EFL Logo

Allmänna villkor

Anmälan
Anmälan är bindande när EFL har bekräftat anmälan.


Avbokning

Om den person som har anmält sig till ett program får förhinder, har företaget möjlighet att utse en annan representant.


Fakturering

Avgiften faktureras fyra veckor före programstart. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Moms tillkommer på alla belopp.


Internatkostnader

Programavgiften inkluderar generellt inte eventuella internatkostnader om detta inte specifikt anges under respektive program på EFL:s hemsida. Internatkostnader faktureras separat. VISITA Svensk Besöksnärings allmänna bokningsregler gäller för internatvistelserna; förändringar som aviseras 2-4 veckor före internat debiteras med 75% av gällande avgift för kost och logi. Senare än 2 veckor före debiteras 100%.


Registreringsavgift

För programmen Affärskunskap, Business Solutions, Diplomerad Marknadekonom, Diplomerad Controller, EFL Affärsstyrning, EFL Ledarskap, EFL Marketing, EFL:s Styrelseprogram och Executive MBA faktureras en registreringsavgift vid anmälan till programmen. Denna registreringsavgift räknas sedan av från programavgiften vid fakturering av denna. Registreringsavgiften återbetalas ej.

Registreringsavgift Executive MBA: 15 000 kr.
Registreringsavgift Business Solutions, Diplomerad Marknadekonom, Diplomerad Controller, EFL Affärsstyrning, EFL Ledarskap, EFL Marketing och EFL:s Styrelseprogram: 2000 kr.


Personuppgifter

De personuppgifter som lämnas till EFL behandlas med modern informationsteknologi. EFL använder uppgifterna för att fullgöra sitt åtagande och informera om sin verksamhet. Informationen kommer inte att förmedlas vidare till annan part och deltagaren har rätt att närhelst ta del av uppgifterna.


Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmen samt rätten att ställa in ett program vid för få anmälningar.


Särskilda villkor för Executive MBA och EFL:s Akademiska Diplomprogram Diplomerad Controller och Diplomerad Marknadsekonom

För programmen Executive MBA och EFL:s Akademiska Diplomprogram Diplomerad Controller och Diplomerad Marknadsekonom gäller särskilda villkor, för information se respektive programs ansökningsformulär.


Särskilda villkor för medlemskap i EFLs nätverk

Medlemskap i EFL:s nätverk kostar SEK 20 000, exklusive moms per år. För denna avgift har samtliga medarbetare på medlemsföretaget rätt till medlemspris på EFL:s utbildningar, möjlighet att skicka företagsrepresentanter till EFL:s medlemsträffar, kontaktdagar och utvecklingsgrytor. I medlemskapet ingår två kostnadsfria platser till valfri HotSpot-fokusgrupp/er, samt en årlig s.k. kunskapslunch tillsammans med någon av EFL:s specialistresurser. EFL finns också tillgängligt för medlemsföretag som bollplank i frågor gällande kompetensutveckling, samt som kontaktyta för vidareförmedling av kontakter för eventuella uppsatsarbeten eller forskningsuppslag.

Prenumerationen för medlemskap i EFL gäller per kalenderår. Medlemskapet förlängs per automatik för kommande kalenderår om inte företagets skriftliga uppsägning av medlemskapet är EFL till handa senast den 1 december.