Det som följs upp blir gjort!

Att styra och utveckla organisationer och individer i organisationer är en avgörande ledningsaspekt och ett ständigt aktuellt ämne i företag och organisationer. Populärt i sammanhanget är begreppet performance management som handlar om system för hur man styr och följer upp prestationer, samt med detta som bas arbetar med utveckling av organisationer och individer.

EFL erbjuder ett tredagarsprogram, där vi sätter begreppet performance management under lupp och i sitt sammanhang. Vi tillhandahåller ett utbildningsformat där goda exempel från praktik och teori får stötas och blötas med dina/era nuvarande och kommande ambitioner inom performance management och verksamhetsstyrning. Allt för att du och din verksamhet ska få injektionen att accelerera era initiativ inom performance management!

Styrning och uppföljning som ett ”hårt” verktyg för ”mjuk” förändring?

All styrning och uppföljning av styrning kopplar förr eller senare till att ledningen vill lära av utvärderingen och med detta som grund försöka förändra föreställningar, attityder och beteenden hos grupper eller enskilda individer. Vad säger praktik och forskning om hur vi kan dra nytta av analys av och lärande kring resultatutfallet för att förbättra styrningen i din verksamhet?

Tidigare deltagare

Magnus Andrén, Försäljning, Gerdahallen:

Magnus Johansson, Engineering Manager, Metso Outotec:

Vill du veta mer om Performance Management? Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

Fler utbildningar inom affärsutveckling >>

Innehåll

Under utbildningen sätter vi resultatstyrning i relation till andra former av styrning i och av organisationer, så som aktivitetsstyrning, värderingsstyrning och ekonomistyrning (budget). Därefter tittar vi på för- och nackdelar med de olika styrformerna och utforskar vilken mix av styrformer som baserat på verksamhetslogiken lämpar sig bäst för din verksamhet.

Med hjälp av experter och gästresurser kommer vi att diskutera styrning baserad på icke-finansiella, strategiskt drivande, mål och nyckeltal. Vilka är de strategiskt drivande målen i din verksamhet, vilka målkonflikter och vilken mätproblematik kan uppstå? Hur får man verksamheten att drivas mot bättre måluppfyllnad med hjälp av en systematisk analys av utfallet?

Uppbyggnad

Utbildningen har upplägget 1+2 heldagar.

För dig

Utbildningen vänder sig såväl till dig som arbetar med ledning och styrning i någon form som till dig som är allmäntnyfiken på begreppet och som alltmer insett att du och din organisation behöver arbeta mer aktivt med Performance Management. Du erhåller insikter och praktiska verktyg för Performance Management, som du och din organisation kan bygga in och integrera i er organisation.

Programansvarig

Programansvarig för Performance Management är Hans Knutsson. Hans är forskare i strategi och styrning, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

”I grova drag kan chefer försöka styra medarbetares prestation med hjälp av rutiner för best practice, mål och värderingar. Men hur vet jag vilken mix av dessa styrformer som lämpar sig bäst för just min verksamhet? Hur sätter man inte minst icke-finansiella mål som driver den strategiska utvecklingen och hur följer jag upp att styrningen fungerar? På vilken grund, med vilken måttstock, bedömer jag som chef mina medarbetares prestationer och vad kan jag som chef göra för att stödja en bättre resultatuppfyllnad? Detta är frågor som sätts i fokus under dagarna tre.”


Se filmen (1:20 min) där Hans Knutsson beskriver Performance Management:


EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Performance Management möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice.

EFL:s IMPACT-pedagogik

EFL:s IMPACT-pedagogik innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina egna skarpa strategiska utmaningar. Du skapar en bank med relevanta, konkreta och effektiva verktyg för just din verksamhet, som du omgående ska kunna ta hem och omsätta. Programmet ger dig som deltagare en upplevelsebaserad kompetenshöjning och klär dig i nya metoder för att utveckla framgångsrika affärsmodeller.

Genom att varva teori, aktuell forskning och övningar med handfasta tips och råd, skapar vi tillsammans en slagkraftig kombination som ger dig verktyg och färdigheter att identifiera, värdera och leverera konkreta affärsutvecklingsprojekt, som stärker och utvecklar er verksamhet.

 

Datum: 

  • 19 november 2024
  • 20 november 2024
  • 26 november 2024

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Vill du veta mer om Performance Management? Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.