Stärk din position i styrelser och företagsledning

Kombinationen av en effektiv styrelse och en drivande företagsledning är oslagbar när det gäller att skapa värde i en verksamhet. Detta ställer allt större krav på styrelsens och den enskilda styrelseledamotens kompetens.

EFL:s Styrelseprogram är ett heltäckande program där du får en komplett verktygslåda som tar dig till en helt ny nivå i dina nuvarande eller kommande styrelseuppdrag. Förutom nya infallsvinklar och en bredare bas att stå på bygger du även ett exklusivt nätverk för dina styrelseaktiviteter.

Programmet knyter praktiskt an till styrningen av din egen verksamhet. Under programmets gång tas en personlig utvecklingsplan fram, baserad på dina styrkor och svagheter i förhållande till styrelsearbete. Du får chansen att uppleva en unik dynamik med det senaste inom forskningen, erfarenhetsutbyte, framstående gäster och reflektion kring dina egna utmaningar.

Styrelsealumni

Efter avslutat program blir du en del av EFL:s Styrelsealumni och blir årligen inbjuden till alumniträffar, där vi arbetar med aktuella utmaningar inom Corporate Governance. Ett nätverk som idag består av mer än 400 personer.

Tidigare deltagare tycker

”Den bästa utbildning jag har gått – alla kategorier”

”Styrelseprogrammet är den bästa utbildning jag har gått – alla kategorier. Dels innehållet, som är precis det man behöver i en styrelsesituation. Men också klassen som sådan. Där satt personer med olika bakgrund och väldigt mycket erfarenhet i rummet. Jag är definitivt en bättre ledare som en följd av det.”

Se filmklippet med Öresundsbrons vd Linus Eriksson om varför han tycker att EFL:s Styrelseprogram är den bästa utbildning han har gått. (1 min)

Linus Eriksson
vd, Öresundsbron


”Värdefulla kunskaper och insikter, samt ett fantastiskt nätverk”

”EFL:s Styrelseutbildning har gett både värdefulla kunskaper och insikter och ett fantastiskt nätverk inom vitt skilda branscher. Utbildningens upplägg passar även för oss som jobbar mer än heltid och utbildningstillfällena, med duktiga lärare och inbjudana gäster, har varit energigivande avbrott i den vanliga vardagen.”

Karin Froborg
Head of Bio and Vehicle Gas, E.ON Gas Sverige AB


”Mycket bra orientering i det allmänna styrelsearbetet”

”Programmet ger en mycket bra orientering i det allmänna styrelsearbetet och tydliggör den egentliga omfattningen av styrelseuppdraget. Samvaron och nätverkandet med övriga deltagare är en positiv bonus som inte ska glömmas bort.”

Fredrik Sjöstrand
CFO, Axis


Linda Persson, vd på NanoEcho, beskriver EFL:s Styrelseprogram:


Vill du veta mer om EFL:s Styrelseprogram? Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

Se alla EFL:s Styrelseutbildningar >>

Uppbyggnad EFL:s Styrelseprogram

Programmet utgår från styrelsens tre roller:
1. styrelsens kontroll och legala ansvar
2. styrelsens betydelse och ansvar för strategi- och affärsutveckling
3. styrelsens roll att förmedla information, kontakter och kompetens till företaget.

Flera case med en komplex och konkret styrelseproblematik läggs fram under programmets gång. Erfarenhetsutbytet mellan deltagarna är en mycket viktig del av inlärningsprocessen.

Vid varje tillfälle medverkar gäster som är erfarna styrelseledamöter, VD:ar, ägarrepresentanter och forskare.

Programmet avslutas med att deltagarna får lägga fram en individuell utvecklingsplan för sin verksamhet som styrelseledamot. Denna diskuteras med en grupp erfarna styrelsespecialister för att ge dig stöd och idéer för ditt fortsatta styrelsearbete.

Innehåll

 • Styrelsens olika roller och uppgifter
 • Styrelsens legala ansvar
 • Strategi- och affärsutveckling
 • Styrelseordförandens roll och utvärdering av styrelsearbete
 • Hur skapas effektivt styrelsearbete
 • Att tolka och behandla ekonomisk information
 • Internationell Corporate Governance
 • Förvärv och fusioner
 • Aktuella trender inom Corporate Governance

För dig

Ett effektivt styrelsearbete är en konkurrensfördel för hela företaget. EFL:s Styrelseprogram vänder till dig som innehar eller är på väg in i styrelseuppdrag. Programmet vänder sig även till dig som är VD eller på annat sätt operativt ansvarig.

Programteam

Matts Kärreman är forskare inom Corporate Governance på Lunds universitet och sedan många år även programansvarig för EFL:s Styrelseprogram. Matts har bl.a. skrivit boken Bolagsstyrning : corporate governance på ren svenska tillsammans med Martin Blom och Claes Svensson.

I programteamet för Styrelseprogrammet ingår även en rad gäster från näringslivet med gedigen styrelseerfarenhet, som bidrar med sina kunskaper och erfarenheter.

Advisory Board EFL:s Styrelseprogram

Till EFL:s Styrelseprogram är ett programråd, ett så kallat Advisory Board, bestående av styrelseerfarna representanter knutet. Advisory Board har en viktig rådgivande funktion i det kontinuerliga utvecklingsarbetet av EFL:s Styrelseprogram och företagsanpassade styrelseinsatser. Representanterna i Advisory Board är ofta alumner från Styrelseprogrammet.

