People, planet, profit

På Sustainable Business  jobbar vi i gränssnittet mellan affärsstrategi och hållbarhet, och hjälper dig att forma framtidens proaktiva affärsmodeller som ser hållbarhet som en möjlighet snarare än en begränsning. Hela kursen är rik på interaktivitet och praktiskt lärande. Vi inkluderar deltagande och gästföreläsningar från erfarna experter och chefer inom hållbarhetsområdet, vilket ger dig direkt inblick i branschinsikter och framgångsrika exempel.

Välkommen till en resa av insikt, utveckling och transformation där du inte bara förvärvar kunskap, utan även omsätter den i praktiken för att skapa verklig och positiv förändring.


Vill du veta mer om Sustainable Business?

Fyll i formuläret här nedan så hör vi av oss och berättar mer:

För en framgångsrik omställning

Kursen omfattar 3,5 dagar innehållande:

Dag 1: Simulering: Förståelse för hållbarhetspåverkan på affärer

Vi startar med en simulering som ger dig insikt i hur olika hållbarhetsfaktorer kan påverka och omforma en organisation. I egenskap av ledning för en organisation sätter vi mål på kort och lång sikt som vi sedan har att leverera på.

Genom interaktiva övningar och diskussioner utforskar vi hur kritiska beslut kan leda till långsiktigt framgångsrika resultat. Vi går igenom grundläggande principer för hållbarhet och dess integrering i affärsstrategi.

Denna dag ger dig en stadig grund för att utforska djupare aspekter av hållbarhet under resten av programmet.

Dag 2: Hållbarhet och värdeskapande genom stakeholder-ansats

Andra dagen kommer vi att utforska hur hållbarhetsbeslut påverkas av individer, konsumenter, NGO:er och lagstiftning. Du lär dig skapa värde genom hållbarhetsfokuserade värdemodeller. Vi analyserar fördelar gentemot kostnader och konkurrens, och tillämpar koncept på verkliga scenarier från din organisation för att forma strategier som gynnar både intressenter och affärsresultat.

Dag 3: Affärsutveckling för hållbarhet och konkurrensfördelar

Vi fokuserar på förståelsen kring hur hållbara affärsmodeller påverkar och skapar konkurrensfördelar. Vi analyserar hur produkter och tjänster kan generera konkurrensfördelar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom att se närmre på förändring utforskar vi innovation och värdeskapandets potential. Dagen innehåller praktiska exempel och övningar för att driva affärsutveckling med hållbarhet i fokus.

Dag 4: Interaktiv hållbarhetskonferens med erfarna chefer

Sista dagen får du möjlighet att ställa direkta frågor till chefer och experter inom hållbarhetsområdet. Denna interaktiva session ger dig chans att utforska branschinsikter, diskutera utmaningar och lära dig av verkliga erfarenheter. Vi belyser framgångsrika fallstudier och delar praktiska insikter om att navigera genom dagens komplexa hållbarhetslandskap. Dagen är uppbyggd som ett konferensformat, vilket ger dig möjlighet att nätverka och få svar på dina brännande frågor från de som har gått före i hållbarhetsresan.

Programteam

Magnus Johansson

Magnus Johansson

Universitetslektor
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lärare och forskare inom strategi, värdeskapande och hållbarhet på Ekonomihögskolan i Lund. Magnus har designat och driver kursen “Global Business and Sustainability” på Ekonomihögskolans internationella masterprogram. Han har även en bakgrund som analytiker inom telecom och bilbranschen.

 

Erik Lindroth

Erik Lindroth är hållbarhetsdirektör på Duni Group sedan januari 2021 efter 25 på Tetra Pak i olika roller inom hållbarhet och marketing.

Programteam

Ola Mattisson

Universitetslektor
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lärare och forskare i strategi och verksamhetsstyrning på Ekonomihögskolan i Lund. Ola är bland annat verksam i programteamet för Leading Impact – Executive Management & Leadership Program och EFL:s Styrelseprogram.

Datum

Sustainable Business omfattar 3,5 dagar.

Kursstart: våren 2025

  • Dag 1: datum kommer inom kort
  • Dag 2: datum kommer inom kort
  • Dag 3: datum kommer inom kort
  • Dag 4: datum kommer inom kort

Vill du veta mer om Sustainable Business?

Fyll i formuläret här nedan så hör vi av oss och berättar mer: