Verksamhetsstyrning på djupet och bredden

Att kunna göra bra finansiella analyser, förstå samband och genom dessa kunskaper styra sin verksamhet blir allt mer betydelsefullt för att skapa fördelar i dagens hårda konkurrens. EFL Affärsstyrning riktar sig till dig som vill bli duktig på att ta den ekonomiska pulsen på företag och organisationer. Du ges nya verktyg, perspektiv och infallsvinklar för att kunna jobba både strategiskt och operativt.

Programmet är uppbyggt med sammankomster en kväll i veckan under 20 veckor. Du utvecklas inom strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys.

Teorier och modeller varvas med case, diskussioner och praktiska moment. Vi utgår från dina erfarenheter och utmaningar – du får möjlighet att tillämpa de nya verktygen direkt i din verksamhet och reflektera över resultaten. En utmärkt utbildning i gränslandet mellan akademi och näringsliv, som gör dig väl rustad för att skapa fördelar för din verksamhet.

Tidigare deltagare tycker

EFL_mats_persson_EFL_Affarsstyrning_360x150px_grey

”EFL Affärsstyrning uppfyllde de mål som jag hade satt och föreläsarna utmanade mig och mitt sätt att tänka. Nyckeltal och beräkningsmodeller, typ Dupontmodellen har gett mig bra verktyg för uppföljning. Systematiken, tankesättet gör mig säkrare i mitt dagliga arbete.”

Mats Persson
Domkyrkokamrerare, Svenska Kyrkan

Innehåll

 • strategisk styrning
 • konkurrensfördelar
 • utformning av företagets affärsstyrning
 • företagets verksamhetsstyrning
 • internprissättning
 • finansiella nyckeltal
 • budget och prognoser
 • belöningssystem
 • kapitalbehovsanalys
 • kassaflödesanalys
 • investeringsbedömning
 • lönsamhetsstyrning
 • fördjupningsarbete inom affärsstyrning

Uppbyggnad

Utbildningen omfattar 20 veckor med sammankomst vanligtvis en kväll per vecka (oftast kl. 17.30 – ca 21.30). Sammankomsterna består av föreläsningar, praktikfallsdiskussioner, workshops och gästföreläsare. Under kursens gång löper även ett fördjupningsarbete, där du får möjlighet att fokusera på en frågeställning inom affärsstyrning för ditt företag.

För dig

EFL Affärsstyrning är för dig som vill bli bra på att snabbt kunna göra ekonomiska analyser, samt ta fram och tolka kvalificerade beslutsunderlag utifrån verksamheten som helhet. Utbildningen lämpar sig väl både för dig i operativ ställning och dig som sitter i styrelse. Utväxlingen mellan dessa perspektiv är en av utbildningens styrkor.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På EFL Affärsstyrning möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice. Läs mer om EFL-teamet.

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Programteam

På EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys möter du ett inspirerande och sammansvetsat programteam bestående av experter inom respektive område, med en utpräglad förmåga att på ett pedagogiskt sätt förklara ekonomiska samband, begrepp och teorier och koppla lärandet till din egna organisations förutsättningar och utveckling. Till kommande programomgång möter du bland annat:

Gert Paulsson
Gert är lärare och forskare i ekonomistyrning och programchef för EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys. Gert fokuserar bland annat på områdena ekonomiskt ansvar, värdebaserad styrning, balanserat styrkort och situationsanpassad styrning.

Johan Dergård
Johan är lärare och forskare i redovisning och finans på Ekonomihögskolan i Lund med inriktning på affärsstyrning, budgetering och redovisning. Johan ger dig verktygen för att kunna utveckla din förmåga att känna av den ekonomiska pulsen på verksamheter.

Stefan Sveningsson
Stefan är professor i ledarskap vid Lunds universitet och forskar inom chefsarbete, ledarskap samt strategisk och organisatorisk förändring. Han har publicerat många böcker inom områdena ledarskap, chefskap, förändringsarbete och företagskultur, såsom Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla företagskulturer, När ledarskapet krackelerar och Ledarskap.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Affärskunskap möter du ett handplockat och erfaret team som triggar i gång ditt intresse för företagsekonomi. Läs mer om EFL-teamet.

Resultat

EFL Affärsstyrning ger dig konkreta kunskaper för att kunna ta ett större ansvar för verksamhetsstyrningsprocessen från analys till beslut. Du får verktyg för att kunna bedöma företags och organisationers finansiella status och välmående. Programmet utvecklar din förmåga att analysera verksamheters processer.

Så här säger våra deltagare

”Intensiv och fantastiskt givande kurs!”

”Gav både konkreta verktyg, teoretisk bakgrund och inspirerande diskussioner.”

”En väl avvägd balans mellan bredd och fördjupning inom relevanta ämnen. Enormt många intressanta bitar.”

”Sätter begrepp, nyckeltal och arbetsprocesser i ett sammanhang.”

”Kompetenta föreläsare med en förmåga att göra det komplicerade enkelt, intressant och relevant. Den här kursen kan jag verkligen rekommendera alla som vill hitta nycklarna till sina verksamheters potential.”