet består av totalt 9 heldagar uppdelat på 3 moduler á 3 sammanhängande heldagar i internatform.

Leading Change tar utgångspunkt i EFLs IMPACT-pedagogik som innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig, givet dina och din organisations förutsättningar. Programmet ger dig som deltagare både nya kunskaper och nya förhållningssätt samt praktiska verktyg och metoder som du enkelt kan omsätta i din vardag.

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap ingår även som en valbar modul i Leading IMPACT – Executive Management and Leadership Program (www.leadingimpact.se).

För dig

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap riktar sig till dig som arbetar med eller är delaktig i förändringsarbete. Dina utmaningar får gärna vara av strategisk natur, dvs. förändringar som påverkar din organisations erbjudande, viktiga processer och viktiga intressenter.

Resultat

Leading Change erbjuder dig möjligheten att medvetandegöra och utveckla dig själv som förändringsledare. Du kommer även få tillgång till nya perspektiv och förståelsemodeller kring organisation, ledarskap och förändring. Intentionen är att ge dig en större trygghet i att navigera och agera i komplexa  förändringsprocesser. Vi kommer att tillämpa kontera verktyg och metoder och skapa lärande genom att göra, reflektera och utbyta erfarenheter.

Programteamet

På Leading Change får du den skarpaste kombinationen av teoretiska och handfasta praktiska perspektiv för att träna dig till en bättre förändringsledare och ge dig hjälpen och tryggheten att hitta ditt eget utforskande förhållandesätt till att driva lyckade förändringsprocesser.

På Leading Change träffar du:

Programansvarig: Nadja Sörgärde
Forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Nadja Sörgärde är lektor vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet där hon undervisar inom organisation och ledarskap. Hon har forskat på förändringsprocesser inom olika typer av organisationer, med fokus på kultur, identitet och motstånd. Hennes senaste bok är Managing Change in Organizations (2023, med Stefan Sveningsson). Utöver det är Nadja en flitigt anlitad föreläsare och verksam i vår managementutbildning Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program och våra företagsanpassade utbildningar.

 

Programansvarig: Thekla Schneede
Legitimerad psykolog

Thekla Schneede är legitimerad psykolog som arbetar med grupp- och ledarutveckling och stödjer organisationer i förändring. Thekla är bland annat verksam i vår managementutbildning Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program och våra företagsanpassade utbildningar.

 

 


EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice. Läs mer om EFL-teamet

 

EFL:s IMPACT-pedagogik

EFL:s IMPACT-pedagogik innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig, givet dina och din organisations förutsättningar. Programmet ger dig som deltagare både nya kunskaper och nya förhållningssätt samt praktiska verktyg och metoder som du enkelt kan omsätta i din vardag. 

Genom att varva teori, aktuell forskning och övningar med handfasta tips och råd, skapar vi tillsammans en slagkraftig kombination som ger dig verktyg och färdigheter att identifiera, värdera och leverera konkreta affärsutvecklingsprojekt, som stärker och utvecklar er verksamhet.

Datum

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap ges en gång per år, med start och genomförande på hösten. Programmet består av totalt 9 heldagar uppdelat på 3 moduler á 3 sammanhängande heldagar i internatform med sammankomst en gång per månad.

Datum hösten 2024: 

  • Modul 1: 16-18 oktober
  • Modul 2: 13-15 november
  • Modul 3: 11-13 december

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – 222 68 50 eller info@efl.se

Vill du veta mer om Leading Change? Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.