Styrelseprogrammet

Företagsanpassade utbildningar

SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR FÖR FÖRETAG

Utvecklingsinsatser där era affärsutmaningar möter vår expertis!

På EFL är vi specialister på att skräddarsy unika utbildningsprogram som adresserar din verksamhets specifika utmaningar. Vår spetskompetens sträcker sig allt från ledarskap, affärskunskap, styrelseutveckling till ekonomi och juridik – och en skräddarsydd utbildning kan innehålla ett eller flera ämnesområden, allt anpassat efter era utvecklingsbehov. Vår styrka ligger i att tillsammans med våra kunder bygga akademiskt grundade kunskaper förenad med praktiska insikter och omedelbara verktyg. Ta del av exempel på utmaningar våra kunder vill adressera

Vi skräddarsyr utbildningar för såväl den mindre organisationen som den större multinationella koncernen, från hela verksamheter ner till individnivå, eller i formatet partnerprogram för 4-8 företag med likartade kompetensutvecklingsbehov. Spännvidden går från två-timmarsföreläsningar upp till fleråriga utbildningsprogram antingen hos oss i Lund / Skåne eller den ort eller land ni önskar. De senaste åren har vi bl.a. genomfört skräddarsydda utbildningar till Axis, DUROC, FordonsData, MKB, Region Skåne, Skanska, Sparbanken Skåne, Sveriges Arkitekter och Tunstall. Vi kör även PartnerMentor-program för åtta av de största företagen – Alfa Laval, Axis, Baxter, Bona, CGI, E.ON, Orkla och Tetra Pak – i regionen. Se exempel på kundcase här

I mer än 50 år har vi skapat flexibla och unika utbildningar och det senaste decenniet har vi genomfört fler än 500 kvalificerade företagsanpassade utbildningar.

 


SKRÄDDARSYTT FÖR GRUPPER

En skräddarsydd utbildning kan innehålla ett eller flera ämnesområden, allt anpassat efter era utvecklingsbehov. Likt lego sätter vi tillsammans ihop de bitar som adresserar era utmaningar! Navigera bland våra olika spetsområden såsom ledarskap, affärskunskap, styrelseutveckling, ekonomi, juridik och sätt samman en helt anpassad kunskapsresa!

Vi på EFL är specialister på att skräddarsy utbildningar för att er organisation ska nå omedelbara och långsiktiga framgångar. I mer än 50 år har vi skapat flexibla och unika utbildningar. Dessa utvecklar vi i dialog med dig och ditt företag utifrån era behov och önskemål. Vår styrka ligger i att tillsammans med våra kunder bygga akademiskt grundade kunskaper förenad med praktiska insikter och omedelbara verktyg. Vi sätter utifrån era specifika behov ihop ett handplockat team av ledande expertis. Det senaste decenniet har vi genomfört fler än 500 kvalificerade företagsanpassade utbildningar och står väl rustade att ta oss an de utmaningar som just er organisation står inför.

Vi erbjuder spännvidden från två-timmarsföreläsningar upp till fleråriga utbildningsprogram antingen hos oss i Lund eller på ort ni önskar. Vi har även omfattande erfarenhet av internationella utbildningsprogram genomförda på engelska. Såväl den större multinationella koncernen som den lokala mindre verksamheten har genomfört utvecklingsinsatser i samarbete med EFL.

 


PARTNERPROGRAM

EFL har rik erfarenhet av att genomföra skräddarsydda utbildningar, s.k. partnerprogram för 4-8 företag med likartade kompetensutvecklingsbehov. Med partnerupplägget vinner ni ett nätverksbyggande med andra företag, insikter från andra verksamheter, möjligheten att få höra hur andra organisationer ser på er verksamhet. Utrymmet för kittlande upplägg är enormt, t ex ser vi hur sådana här program ambulerar runt på de olika partnerföretagen var deltagarna undervägs får närmare ”look and feel” på olika miljöer.

Partnerprogram kan även vara en möjlighet att ta ett bransch/samhällsansvar genom att tillsammans med EFL utveckla och erbjuda en utbildning som vänder sig till en extern målgrupp var ni alla partners ser ett gemensamt behov av kompetenshöjning.

Partnerprogrammen kan därmed vara av såväl lite mer klassisk natur och vända sig till era anställda såväl som ha ett mer externt fokus på målgrupper utanför organisationen.

Väcker vi funderingar? Hör av dig för att sätta bollen i rullning!

 


VILKEN ÄR ER UTMANING?

Vi skräddarsyr unika program som adresserar era specifika utmaningar. EFL företagsanpassar utbildningar för såväl den mindre organisationen som den större multinationella koncernen.

Nedan några smakprov på utmaningar våra kunder vill adressera, som täcker allt från ”ledningsgruppens behov av att vässa sitt strategiarbete” till ”affärsområdeschefer som behöver bygga en gemensam syn på ledarskap” över till ”hur organisationen kan rusta och utveckla sina talanger för att de ska ta nya steg”.

  • Vi har en ny styrelse och behöver höja vår styrelsekompetens
  • Mina konsulter behöver se bortom uppdraget och vässa sina affärskunskaper
  • Vi vet inte riktigt hur vi skall lägga upp strategiarbetet i vår ledningsgrupp
  • Allt snacket om digitalisering – hur kan vi adressera det i vårt budskap ut till kund
  • Hur kan vi utveckla våra talanger och få dem att stanna
  • Våra HR-ansvariga behöver uppdatera sina kunskaper inom arbetsrätt
  • Vi har ett helt gäng som är nya i sin roll som affärsområdeschefer, de behöver bygga en gemensam syn på sin roll
  • Arbetsledarna har svårt att axla sitt budgetansvar, vilka begrepp/modeller behöver de fylla på med

Vilken är er utmaning?

 


Jag vill ha en förutsättningslös kontakt och diskutera vidare:

Kontakta oss!

Magnus Nenzén
046-222 68 41
070- 676 97 77
magnus.nenzen@efl.se

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

Efl