EFL Företagsanpassat: Utvecklingsprogram med Entry Point North

 

Tillsammans med Entry Point North genomför EFL just nu ett skräddarsytt utvecklingsprogram kallat GROW 2024 där deltagarna får möjlighet att lära sig mer om sig själva och hur man framgångsrikt driver ett företag. Samtidigt får deltagarna också utforska olika perspektiv på den egna verksamheten och utvidga sitt nätverk över hela koncernen.

Karolina Frisk, Group HR Manager på Entry Point North berättar mer om programmet:

Karolina Frisk från Entry Point North berättar om en skräddarsydd utbildning från EFL

Karolina Frisk, Group HR Manager på Entry Point North

Vad är målet med programmet?

Genom att köra GROW tillsammans med EFL vill vi ge våra medarbetare möjlighet att utvecklas i sina roller genom att få bredare kunskap kring hur framgångsrika bolag styrs och djupare insyn i hur Entry Point Norths koncern och affär fungerar. Ytterligare ett syfte med programmet är att bygga relationer över våra olika siter och avdelningar samt ge goda förutsättningar för personlig utveckling och ökad självkännedom.

GROW 2024 har tre moduler som täcker in både ”hard skills”, till exempel finansiella kunskaper och marknadsföringsstrategier, såväl som ”soft skills”, där det exempelvis fokuseras på självmedvetenhet, självledarskap och samarbete. Allt detta sätts i Entry Point Norths kontext genom starkt engagemang från ledare inom organisationen som deltar under utvalda delar av modulerna.

Vad är dina intryck av programmet så här långt?

Den feedback vi har fått från våra deltagare efter första modulen är att GROW överträffade deras förväntningar. Utöver den kunskap och professionella facilitering Nadja Sörgärde bidrog med, har även alla deltagare gått in i processen med högt engagemang genom att vara öppna och delaktiga. Det har bidragit till ett tryggt och trevligt klimat och förhoppningsvis satt en god grund inför kommande moduler och lärprocesser.

Varför valde ni EFL som partner/leverantör av detta program?

Valet föll på EFL av flera anledningar, där den starka kopplingen till evidensbaserad forskning och Lunds universitet var en viktig komponent för att kunna få den tyngd vi vill ha i programmet. Genom GROW investerar vi i våra medarbetare och känner oss trygga med att EFL levererar inte bara ”vad:et” utan även ”hur:et” med vana, kompetenta och engagerade föreläsare. Vi tror på experiential learning och genom att bland annat väva in en företagssimulering under andra modulen kommer deltagarna verkligen få känna på hur det är att driva ett bolag. Möjligheten att erbjuda ett sådant spel och erfaren facilitering runt det var en stark anledning till att vi landade i EFL som partner.


Första modulen

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bilder från första modulen på mysiga Hotell Gässlingen i Skanör.

Än så länge har deltagarna genomgått den första modulen i programmet under ledning av EFL:s Nadja Sörgärde, universitetslektor i Organisation vid Lunds universitet. Det primära målet med den inledande modulen är att skapa en stark och säker inlärningsmiljö samtidigt som man utforskar och berikar självmedvetenhet och förståelse för samarbetsrelationer. Under modulen fick deltagarna engagera sig i diskussioner och använda ramverk, verktyg och strukturer för bland annat:

  • inlärning
  • psykologisk säkerhet
  • självmedvetenhet
  • samarbete
  • kommunikation

Under de kommande två modulerna kommer deltagarna först få fördjupa sig i finansiellt värdeskapande, för att sedan fokusera på marknadsföring under den sista modulen.

Skräddarsydda utbildningar

På EFL är vi specialister på att skräddarsy unika utbildningsprogram som adresserar din verksamhets specifika utmaningar. Vår spetskompetens sträcker sig allt från ledarskap, affärskunskap, styrelseutveckling till ekonomi och juridik – och en skräddarsydd utbildning kan innehålla ett eller flera ämnesområden, allt anpassat efter era utvecklingsbehov.

Läs mer här eller fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

Efl