EFL Företagsanpassat: Affärsmannaskap Söderbergföretagen

EFL genomför en företagsanpassad utbildning i Affärsmannaskap för Söderbergföretagen.
Mattias Sonnenfeld, vd och koncernchef på Söderbergföretagen säger:

”Min uppgift är att hjälpa andra att lyckas – det här ger nyckelpersonerna i Söderbergföretagen bättre förutsättningar att lyckas, och går det bra för dem, då går det bra för Söderbergföretagen, och då går det bra för mig.”

Vi har ställt några fler frågor till Mattias om utbildningen och resultaten som den ger för Söderbergföretagen.

Mattias Sonnenfeld, vd och koncernchef på Söderbergföretagen berättar om deras utbildning i Affärsmannaskap som de gör tillsammans med EFL

Mattias Sonnenfeld, vd och koncernchef på Söderbergföretagen

Hej Mattias! Berätta om lite Söderbergföretagen

Söderbergföretagen är en industri och teknikhandels-koncern. Vi omsätter ungefär 2 miljarder och har 500 anställda.

Vi är en långsiktig ägare till våra bolag och vi har en evig horisont där vår ambition är att utveckla våra bolag så att de blir ännu starkare. Alla våra 16 bolag som ingår i koncernen är alla ledare inom sina respektive nischer.

Berätta om utbildningen ni genomför tillsammans med EFL

Utbildningen i Affärsmannaskap, håller vi för nyckelpersoner i koncernen, där en till två personer från varje bolag är med och deltar. Ambitionen är att vi ska genomföra utbildningen två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Vi genomför nu programmet på svenska, men vi kommer också att starta det på engelska då vi även har utländska dotterbolag.

Varför genomför ni den här utbildningen?

Skälet till att vi genomför den här utbildningen är dels för att den ska ge personlig utveckling, men naturligtvis är vi lite egoistiska också – vi hoppas och tror att det kommer driva bolagets utveckling framåt och att vi kommer bli än mer framgångsrika.

Affärsmannaskap handlar ju om att göra bra affärer och för att göra bra affärer måste man ha koll på läget, och en viktig komponent är ekonomistyrning. Vi tycker att det är viktigt att det finns en grundläggande kompetens i hela koncernen, även på andra befattningar än ekonomer. I Affärsmannaskap fördjupar vi oss bland annat i hur man kan göra lönsamma affärer och vad lönsamhet är, men också prissättning och segmentering av marknad, samt en djupare förståelse för hela ekonomiområdet.

Vilka resultat vill ni se av den här utbildningen?

Konkreta resultat, vad jag tror och vad jag förväntar mig, är att eftersom nu kompetensen har höjts, den allmänna kompetensen, så går man hem och så har man mer förståelse för t.ex. områdets lönsamhet så att man kan jobba med de saker som inte bara påverkar bolagets resultat utan även bolagets kapitalbildning. Lönsamhet är ju kvoten av resultat och kapitalbildning, och här har definitivt deltagarna fått en ökad förståelse som deltagarna tar med hem och förmodligen så smittar det även till andra kollegor på bolaget.

EFL Företagsanpassade utbildningar

På EFL är vi specialister på att skräddarsy unika utbildningsprogram som adresserar din verksamhets specifika utmaningar. Vår spetskompetens sträcker sig allt från ledarskap, affärskunskap, styrelseutveckling till ekonomi och juridik – och en skräddarsydd utbildning kan innehålla ett eller flera ämnesområden, allt anpassat efter era utvecklingsbehov.

Läs mer här eller fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.