MARKNADSFÖRINGSUTBILDNINGAR PÅ EFL

– Stärk din kompetens och hämta inspiration!

Du som vill utvecklas inom ditt område, står inför nya utmaningar eller söker inspiration. Öka din kompetens i att arbeta såväl strategiskt som operativt med marknadsföring. Vi erbjuder såväl kortare kurser som längre program som tränar dig i att analysera, motivera och fatta kvalificerade beslut inom marknadsföringsområdet. Hos oss utbildar du dig samtidigt som du arbetar.

Läs mer om våra marknadsföringsutbildningar:

Executive MBA

Corporate Brand Management

Corporate Brand Management fokuserar på ledning, handhavande, utveckling och uppföljning av företags och organisationers modervarumärken. Vi kommer som bakgrund att titta case från olika industrier, men framförallt jobba med ditt eget företags varumärkesutveckling.

Gå till kursen

Creating the attentive company

Vet ert företag vad era kunder verkligen behöver? Är ni duktiga på att snabbt och effektivt snappa upp förändringar i konsumenttrender? Har ni en strategi för hur ni ska föra in framväxande teknologier i er portfölj? Vill ni bli bättre på att se hur ert befintliga erbjudande, utifrån era unika förutsättningar, kan utvecklas för att skapa ytterligare värde?

Gå till kursen

Digital Marketing

För många företag blir Digital Marketing en allt mer betydelsefull framgångsfaktor. Vad är Digital Marketing och hur kan det användas? På vilket sätt kan det bidra till att min organisation når sina affärsmål? Med vilka kriterier kan jag utvärdera styrkan i en Digital Marketing-strategi? Vilka komponenter borde ingå i ett Digital Marketing-program?

Gå till kursen

Diplomerad Marknadsekonom

Vill du öka din kompetens i att arbeta både strategiskt och operativt med marknadsföring? Diplomerad Marknadsekonom tränar dig i att analysera, motivera och fatta kvalificerade marknadsföringsbeslut. Detta är en bred och djup 2-årig utbildning på akademisk nivå inom strategisk och operativ marknadsföring.

Gå till kursen

EFL Marketing

EFL Marketing – en marknadsföringsutbildning som går både på djupet och bredden. Du utvecklar dina färdigheter och får nya verktyg för att kunna arbeta bättre genom hela marknadsföringsprocessen, från strategi till genomförande.

Gå till kursen