Arbeta framgångsrikt med affärsutveckling, strategi och innovation: Insikter från Tomas de Souza

Hur kan och bör man jobba med strategisk affärsutveckling, innovation och organisatorisk utveckling? Vi intervjuar Tomas de Souza, som har mångårig erfarenhet av att leda och driva affärsutveckling och innovation från bland annat rollen som vd på healthtechbolaget Ablemind och som Director of Innovation för Bonnier News, samt programansvarig för EFL:s utbildning Business Innovation.

Hej Tomas! Vad innebär det att jobba strategiskt med sin affärsutveckling?

Att sätta ordet ”strategiskt” framför något är att medvetandegöra vilken process det är man driver. Många arbetar med affärsutveckling utan att vara medvetna om det, så som i försäljning, kundsupport, produktion och leverans. Alla kontaktytor man har med sina kunder är potentiella informationskällor för att förbättra sin affär. Tar man sig an dessa kontakter på ett strategiskt sätt så gör man det metodiskt och med ett ständigt fokus på ökat värdeskapande, både på kort och lång sikt.

Varför är det viktigt att utveckla sin verksamhet?

Det är viktigt om man vill fortsätta fungera som verksamhet. Annars kommer det dyka upp någon aktör som gör det du gör bättre, billigare, snabbare eller på annat sätt lockar dina kunder att byta. Grundregeln är att om det går bra för dig så kommer andra se det och försöka kopiera det du gör, därför måste man fortsätta röra sig framåt. Alternativet är att acceptera den cykel som många verksamheter genomgår, som ofelbart slutar med att man upphör som verksamhet.

Hur jobbar man med innovation?

Man börjar med att definiera vad man menar med innovation, vilket sorts innovation man vill ha och behöver. När man väl bestämt sig så kommer frågan om resurser och uthållighet. Innovation är en investering och det är aldrig givet vilket projekt eller idé som kommer ge avkastning på investeringen, därför måste man vara medveten om att innovation följer andra affärsregler och cykler än en etablerad produkt eller tjänst gör och man måste förmodligen göra flera parallella satsningar för att nå framgång. Om man är en stor organisation så blir också frågan en annan, det är relativt enkelt att initiera innovation och ta en ny idé en bit på vägen, men den stora utmaningen kommer när verksamheten ska inkorporera den nya lösningen och få den att växa jämte alla befintliga produkter och tjänster. Detta kräver ofta en organisatorisk förändring och utveckling som kräver ett särskilt fokus och som involverar stora delar av – om inte hela – verksamheten.

Hur kan man dra nytta av den digitala utvecklingen? Eller måste man kanske rent av det för att hänga med?

Om den digitala utvecklingen är en möjlighet eller ett hot spelar egentligen ingen roll, alla påverkas av den och över tid är det väldigt svårt att förhålla sig passivt eller undvikande till den. Rimligtvis är det då bättre att försöka dra nytta av den. Utifrån min erfarenhet är den absolut viktigaste frågan att ställa sig ”vad behöver vi lära oss?”. Med en öppenhet kring ny kunskap och ett driv att lära sig kommer frågorna om vad man kan göra och ska göra så småningom börja besvaras av organisationen själv. Så oavsett om man tror sig kunna ha nytta av ny teknik är det bästa man kan göra att testa och använda sig av den, diskutera upplevelsen av användandet med kollegor och partners, reflektera över vilka beteendeförändringar den nya tekniken kan leda till och hur det i sin tur påverkar ens kunder. Sedan har man ett bra första underlag för att analysera vilka implikationer det kan få på ens affärsmodeller och därmed hur man behöver agera.

Organisatorisk utveckling – hur skapar man ett innovativt team?

Ett team som är kreativt och innovativt har en väl etablerad självkänsla och självförtroende. I ett team där man är trygga med varandra kan man också diskutera och utmana varandra på ett sätt som lockar till nya frågor och därmed nya insikter eller hypoteser. Mångfald är också ett återkommande tema i forskning om innovativa team. Man behöver samla olika discipliner och förmågor för att alla medarbetare i ett team ska ha någon att utvecklas med och för att man gemensamt ska kunna bilda sig en omfattande förståelse av ett problem.

 


Tycker du att detta är intressant?

Spana då in programmet Business Innovation där Tomas de Souza är programansvarig. Business Innovation är en ledarskapsutbildning för dig som driver och leder affärsutveckling och organisatorisk utveckling. Under 9 dagar, fördelade på tre tillfällen på en kursgård i Skåne, kommer du att få tillgång till mängder av verktyg och beprövade metoder för corporate innovation, handfasta metoder för att identifiera och realisera möjligheter till nya intäkter, och väsentligt förbättrade kundupplevelser.

Tomas de Souza, programansvarig för Business Innovation, beskriver kursen.

Nästa programstart av Business Innovation är den 25 september. Läs mer här >>

Se fler av våra utbildningar inom affärsutveckling >>