Ekonomiutbildning på EFL

Välkommen till EFL:s utbildningar i ekonomi i Lund! Våra program ger dig ny och djupare kunskap i att arbeta både strategiskt och operativt inom ekonomiområdet. På EFL har du möjlighet att kombinera din ekonomiutbildning med ditt arbete, vilket gör våra utbildningar till det perfekta valet för dig som...

EFL affärskunskap

Affärskunskap

På EFL:s Affärskunskap utvecklar du din helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning. Passar dig som på ett snabbt, roligt och inspirerande sätt vill lära dig att förstå och tala det ekonomiska språket, få bättre förståelse för ekonomiska samband, bli stärkt i ditt ledarskap och inom strategisk planering.

Gå till kursen

EFL Affärsstyrning

EFL Affärsstyrning – verksamhetsstyrning på djupet och bredden. Ger dig nya verktyg för att kunna jobba mer strategiskt och ta den ekonomiska pulsen på verksamheter. Efter sex månader kommer du att vara bättre på att göra ekonomiska analyser och att ta fram kvalificerade beslutsunderlag utifrån verksamheten som helhet.

Gå till kursen
Executive MBA

Ekonomistyrning

Ger dig fördjupade kunskaper i ekonomistyrning. Du kommer bland annat att lära dig grundläggande begrepp, produkt-, bidrags- och investeringskalkylering, självkostnadskalkyler och budgetering. Vi träffas vid åtta tillfällen under åtta veckor.

Gå till kursen

Extern redovisning och Räkenskapsanalys

Utbildningen ger dig fördjupad kunskap i extern redovisning. Du kommer att behärska grundläggande begrepp, löpande bokföring, dubbel bokföring, bokslut, årsredovisning, och räkenskapsanalys.

Gå till kursen

Strategic Financial Management

På programmet Strategic Financial Management utvecklar du på djupet din förmåga att leda och påverka finansiellt värdeskapande i ditt företag.  Du lär dig att själv analysera finansiella data ur ett helhetsperspektiv och med det som bas fatta finansiella och affärsstrategiska beslut.

Gå till kursen