Växla upp hållbarhetsarbetet på 4 halvdagar (online)

Hållbarhet, CSRD och rapportering är ett utmärkt program för dig som på ett snabbt och inspirerande sätt vill lära dig att förstå vad som krävs för att växla upp hållbarhetsarbetet och möta de allt högre krav som ställs från olika intressenter såväl kunder och anställda som investerare och banker. Utbildningen ger dig en förståelse för den ökade hållbarhetsrapporteringen i EU och hur detta förväntas öka efterfrågan på transparens och data även för mindre och medelstora företag. Vi belyser utmaningarna såväl som hur omställningen kan leda till ökade konkurrensfördelar och affärsmöjligheter. Mer tekniska delmoment varvas med praktiska övningar och diskussioner.

Utbildningen omfattar 4 halvdagar online, som löper över fyra veckor. Onlineformatet brukar vara ett uppskattat format och passar dig som vill gå en tidseffektiv utbildning utan resande.


Vill du veta mer om utbildningen? 

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer

Innehåll & datum

 • 24 maj kl. 9-12.30: Hållbarhet, EU Green Deal och Transition Finance
  • En fragmenterad resa: CSR, ESG och SDG.
  • Red alert: IPCC, IPBES och passerade tipping ponts
  • Policy shift och finansmarknadens nya roll som motorn i omställningen
  • Finansiella flöden styrs mot hållbara investeringar, projekt och företag
 • 28 maj kl. 9-12.30: De nya kraven på hållbarhetsrapportering
  • Hur hänger rapportering ihop med omställning?
  • Från CO2 till biologisk mångfald
  • Förstå rapporteringslandskapet: CSRD/ESRS, TCFD, TNFD, GRI…
  • Kartläggning av bolagens hållbarhetsrapportering: Klar förbättringspotential!
 • 5 juni kl. 9-12.30: CSRD och ESRS
  • Genomgång av de nya europeiska rapporteringsstandards för hållbarhet (ESRS)
  • ESRS E1-5
  • ESRS S1-4
  • ESRS G1
  • Dubbel väsentlighetsanalys
 • Individuell coachning
  Mellan det tredje och fjärde tillfället har alla på utbildningen möjlighet att boka in individuell tid för coachning med Susanne Arvidsson (programansvarig på Hållbarhet, CSRD och rapportering samt en av Sveriges ledande hållbarhetsforskare)
 • 11 juni kl. 9-12.30: Ny spelplan och ökade intressentkrav = Stora utmaningar och affärsmöjligheter
  • Nya spelplan för företagande: Utmaningar och affärsmöjligheter
  • Ökade krav från olika intressenter: Intressentdialog
  • Värdekedjan: Uppströms och nerströms
  • Hållbarhetsrisker: Fysiska risker och omställningsrisker
  • Datainsamling och utveckling av hållbarhetsrelaterade KPIs
  • Hållbarhetsrapportera: Värderelevant, tillförlitlig & jämförbar hållbarhetsinformation

Uppbyggnad

Vi träffas online vid fyra halvdagar (kl. 9-12.30) under fyra veckor. Vid varje tillfälle belyser vi olika delområden kopplat till de ökade hållbarhetskrav som ställs på företagen. För att få en ökad praktisk förståelse för utbildningens olika delmoment och hur de kan utvecklas inom din verksamhet kommer vi under utbildningen att varva mini-föreläsningar med olika former av praktiska övningar och diskussioner som på olika sätt kan relateras till din verksamhet.

Vi ger dig även möjlighet till ett coachningstillfälle utöver de fyra halvdagarna. Vid detta tillfälle kan du dyka djupare ner i något av utbildningens delmoment eller få tips kring hur du bäst växlar upp hållbarhetsarbetet

För dig

Hållbarhet, CSRD och rapportering passar alla som på ett intressant och inspirerande sätt vill lära sig mer vad som krävs för att växla upp hållbarhetsarbetet och möta de allt högre krav som ställs från olika intressenter såväl som reglerare, kunder och anställda som investerare och banker. Kursen riktar sig till dig som behöver utveckla ett holistiskt synsätt på hållbarhet och förstå kopplingarna till ökade konkurrensfördelar och affärsnytta.

Programteam

Programansvarig: Susanne Arvidsson
En av Sveriges ledande hållbarhetsforskare och flitigt anlitad expert inom såväl näringsliv som förvaltning. Hon leder bl.a. Dagens Industris årliga hållbarhetskartläggning Hållbara Bolag och är docent med fokus på hållbarhet, redovisning och finansiering vid företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund. Susanne guidar dig med van hand till att få en helhetsförståelse kring vad som krävs för att växla upp hållbarhetsarbetet och ställa om organisationen till mer hållbar.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Hållbarhet, CSRD och rapportering möter du ett handplockat och erfaret team som triggar i gång ditt intresse för företagsekonomi. Läs mer om EFL-teamet.

Datum

Vi träffas online vid fyra halvdagar
under fyra veckor.

Kursstart: 24 maj 

Dag 1: 24 maj kl. 9-12.30
Hållbarhet, EU Green Deal och Transition Finance

Dag 2: 28 maj kl. 9-12.30
De nya kraven på hållbarhetsrapportering

Dag 3: 5 juni kl. 9-12.30
CSRD och ESRS

Dag 4: 11 juni kl. 9-12.30
Ny spelplan och ökade intressentkrav = Stora utmaningar och affärsmöjligheter

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret här nedan så hör vi av oss och berättar mer