Lär dig styra mot bättre resultat!

Hur styr och analyserar jag som chef min organisations prestationer för att nå en bättre resultatuppfyllnad? På EFL:s kurs Performance Management fördjupar vi oss under tre dagar i hur man utifrån given strategi styr och följer upp prestationer på bästa sätt. Mot bakgrund av best practice och aktuell forskning hjälper vi dig att uppnå din verksamhets fulla potential.

Att styra och utveckla organisationer och individer i organisationer är en avgörande ledningsaspekt. Performance management handlar om system för hur man styr och följer upp prestationer utifrån verksamhetens unika förutsättningar. Med framgångsrik Performance Management hittar vi potentialen i så väl organisationen som helhet, såväl som hos varje enskild individ. Läs mer här.
Utbildningen vänder sig såväl till dig som arbetar med ledning eller styrning i någon form, eller vill fördjupa dina kunskaper inom detta område.

Du kommer bl.a. att få arbeta med frågor som:
– Hur sätter jag mål som stödjer den strategiska inriktningen?
– Vilka styrformer lämpar sig bäst för just min verksamhet?
– Hur tolkar och använder jag resultatet för att förbättra styrningen?


FAKTA

Kursdatum: november, 2022
Plats: Kursen ges i Lund med omnejd
Läs mer: Mer information om Performance Management
Anmälan: Anmäl dig till programmet


 

”I grova drag kan chefer försöka styra medarbetares prestation med hjälp av rutiner för best practice, mål och värderingar. Men hur vet jag vilken mix av dessa styrformer som lämpar sig bäst för just min verksamhet?”

Hans Knutsson, programansvarig

 


 

”Tre dagar med aha-upplevelser”

Daniel Nilsson, VD på Henda Byggservice, delar med sig av sina bästa take aways från 3-dagarskursen Performance Management och hur utbildningen utgick från precis de frågeställningar och den problematik han själv stod inför. Läs mer

  • Intresseanmälan

    Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!