Den moderna controllern i hamn fast med nya pirer i sikte!

EFL Skräddarsytt: Så var det dags att runda av utbildningen Den moderna controllern. En avrundning som till stor del handlade om ett fortsatt avstamp inför framtiden.

Under den sista dagen sattes till exempel Axis digitaliseringsgrad under lupp med resonemang bland deltagarna om var Axis befinner sig på den digitala resan och vad som krävs framåt. Andra framåtblickande inslag utgjordes av att deltagarna som en avslutande övning fick ta fram platsannons för att anställa en ny controller. Denna annons framtagen med den nyss genomgångna utbildningen som en bas. Det har varit fyra dagar för utveckling, reflektion och diskussion med fokus att ytterligare förstärka en modern controller-roll på Axis. En sista dag på en utbildning skapar en känsla av att komma i hamn, men helt klart har gänget av deltagare redan nya pirer i sikte för att förstärka den moderna controller-rollen!

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Läs mer om EFL Skräddarsytt