Programstart för Strategic Financial Management

I ett höstvackert Klippan träffades deltagarna på Strategic Financial Management för programmets första internat. Under totalt 9 dagar i höst kommer deltagarna att fördjupa sig i hur man utifrån ekonomisk information fattar finansiella och affärsstrategiska beslut. 

Det första 3-dagarsinternatet på Strategic Financial Management ägnades åt företagssimulering och finansiella verktyg och modeller. Företagssimuleringen ger deltagarna en överblick över alla tänkbara aspekter av företagets finansiella verktyg och styrning. Strategiska frågeställningar som affärsidé, produktval, marknadsplan, finansiering, produktionskapacitet etc. speglas mot de ekonomiska konsekvenser som dessa val medför. Dessutom hjälper företagssimuleringen till att fördjupa kunskaperna i analysen kring lämpliga ekonomiverktyg och modeller för att säkerställa företagets framgång.

Under modulen introducerades också en generisk modell, där finansiella aspekter är centrala och avgörande för ekonomisk värdeskapande. Deltagarna fick arbeta med frågor om vikten av tillväxt kopplat till marginaler och kassaflöden, men också företagets finansiering och hur man effektivt kan arbeta med värdehöjande aktiviteter.

Programmet består av ytterligare två stycken 3-dagarsmoduler, där deltagarna på djupet kommer att utveckla sin förmåga att leda och påverka finansiellt värdeskapande i sitt företag. Efter totalt nio dagar kommer deltagarna att ha utvecklat sina förmågor att analysera finansiella data ur ett helhetsperspektiv och med det som bas fatta finansiella och affärsstrategiska beslut.

Nästa programstart: oktober 2024

Läs mer om Strategic Financial Management >>