Hållbarhet, CSRD och rapportering

På 4 halvdagar nu under våren har de första deltagarna på EFL:s nya online-kurs Hållbarhet, CSRD och rapportering fått växla upp sitt hållbarhetsarbete!

Under ledning av Susanne Arvidsson, som är en av Sveriges ledande hållbarhetsforskare, har deltagarna på EFL:s nya online-kurs ”Hållbarhet, CSRD och rapportering” utvecklat ett holistiskt synsätt på hållbarhet och fått en förståelse för hur EUs nya rapporteringsstandard för hållbarhet och ökade intressentkrav skapar en ny spelplan för företagande som inte bara innebär utmaningar utan även möjligheter till ökade konkurrensfördelar och affärsnytta.

Såhär säger en utav deltagarna, Katie Dobbs Jarl, HR chef på Bilmånsson Skåne AB:

Katie Dobbs Jarl på Bilmånsson om EFL Hållbarhet, CSRD och rapportering

🍁 Höstens omgång av Hållbarhet, CSRD och rapportering startar den 13 november.

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.