EFL: Företagsnätverk är ett nätverk för företag i Skåne

Företagsnätverk

Företagsnätverk i Skåne – Ett brett nätverk för företag

Var med i ett aktivt nätverk med fokus på utveckling, kompetensutveckling, nytänkande och inspiration!
Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är mer än 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Här ser du några av alla medlemmar i EFL:s Företagsnätverk. Se alla medlemsföretag här >>


DET HÄR FÅR DU OCH DITT FÖRETAG

EFL Hot Spot nätverksträffar

Som medlemsföretag har ni tillgång till våra Hot Spot nätverksträffar. På dessa får ni inspiration, nya kunskaper, utbyta erfarenheter med andra i regionen, samt vända och vrida på era utmaningar tillsammans med ledande experter! Här finns även möjlighet att agera värdföretag för en träff och välja ett tema som är aktuellt i er verksamhet.
Gå till Hot Spot-kalendern >>

EFL Think Tank är EFL:s medlemsdag

Några av årets höjdpunkter är medlemsdagen, där vi arbetar kring ett aktuellt och intressant tema tillsammans med externa gäster och experter från EFL där ni får vända och vrida på era strategiska utmaningar med expertis inom områden såsom ekonomi, ledarskap, omvärld, marknadsföring och strategi. Medlemsdagen syftar till att ge inspiration, erfarenhetsutbyte och verktyg som du kan ”göra verkstad av på måndag”.
Läs om årets medlemsdag här >>

Alla EFL:s medlemsföretag får rabatterat pris på EFL:s utbildningar

Medlemsföretag har 10 % rabatt på avgiften på alla våra öppna program.
Se vårt programutbud >>

Personlig rådgivare ingår i EFL:s Medlemskap

Ni får en utsedd rådgivare på EFL som ni har kontinuerlig kontakt med, och som ni alltid kan vända er till. Vi kan t.ex. bistå med vem som är expert inom ett visst område, aktuell litteratur, intressanta utbildningar eller andra medlemsföretag som brottats med liknande affärsutmaningar. Vi delar även gärna med oss av vår erfarenhet om hur just ert företag kan få ”impact” genom era utbildningsinsatser.

Executive Matchmaking

Låt EFL matcha dig med någon ur vårt stora nätverk som ni vill ha ett strategiskt utbyte med. Denna möjlighet kan gälla för en eller flera från er organisation. Det kan gälla exempelvis organisationsförändringar, strategiska affärsutmaningar eller ledarskapsfrågor. Det kan också vara så att ni vill nyttja förmånen och få kontakt med någon som innehar samma position, men i en annan bransch med likartade frågeställningar. Möjligheterna är många och nätverket är stort.

EFL erbjuder sina medlemmar att få komma och gästföreläsa i deras utbildningar

Vill ni delta som gästföreläsare/case på något av våra program? Detta är ett populärt inslag och ett utmärkt sätt att infria att vi är akademin mitt i näringslivet. Låt exempelvis våra kompetenta och skarpa deltagare på Ledarskap i organisationer, Styrelseprogrammet eller Leading Impact-programmet utmanas kring någon av er strategiska frågeställningar.


Medlemsavgift

Investeringen är SEK 25 000/år exkl moms. För verksamheter med färre än 10 anställda är medlemsavgiften SEK 10 000/år exkl. moms. Medlemskapet är inte individuellt utan gäller för hela verksamheten.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Villkor

Läs våra allmänna villkor >>

Läs våra särskilda villkor >>

Kontakta oss!

Magnus Nenzén
046-222 68 41
070- 676 97 77
magnus.nenzen@efl.se

Efl