”För mig är det här en investering som verkligen har betalat sig direkt”

Andréa Haag, VP Sustainability på Munters, är snart diplomerad från EFL:s Styrelseprogram. Vi har ställt några korta frågor till Andréa om vad hon har fått ut av programmet. 

Andréa Haag, VP Sustainability på Munters berättar om värdet hon har fått av EFL:s Styrelseprogram

Andréa Haag, VP Sustainability på Munters

Hej Andréa! Vad är det största värdet med EFL:s Styrelseprogram?

För mig var det viktigt att kunna vara med i ett program som sträcker sig över tid för att kunna komma hem och reflektera, arbeta och utöva de erfarenheter som jag har tillskansat mig vid varje tillfälle. Jag ser också ett stort värde av att träffa de andra deltagarna över en längre tid för att fördjupa relationerna och förstå deras perspektiv.

Det har också varit jätteviktigt för mig att förstå teorin bakom praktiken. I det här programmet har jag haft möjlighet att förkovra mig akademiskt och med praktiska exempel med föreläsare från näringslivet, vilket har varit väldigt värdefullt i min vardag.

Har du fått en tydlig Return on Investment av EFL:s Styrelseprogram?

För mig är det här en investering som verkligen har betalat sig direkt. Med den nya kunskapen som jag har fått under utbildningens gång har jag tagit beslut som har varit otroligt värdefulla för mig och jag känner mig trygg att ta på mig nya styrelseuppdrag i framtiden.

Ett annat värde för mig är också att jag förstår relationerna bättre mellan ägare, ledning, vd och styrelse, vilket är användbart i mitt dagliga arbete. Så den här investeringen har verkligen betalat sig.

Motsvarade programmet dina förväntningar?

Den här utbildningen motsvarade verkligen mina förväntningar – jag hade ganska höga förväntningar på att det skulle vara professionella föreläsare, att det skulle vara hög akademisk nivå, och att det skulle vara relevanta föreläsare från näringslivet, och det har det också varit, så det har absolut motsvarat mina förväntningar.

Vad ger du EFL:s Styrelseprogram i betyg? (på en skala 1-10)

Det är alltid en osäkerhet i att ge ett program en 10:a i betyg, men det skulle jag verkligen vilja göra och varmt rekommendera programmet för den som vill ge det lite mer tid och engagemang.

 

EFL:s Styrelseprogram

EFL:s Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance. Programmet tar utifrån ekonomi, juridik, ledarskap och strategi ett helhetsgrepp, som ger dig hävstång för framgångsrikt styrelsearbete. Styrelseprogrammet ger dig både formell kunskap och större insikt om hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken.

Under åtta tillfällen fördelade på åtta månader får du både bredd och djup, samt en rejäl stärkning av din kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. EFL:s Styrelseprogram är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000.

Vill du meta mer om EFL:s Styrelseprogram?
Vänligen fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig.