Partnerprogram

EFL har rik erfarenhet av att genomföra skräddarsydda utbildningar, s.k. partnerprogram för 4-8 företag med likartade kompetensutvecklingsbehov. Med partnerupplägget vinner ni ett nätverksbyggande med andra företag, insikter från andra verksamheter, möjligheten att få höra hur andra organisationer ser på er verksamhet. Utrymmet för kittlande upplägg är enormt, t ex ser vi hur sådana här program ambulerar runt på de olika partnerföretagen var deltagarna undervägs får närmare ”look and feel” på olika miljöer.

Partnerprogram kan även vara en möjlighet att ta ett bransch/samhällsansvar genom att tillsammans med EFL utveckla och erbjuda en utbildning som vänder sig till en extern målgrupp var ni alla partners ser ett gemensamt behov av kompetenshöjning.

Partnerprogrammen kan därmed vara av såväl lite mer klassisk natur och vända sig till era anställda såväl som ha ett mer externt fokus på målgrupper utanför organisationen.

Väcker vi funderingar? Hör av dig för att sätta bollen i rullning!

Kontakta oss!

Magnus Nenzén
046-222 68 41
070- 676 97 77
magnus.nenzen@efl.se

Efl