Allmänna villkor

Anmälan

Anmälan är bindande när EFL har bekräftat anmälan. Om den person som har anmält sig till ett program får förhinder, har företaget möjlighet att utse en annan representant förutsatt att denna person har liknande erfarenhet och får sin separata anmälan godkänd.


Avbokning / ombokning

Om den person som har anmält sig till ett program får förhinder, har företaget möjlighet att utse en annan representant förutsatt att denna person har liknande erfarenhet och får sin separata anmälan godkänd.


Fakturering

Avgiften faktureras fyra veckor före programstart. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Moms tillkommer på alla belopp.


Internatkostnader

Programavgiften inkluderar generellt inte eventuella internatkostnader om detta inte specifikt anges under respektive program på EFL:s hemsida. Internatkostnader faktureras separat. VISITA Svensk Besöksnärings allmänna bokningsregler gäller för internatvistelserna; förändringar som aviseras 2-4 veckor före internat debiteras med 75% av gällande avgift för kost och logi. Senare än 2 veckor före debiteras 100%.


Registreringsavgift

För programmen Affärskunskap, EFL Affärsstyrning, EFL Ledarskap i organisationer, EFL Marketing, EFL:s Styrelseprogram, Leading Change, Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program, Making Your Business Digital, Performance Management och Strategic Financial Management faktureras en registreringsavgift vid anmälan till programmen. Denna registreringsavgift räknas sedan av från programavgiften vid fakturering av denna. Registreringsavgiften återbetalas ej.

Registreringsavgift Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program: 15 000 kr.
Registreringsavgift Affärskunskap, EFL Affärsstyrning, EFL Ledarskap i organisationer, EFL Marketing, EFL:s Styrelseprogram, Leading Change, Making Your Business Digital, Performance Management och Strategic Financial Management: 2000 kr.


Personuppgifter

De personuppgifter som lämnas till EFL behandlas med modern informationsteknologi. EFL använder uppgifterna för att fullgöra sitt åtagande och informera om sin verksamhet. Informationen kommer inte att förmedlas vidare till annan part och deltagaren har rätt att närhelst ta del av uppgifterna.


Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmen samt rätten att ställa in ett program vid för få anmälningar.


SÄRSKILDA VILLKOR

Särskilda villkor gäller för EFL Affärsstyrning, EFL Ledarskap i organisationer, EFL Marketing, EFL:s nätverk och Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program.

Läs mer om våra särskilda villkor

Efl