Allmänna villkor

Anmälan

Anmälan är bindande när EFL har bekräftat anmälan. Om den person som har anmält sig till ett program får förhinder, har företaget möjlighet att utse en annan representant förutsatt att denna person har liknande erfarenhet och får sin separata anmälan godkänd.


Avbokning / ombokning

Om den person som har anmält sig till ett program får förhinder, har företaget möjlighet att utse en annan representant förutsatt att denna person har liknande erfarenhet och får sin separata anmälan godkänd.

Anmälan är bindande. Om en person väljer att avbryta pågående utbildning, så har personen/verksamheten inte rätt till återbetalning eller ersättning.


Fakturering

Avgiften faktureras fyra veckor före programstart. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Moms tillkommer på alla belopp.


Registreringsavgift

Registreringsavgift faktureras vid anmälan till program. Denna registreringsavgift räknas sedan av från programavgiften vid fakturering av denna.

Registreringsavgiften Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program: SEK 20 000. För övriga program är registreringsavgiften SEK 5000.


Internatkostnader

Programavgiften inkluderar generellt inte eventuella internatkostnader om detta inte specifikt anges under respektive program på EFL:s hemsida. Internatkostnader faktureras separat. Om inte annat anges gäller VISITA Svensk Besöksnärings allmänna bokningsregler för internatvistelserna; förändringar som aviseras 2-4 veckor före internat debiteras med 75% av gällande avgift för kost och logi. Senare än 2 veckor före debiteras 100%.


Personuppgifter

De personuppgifter som lämnas till EFL behandlas med modern informationsteknologi. EFL använder uppgifterna för att fullgöra sitt åtagande och informera om sin verksamhet. Informationen kommer inte att förmedlas vidare till annan part och deltagaren har rätt att närhelst ta del av uppgifterna.


Villkor för medlemskap i EFL:s nätverk

Medlemskap i EFL:s nätverk kostar SEK 25 000, exklusive moms per år. För denna avgift har samtliga medarbetare på medlemsföretaget rätt till medlemspris på EFL:s utbildningar, möjlighet att gå på EFL:s medlemsdagar och HotSpots. EFL finns också tillgängligt för medlemsföretag som bollplank i frågor gällande kompetensutveckling, samt som kontaktyta för vidareförmedling av kontakter för eventuella uppsatsarbeten eller forskningsuppslag.

Prenumeration för medlemskap i EFL gäller vanligtvis per kalenderår. Medlemskapet förlängs per automatik för kommande kalenderår om inte företagets skriftliga uppsägning av medlemskapet är EFL till handa senast den 1 december. Vid särskild överenskommelse gällande startdatum av medlemskap förnyas prenumerationen automatiskt utifrån det överenskomna startdatumet om inte avslutning sker senast 30 dagar före detta datum.


Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmen samt rätten att ställa in ett program vid för få anmälningar.


SÄRSKILDA VILLKOR

Särskilda villkor gäller för EFL Affärsstyrning, EFL Ledarskap i organisationer, EFL Marketing och Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program.

Läs mer om våra särskilda villkor

Efl