Executive MBA

EFL one to one

I vissa sammanhang är det mer kraftfullt och relevant att vi tillsammans designar ett upplägg där du har vår EFL-resurs helt till ditt eget förfogande. Det kan till exempel handla om att du har individuella utvecklingsbehov, att du vill ha maximal möjlighet att ge plats för uteslutande dina egna frågeställningar, att den utveckling du söker inte finns tillgänglig i något av våra öppna program etc.

Vi kallar detta ”EFL one to one”. Precis som för de skräddarsydda utbildningar som genomförs för grupper, gäller även här filosofin att vi utgår från dina behov och matchar det med vår expertis.

Detta helt individuella upplägg med bara dig och vår expert vid bordet tenderar att vara något mer intensivt och interaktivt än utbildningar för grupper, därför ser vi i många fall hur ”EFL one to one” portioneras som ett antal tvåtimmarspass utspridda över tid och att de sker såväl på plats på EFL eller hos dig alternativt digitalt.

Vi står redo att möta din utveckling i ”EFL one to one”!

Kontakta oss!

Magnus Nenzén
046-222 68 41
070- 676 97 77
magnus.nenzen@efl.se

Efl