Mentorprogram utvecklar chefer och ledare på Region Skåne

EFL har under många år genomfört ett mentorprogram för Region Skånes chefer och ledare. Ett program där deltagarna blir stärkta i sitt ledarskap och sin personliga utveckling genom kunskapspåfyllnad, utbyte av erfarenheter, inspiration och nätverkande.

Här berättar Katharina Brugge, Ledarstrateg på Region Skåne och Margaretha Alexanderson, Processledare från EFL för Region Skånes Mentorprogram, om programmet.

Katharina Brugge från Region Skåne om EFL:s företagsanpassade Mentorprogram

”Mentorskap är ett fantastiskt sätt att utvecklas i sitt ledarskap. Jag tror på det fantastiska erfarenhetsutbytet som sker mellan adept och mentor, att där är ett stort lärande och utveckling. Att utvecklas genom ett mentorprogram ger ju inte bara en professionell utveckling utan även en personlig utveckling av sitt ledarskap”, säger Katharina Brugge Ledarstrateg på Region Skåne.

 

EFL har haft förmånen att i många år leverera Region Skånes Mentorprogram. I programmet matchas mentorer och adepter för att stärkas i sitt ledarskap och sin personliga utveckling. Enligt beprövat framgångsrikt koncept får mentorer och adepter hävstång i sin relation och sina utvecklande processer samtidigt som påfyllnad av kunskap och inspiration sker tillsammans med övriga mentorer och adepter i programmet.

Under ett halvår har 50 av Region Skånes chefer och ledare gått programmet, som består av såväl gemensamma som enskilda träffar mellan mentor och adept. I programmet ingår också en seminarieserie i fem delar där deltagarna får nya perspektiv och verktyg för att utvecklas inom såväl mentorskap som ledarskap. Ämnen som diskuteras är bl.a. psykologisk trygghet som chef, hållbar som chef, att utforma en bra strategi, värdestyrt ledarskap och interkulturellt ledarskap.

EFL Företagsanpassat

På EFL är vi specialister på att skräddarsy unika utbildningsprogram som adresserar din verksamhets specifika utmaningar. Vår spetskompetens sträcker sig allt från ledarskap, affärskunskap, styrelseutveckling till ekonomi och juridik – och en skräddarsydd utbildning kan innehålla ett eller flera ämnesområden, allt anpassat efter era utvecklingsbehov.

Läs mer här eller fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.