Ekonomiutbildning på EFL

EFL:s utbildningar i ekonomi ger dig ny och djupare kunskap i att arbeta strategiskt och operativt inom ekonomiområdet. På EFL kombinerar du ekonomiutbildningen med ditt arbete. Våra ekonomiutbildningar passar dig som är väg in i en ny yrkesroll eller vill utvecklas i ditt befintliga arbete. Vi erbjuder såväl kortare ekonomiutbildningar som fördjupningsutbildningar. Som exempel har vi Diplomerad Controller, som är en tvåårig fördjupningsutbildning i ekonomi, EFL Affärsstyrning, som går på djupet inom strategisk verksamhetsstyrning, samt kursen Ekonomistyrning som lär dig grundläggande tankesätt och logik för att kunna fatta rätt produktions- och investeringbeslut i din verksamhet. På EFL lägger vi stor vikt vid att så väl innehåll som utbildare ska vara av högsta klass. Hos oss möter du handplockade utbildare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och näringslivet. Detta ger en utmärkt mix av akademisk tyngd och praktisk relevans.

Läs mer om våra ekonomiutbildningar:

Strategic Financial Management

På programmet Strategic Financial Management utvecklar du på djupet din förmåga att leda och påverka finansiellt värdeskapande i ditt företag. Du lär dig att själv analysera finansiell data ur ett helhetsperspektiv och med det som bas fatta finansiella och affärsstrategiska beslut.

Gå till kursen

Extern redovisning och Räkenskapsanalys

Utbildningen ger dig fördjupad kunskap i extern redovisning. Du kommer att behärska grundläggande begrepp, löpande bokföring, dubbel bokföring, bokslut, årsredovisning, och räkenskapsanalys.

Gå till kursen

EFL Affärsstyrning

EFL Affärsstyrning – verksamhetsstyrning på djupet och bredden. Ger dig nya verktyg för att kunna jobba mer strategiskt och ta den ekonomiska pulsen på verksamheter. Efter sex månader kommer du att vara bättre på att göra ekonomiska analyser och att ta fram kvalificerade beslutsunderlag utifrån verksamheten som helhet.

Gå till kursen

Affärskunskap

På EFL:s Affärskunskap utvecklar du din helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning. Passar dig som på ett snabbt, roligt och inspirerande sätt vill lära dig att förstå och tala det ekonomiska språket, få bättre förståelse för ekonomiska samband, bli stärkt i ditt ledarskap och inom strategisk planering.

Gå till kursen
Executive MBA

Ekonomistyrning

Ger dig fördjupade kunskaper i ekonomistyrning. Du kommer bland annat att lära dig grundläggande begrepp, produkt-, bidrags- och investeringskalkylering, självkostnadskalkyler och budgetering. Vi träffas vid åtta tillfällen under åtta veckor.

Gå till kursen