”EFL Affärsstyrning har gett ovärderliga kunskaper”

Fördjupade kunskaper, nya tankesätt och en bättre analytisk förmåga är några av de saker Åsa Hansson lyfter fram efter att ha gått EFL Affärsstyrning parallellt med sitt arbete som controller och ekonom.

Åsa Hansson arbetar 60% som ekonom på Statsvetenskap vid Lunds universitet och 40% som controller på Hälsomedicinskt Center. I höstas gick hon EFL Affärsstyrning, en kurs som hon menar att hon har väldigt stor nytta av i sitt arbete.

Hej Åsa! Motsvarade EFL Affärsstyrning dina förväntningar?

Kursen har absolut motsvarat mina förväntningar och jag har verkligen haft nytta av den i mitt arbete! Innehållet i EFL Affärsstyrning var mycket bra och intressant, man lär sig att tänka nytt och jag har fått nya verktyg som kan användas i praktiken. Jag läste EFL Affärsstyrning som en del av Diplomerad Controller-programmet.

Var den relevant för dig i din yrkesroll?

Jag har haft mycket nytta av kursen som har lett till en fördjupad kunskap med nya tankesätt och bättre analytisk förmåga. Jag driver ett flertal förändringsprojekt där jag använt modeller och arbetssätt som vi lärt oss på kursen. Kombinationen av strategier, verksamhetsstyrning, finansiell planering och nyckeltal har varit ovärderlig att ha med i dessa förändringsprojekt. Jag kan även koppla an till Ledarskap i organisationer, som var en av delkurserna i Diplomerad Controller-programmet, som också bidragit till att driva dessa förändringsprojekt på ett bra och framgångsrikt sätt.

Vilka delar i innehållet gav dig mest?

Jag tycker att kombinationen strategi, verksamhetsstyrning, finansiell planering och nyckeltal är perfekt för att få en helhetssyn på hur alla delar fungerar. Det är en fördel att knyta samman alla dessa delar för att få en bättre förståelse och kunna fatta bra beslut. Det har också varit lärorikt att göra grupparbeten med andra yrkesverksamma, för att dela erfarenheter och kunskap.

Vem skulle du rekommendera att gå kursen?

Ekonomer, controllers, projektledare och chefer som vill fördjupa sin kunskap inom affärsstyrning som innefattar strategier, verksamhetsstyrning, analyser, finansiell planering och nyckeltal.

EFL Affärsstyrning

  • verksamhetsstyrning på djupet och bredden
  • ger nya verktyg för att kunna jobba mer strategiskt och ta den ekonomiska pulsen på organisationer och företag
  • bli bättre på att göra ekonomiska analyser och att ta fram och tolka kvalificerade beslutsunderlag
  • en kväll i veckan under 20 veckor

Nästa programstart: 23 augusti

Läs mer >>