Vilka möjligheter innebär AI för er verksamhet?

Även om AI är på allas läppar kan den omfattande påverkan och utveckling som AI förväntas bidra till vara svår att överblicka. Hur kommer AI påverka era affärer, affärsmodeller och organisation? Och hur behöver ni anpassa och utveckla er strategi för att ta verksamheten framåt?

I programmet AI-strategi för ledare tar vi oss an de strategiska utmaningar som du och din verksamhet står inför och lyfter blicken bortom de generativa AI-tjänsterna till utvecklingen som förändrar marknader och arbetsliv i grunden.

Programmet tar avstamp i er nuvarande strategi och genom vetenskapliga metoder och modeller ger vi dig verktyg för att utveckla och komplettera er strategi för att fullt ut dra nytta av AI. Genom att sammanföra forskning med case från näringslivet ger vi dig konkreta exempel och tillvägagångssätt för hur just din organisation kan undvika hot och generera stora värden med hjälp av denna och kommande års teknikutveckling.

Med föreläsare och facilitatorer som redan samlat på sig mångårig erfarenhet från AI guidar vi dig genom ett kunskapsintensivt program med er verksamhets strategi i fokus. Våra föreläsare har bakgrund i akademin såväl som i näringslivet, vilket ger dig såväl en stark teoretisk grund som en praktisk och erfarenhetsbaserad utgångspunkt för att ta kontroll över den strategiska AI-utvecklingen i er organisation.

Vårt mål är att du ska lämna programmet med en uppdaterad strategi och en tydlig plan för hur ni som organisation kan påbörja eller intensifiera er AI-resa.

Vill du veta mer om denna kurs? Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

Innehåll och uppbyggnad

Programmet är upplagt över 3,5 dagar och består av två grundmoduler:

2 dagar – Hur AI påverkar strategin

 • Digital transformation – hur har det påverkat branscher och företag hittills?
 • Legala och etiska konsekvenser vid införandet av AI
 • Datastrategi och vikten av att utveckla egna datakapabiliteter för att stärka sin konkurrenskraft
 • Hur andra arbetar – konkreta exempel från företag som leder utvecklingen i sina respektive branscher

1,5 dag – Från strategi till handling

 • Tillämpad strategi och hur du planerar och organiserar för en lyckad transformation och omställning.
 • Taktiska vägval och hur du hittar rätt leverantörer för er verksamhet.
 • Handlingsplan och väg framåt

Målgrupp

Programmet riktar sig till dig som brottas med hur du och din verksamhet kan dra nytta av möjligheterna med AI. Du ser ett behov av att staka ut en väg som genom tydlig strategi och tillämpning säkerställer att er verksamhet fullt ut drar nytta av den nya tekniken och samtidigt håller konkurrenterna borta. Kanske är ni i början av AI-resan eller så har AI redan börjat påverka delar av er verksamhet och ni testar er fram för att bättre förstå hur tekniken kan användas.

Du kan till exempel arbeta i en ledande position, ledningsgrupp, styrelse eller funktionell organisation. Huruvida du har AI-teknisk kompetens eller ej spelar ingen roll, men i ditt uppdrag ingår att lyfta blicken och visa organisationen vilken väg ni ska gå i er digitala transformation.

Programteam

Vi har samlat några av de bästa i sina respektive fält för att skapa ett unikt och matnyttigt program som ger verklig impact i er verksamhet. Här nedan ser du en del av programteamet, utöver dessa kommer du även att få möta utvalda företagsledare som driver AI-transformation i sina respektive branscher.

Tomas de Souza - Leading Impact modulansvarig

 

Programansvarig: Tomas de Souza
Entreprenör, föreläsare och erfaren ledare från AI- och digitalt drivna verksamheter.

 

 

Rebecca Karp, del av programteamet på EFL:s AI-strategi för ledare

 

Rebecca Karp
Associate Professor Harvard Business School, framstående forskare och lärare inom AI

 

 

Jonas Legendal, del av programteamet på EFL:s AI-strategi för ledare

 

Jonas Ledendal
Universitetslektor Affärsrättsligt Centrum vid Lunds Universitet, som forskar och undervisar kring den legala aspekten av AI

 

 

Kristina Knaving på EFL:s AI-strategi för ledare

Kristina Knaving
Senior forskare vid RISE. Kristinas forskning fokuserar på möjligheterna, riskerna och de etiska frågorna kring persondata och AI, samt hur nya teknologier påverkar individer och samhälle.

Datum

Programmet är upplagt över 3,5 dagar:

 • 19 september
 • 20 september
 • 1 oktober
 • 2 oktober (halvdag)

 

Vill du veta mer om denna kurs? Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.