Finansiella och affärsstrategiska beslut utifrån ekonomisk information

Vi vet av erfarenhet att traditionella kurser i finansiering ofta ger en ytlig inlärning. De formella definitionerna av begreppen sitter där och kan användas för att läsa andras rapporter, men inte för att själv rapportera ekonomisk information baserat på en helhetsförståelsen för hur allt hänger ihop. Därför är detta inte en traditionell kurs. Långt därifrån.

Mycket har hänt och många beslut har fattats i din organisation innan sista raden i ditt företags resultaträkning talar om hur det gått. Strategic Financial Management riktar sig till dig som vill utveckla din kunskap och förmåga att förstå och aktivt kunna tillämpa centrala ekonomiska samband, hur du får ut det mesta och bästa ur tillgångarna och hur du kan räkna på, planera och styra avkastningen på kapitalet i verksamheten.

Genom EFL:s impact-pedagogik utvecklar du på denna utbildning din förmåga att behärska ekonomiska samband och fatta strategiska beslut för finansiellt värdeskapande och i förlängningen skarp utveckling din verksamhets konkurrenskraft. Målet är att utveckla din färdighet bortom mätning av historisk data. Du arbetar med dina egna skarpa utmaningar, teorier, modeller och verktyg så att du på egen hand kan analysera finansiell data och använda analysen offensivt och kreativt i finansiella och affärsstrategiska beslut.

Innehåll

Programmets består av tre moduler á tre dagar:

MODUL 1: Värdeskapande

Hur kan värdeskapande beskrivas, mätas och utvecklas? Hur ser ditt företags ekonomiska portfölj, möjligheter och potential ut? Utifrån simuleringar diskuterar vi centrala beslut som hänger samman med din verksamhets affärsmodell och hur du kan förhålla dig till dessa. Vi tittar på dynamiken mellan olika faktorer och hur de samspelar – och varför en god förståelse för dessa faktorers samspel utgör en stark konkurrensfördel. Vilken information behövs, hur kan den analyseras och till vem riktar vi den? Vilka värden kan skapas genom uppköp och fusioner och hur kan de beskrivas och analyseras?

MODUL 2: Verksamhets- och ekonomistyrning

Vi identifierar enskilda (finansiella) värdeskapare och hur dessa hänger samman. Vi arbetar med frågor kring tillväxtens betydelse kopplat till marginaler och kassaflöden, men även företagets finansiering och hur du och din verksamhet effektivt kan arbeta med värdehöjande aktiviteter. Därefter funderar vi på hur vi på bästa sätt organiserar oss – i ekonomiska termer – för att motivera och belöna medarbetarna i organisationen. Avslutningsvis lägger vi fokus på hur vi på bästa sätt följer upp och mäter att vi säkerställer mål- och strategiuppfyllelse i styrningen av företaget.

MODUL 3: Ekonomiska samband

Här utforskar vi ekonomiska investerings- och produktkalkyler och översätter ekonomiska detaljkunskaper till beslut i verksamheten. Vi närmar oss också frågan om hur vi går från planer till verklighet genom att jobba med verksamhetsstyrning som ett sammanhängande system av faktorer som påverkar hur väl du och din verksamhet lyckas nå era mål.

De tre modulerna kopplas samman genom överbryggande uppgifter som ger dig tillfälle att tillämpa lärdomarna du gör under respektive internat direkt och skarpt i din verksamhet. Under sista internatet kommer du att få tillfälle att sätta samman modulernas innehåll och observationer från din egen organisation till en sammanhållen helhet.

Uppbyggnad

Förutom föreläsningar, workshops och praktikfallsdiskussioner kommer vi att med vår impact-pedagogik att fokusera på viktiga områden och de skarpa utmaningar som du och din verksamhet möter. Vi kommer tillsammans att arbeta skarpt med hur teori och praktik kan hjälpa dig att flytta dina utmaningar närmare lösningen.

För dig

Strategic Financial Management riktar sig till dig som är beslutsfattare i en verksamhet. Din roll kräver en förmåga att kombinera en övergripande strategisk förståelse för organisationens värdeskapande med en förmåga att se de praktiska konsekvenserna i enskilda sammanhang. Du kan exempelvis sitta i din organisations ledningsgrupp, styrelse, ha det yttersta ansvaret – eller vara projektledare eller chef i linjeposition i såväl kommersiell organisation som kommun och myndighet.

Programmet ges på svenska, i händelse av att engelskspråkiga deltagare medverkar på programmet kan en kombination av engelska och svenska bli språket på programmet.

Programteamet

Per Arvidson 

Lärare och forskare inom verksamhetsstyrning och redovisning på Ekonomihögskolan i Lund, samt konsult inom ledarutveckling. Per är bland annat verksam på Leading Impact – Executive Management & Leadership Program.

Hans Knutsson

Lärare och forskare i strategi och verksamhetsstyrning på Ekonomihögskolan i Lund. Hans är bland annat verksam i programteamet för Leading Impact – Executive Management & Leadership Program, EFL Ledarskap i organisationer och Performance Management.

Ola Mattisson 

Lärare och forskare i strategi och verksamhetsstyrning på Ekonomihögskolan i Lund. Ola är bland annat verksam i programteamet för Leading Impact – Executive Management & Leadership Program och EFL:s Styrelseprogram.

 


EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Strategic Financial Management möter du ett handplockat team som ger dig en skarp marknadsanpassad utbildning med substans och tyngd, en kvalitetssäkrad utbildning mellan universitet och näringsliv. Läs mer om EFL-teamet.

Datum hösten 2022:

  • 12-14 oktober 2022
  • 9-11 november 2022
  • 7-9 december 2022

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – 222 68 50 eller info@efl.se

 

Leda och förstå mekanismerna som skapar finansiella värden

Under Strategic Financial Management kommer du att utveckla din förmåga att bemästra och förhålla dig till teorier, verktyg och modeller som bidrar till att skapa finansiella värden. Du får en helhetsbild över hur olika faktorer samverkar och tillsammans i slutänden avgör hur finansiellt framgångsrikt ditt företag är.

Teorier, verktyg och modeller för ekonomiskt värdeskapande

Efter genomgånget program har du en verktygslåda du själv kommer att kunna applicera på ditt eller andra företag och organisationer – oavsett bransch eller storlek. Den kunskap du får hjälper dig att prioritera och fokusera på det som är viktigt ur ett finansiellt perspektiv. Du kommer att märka att det egentligen är ett antal centrala faktorer som på ett avgörande sätt påverkar det finansiella värdeskapandet i ditt företag. När du väl behärskar dessa kan du alltid ytterligare fördjupa dig i enskilda områden – men först bör helheten förstås och vara på plats!

Anmälan

Anmälan Strategic Financial Management ➝

Villkor

Läs våra allmänna villkor ➝

Kontakta oss

Henrik Lundgren
046-222 68 42
070-585 86 97
henrik.lundgren@efl.se

Andreas Olsson
046-222 68 47
072-208 92 51
andreas.olsson@efl.se