Advisory Board för EFL:s Styrelseprogram

Advisory Board för EFL:s Styrelseprogram

 

Ett axplock av Advisory Board:


Pontus Bodelsson

”Som reflekterande praktiker vill jag bidra genom Advisory Board till EFL:s unika blandning av vetenskap och praktik.”

Pontus har varit VD sedan 1998 på sex olika företag, bland annat HD-Sydsvenskan och Nationalencyklopedin. Samtliga bolag har haft ett utmanande förändringsbehov eller varit i stark tillväxt och styrelserna har spelat en betydelsefull roll i utvecklingen. Pontus, som själv gick Styrelseprogrammet 2014, är ledamot i flera styrelser.


Gunilla Bratt

”Advisory Board bidrar bland annat till programmets förankring utanför universitetsvärlden – och dessutom är det roligt!”

Idag är Gunilla främst aktiv i styrelserna för familjens bolag, av vilka Studentlitteratur AB är det mest kända. Gunilla har en bakgrund inom telekomstandardisering och är tekn dr i informationsteori med en bakgrund inom programmering. 2004-2005 gick hon EFL:s Styrelseprogram och har varit med i Advisory Board sedan det bildades.


Claes Janbert

”Att i EFL:s Styrelseprogram få kombinera kompetens med praktik har gett mig en stabil plattform som varit guld värd i alla styrelsesammanhang!”

Claes har i grunden en dataingenjörutbildning från Växjö, samt en magisterexamen i ekonomi från Uppsala universitet. Han har bred erfarenhet från svensk verkstadsindustri, där han till en början var verksam i större bolag på global nivå, men sedan 2006 i mindre och medelstora bolag. Claes är styrelseordförande/ledamot i ett flertal bolag. 2009-2010 gick han EFL:s Styrelseprogram.


Jenny Rydhström

”För mig innebar utbildningen att jag kunde ta styrelsearbetet till både första och högsta nivå i mina företag. Styrelseprogrammets Advisory Board är viktig för att knyta ihop programmet akademiska utgångspunkt med styrelsearbetets vardag ’in real life’.”  

Jenny har en bakgrund inom juridik och M&A både i Sverige och USA. I början av 2000-talet grundade hon e-handeln Gents och har sedan dess startat flera företag, nu senast inom digital förmedling av tjänster. Jenny är främst aktiv i egna bolagsstyrelser, men är också delaktig i offentliga näringslivsråd, samt styrelse och valberedningar för flera ideella associationer. 2013-2014 gick Jenny EFL:s Styrelseprogram.


Anders Williamsson

”För alla som seriöst vill jobba med styrelseuppdrag i olika former, så är EFL:s Styrelseprogram den perfekta vägen att utvecklas och bli produktiv som styrelsemedlem eller styrelseordförande.”

Anders är civilekonom från Lunds universitet och har under de senaste 20 åren erfarenhet som styrelseordförande från fyra börsnoterade bolag, samt som styrelseledamot i ett flertal börsnoterade bolag internationellt. Anders har dessutom styrelseerfarenhet från ett flertal mindre icke noterade bolag, samt en Allsvensk fotbollsklubb. Under sin karriär har Anders delvis bott och arbetat i England och USA. Anders gick EFL:s Styrelseprogram 2005-2006.


EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På EFL:s Styrelseprogram möter du ett handplockat och erfaret team som triggar i gång ditt intresse för styrelsefrågor. Läs mer om EFL-teamet.

Upplägg

EFL:s Styrelseprogram ges en gång om året, med start i oktober och avslutning i maj året efter.

Upplägget omfattar främst heldagar, samt tre stycken 2-dagars internat.

Datum:

 • 17-18 oktober 2024 (internat)
 • 14 november 2024
 • 12 december 2024
 • 16-17 januari 2025 (internat)
 • 13 februari 2025
 • 20 mars 2025
 • 24-25 april 2025 (internat)
 • 15 maj 2025 (avslutning)

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra styrelseutbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Vill du veta mer om EFL:s Styrelseprogram? Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

Resultat

Du kan inte hitta ett program på marknaden som på ett mer heltäckande sätt rustar dig för de allt större utmaningar och krav som ställs på dagens verksamhetsansvariga och styrelseledamöter.

Oavsett om du går in i programmet som styrelseledamot, VD eller ägare är EFL:s Styrelseprogram en satsning du snabbt kommer att kunna räkna hem. Förutom att du blir du blir duktig på att behärska styrelsearbetets spelregler, kommer du att utveckla en färdighet att se möjligheter på sikt och styra strategiskt mot dessa.

Linda Persson, vd på NanoEcho, beskriver EFL:s Styrelseprogram

Så här säger våra deltagare:

”Jag kan varmt rekommendera EFL:s program såväl för de som vill börja med styrelsearbete, men även för de som idag arbetar i olika styrelser.”

”Blandningen av kursdeltagarna – med erfarenhet från såväl större bolag som mindre – gjorde kursen extra intressant. Dessutom hade vi roligt med många skratt under kursen.”

”Programmet har gett mig mycket mer än förväntat, trots att förväntningarna var väldigt höga.”

”Det som jag tycker är så spännande med den här utbildningen och i den här gruppen är att alla har mycket erfarenhet och vi kommer därför snabbt in i djupare diskussioner.”

”Jag förstår nu såhär i efterhand inte hur man kan sitta i en styrelse innan man gått EFL:s Styrelseprogram. Man kan ju inte köra bil om man inte har körkort om jag ska ta en liknelse.”