Kunddriven tjänste- och produktutveckling

Business Innovation är ett av EFL:s högst betygsatta ledarskapsprogram, där du som deltagare under 9 dagar arbetar med att identifiera och realisera konkreta affärsmöjligheter för din verksamhet.

Programmet ger dig verktyg, metoder och kunskap för att utifrån ökad kundkännedom utveckla din verksamhet, få med dig dina kollegor i förändringsarbetet och skapa verklig impact genom nya innovativa lösningar i såväl produkter och tjänster, som i affärsmodeller.

Vi utforskar de tekniska möjligheter som kommer med AI och digitalisering, med fokus på att möta förändrade kundbehov och öka försäljningen till både befintliga och nya kundgrupper.

 

”Business innovation har gett mig många insikter och verktyg som är väldigt enkla att ta med hem. Tomas de Souza kommer att skaka om din värld och ge dig möjligheterna att förverkliga din business eller som för min del förändra sättet jag ser på min egen affär efter att jag drivit den i 15 år”

-Daniel Nilsson, vd på Henda

 

Business Innovation ​in​går även som en valbar modul i Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program

 

Tomas de Souza, programansvarig för Business Innovation, beskriver kursen.

Vill du veta mer om Business Innovation? Vänligen fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.


Se fler av våra utbildningar inom affärsutveckling >>

Uppbyggnad

Utbildningen ges en gång per år, med start och genomförande på hösten. Programmet består av totalt 9 heldagar uppdelat på 3 moduler á 3 sammanhängande heldagar i internatform.

Genom hela programmet kommer du att arbeta aktivt med en affärsmöjlighet definierad av din verksamhets affärsstrategi. Målet är att du efter avslutat program ska ha verifierat den nya affärsmöjligheten och gjort den redo att sjösättas i din organisation.

Förutom föreläsningar, workshops och praktikfallsdiskussioner kommer vi att med vår IMPACT-pedagogik att fokusera på viktiga områden och utmaningar som du som deltagare möter. Programmet anpassas och utvecklas efter deltagarnas behov för att var och en ska få maximal nytta av sitt deltagande.

MODUL 1: Challenge – strategi och kundfokus

Hur väl känner vi egentligen våra kunder och deras behov? Under tre dagar arbetar vi med verktyg och metoder för att generera djupare insikter och kunskap om våra kundgrupper och vår marknad. Med detta som underlag skapar vi förutsättningar för att kunna stärka och förnya vårt erbjudande med hjälp av såväl ny teknik som beprövade strategiska processer.

Exempel på innehåll: design av affärsmodeller, analys av kundresor, design thinking.

MODUL 2: Change – nya affärsidéer, team och organisation

Under denna modul testar vi hypoteser om hur vi kan lösa kundbehov, samt hur vi bäst tar nya affärsidéer till marknaden. Vi går igenom de viktigaste utmaningarna i att driva innovation och utveckling i små och stora verksamheter för att både maximera sin befintliga affär som förutsättningarna för tillväxt och transformation. Vi kommer även att dyka ner i teamets betydelse och hur vi skapar ett välfungerande och högpresterande team.

Exempel på innehåll: team och organisation, från idé till affärsprototyp, säkra värdet av corporate innovation genom portföljteori, digitalisering och AI.

MODUL 3: Charge – implementering och förändringsledning

Den tredje modulen handlar om att implementera och skala upp nya satsningar – den största utmaningen för varje verksamhet. Med fokus på ditt ledarskap tar vi oss an kultur-, organisations-  och medarbetarfrågor för att driva förändringsresan med alla de viktiga variabler som den kräver.

Exempel på innehåll: förändringsledning och ledarskap, målstyrning i en föränderlig värld, hur man säljer in en briljant idé.

Innehåll

Business Innovation ger dig verktyg och kunskap för att utveckla din verksamhet till ökad tillväxt och en starkare position på marknaden. Oavsett om det är drivet av hot eller möjligheter på din marknad, ny teknik eller ökad konkurrens så kan du stärka din verksamhet genom att öka takten i omställningen och utveckla en nyfiken och lärande kultur.

Under programmet arbetar vi med teorier och modeller som bland annat beskriver:

  • Utveckling och implementering av affärsstrategi och vikten av att kunna ställa om när marknaden förändras.
  • Organisatorisk förändring och kultur som verktyg för utveckling.
  • Metoder för affärsutveckling genom utveckling av nya tjänster, produkter och affärsmodeller.
  • Hur man definierar och skapar kundvärde och utvecklar sitt kunderbjudande.
  • Ny teknik som möjliggörare för företag och dess intressenter.

För dig

Programmet riktar sig till dig som arbetar med att driva förändring, och som vill utveckla din förmåga att gå från idé till genomförande i snabba och värdeskapande processer.

 

Programteam

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Business Innovation möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice. Läs mer om EFL-teamet

Programansvarig: Tomas de Souza

Programansvarig för Business Innovation är Tomas de Souza, tidigare vd på healthtechbolaget Ablemind, samt alumn från EFL:s Executive MBA-program, med mångårig erfarenhet av att leda och driva affärsutveckling och innovation. Tomas har en bakgrund inom business design och affärsutveckling, med ett särskilt fokus på att konkretisera och realisera framtida affärspotential för såväl nya som traditionella verksamheter. Bakom sig har Tomas bland annat ett uppdrag som Director of Innovation för Bonnier News.

 

Anna Brattström

Anna Brattström är forskare inom innovation, människor, förtroende och kultur. Anna är bl.a. docent i entreprenörskap vid Lunds universitet och har varit gästforskare vid Stanford University. Anna är även inne som lärare och föreläsare på EFL:s skräddarsydda utbildningar.

EFL:s IMPACT-pedagogik

EFL:s IMPACT-pedagogik innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig, givet dina och din organisations förutsättningar. Programmet ger dig som deltagare en upplevelsebaserad kompetenshöjning och klär dig i nya metoder för att utveckla affärsmodeller med stöd av ny teknik.

Genom att varva teori, aktuell forskning och övningar med handfasta tips och råd, skapar vi tillsammans en slagkraftig kombination som ger dig verktyg och färdigheter att identifiera, värdera och leverera konkreta affärsutvecklingsprojekt, som stärker och utvecklar er verksamhet.

Datum

Datum hösten 2024: 

  • Modul 1: 25-27 september
  • Modul 2: 22-24 oktober
  • Modul 3: 27-29 november

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se

Vill du veta mer om Business Innovation? Vänligen fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.