Det som följs upp blir gjort!

Att styra och utveckla organisationer och individer i organisationer är en avgörande ledningsaspekt och ett ständigt aktuellt ämne i företag och organisationer. Populärt i sammanhanget är begreppet performance management som i grova drag handlar om system för hur man styr och följer upp prestationer, samt med detta som bas arbetar med utveckling av organisationer och individer.

EFL erbjuder ett tredagarsprogram, där vi sätter begreppet performance management under lupp och i sitt sammanhang. Vi tillhandahåller ett utbildningsformat där goda exempel från praktik och teori får stötas och blötas med dina/era nuvarande och kommande ambitioner inom performance management och verksamhetsstyrning. Få injektionen att accelerera era initiativ inom performance management!

Styrning och uppföljning som ett ”hårt” verktyg för ”mjuk” förändring?

All styrning och uppföljning av styrning kopplar för eller senare till att ledningen vill lära av utvärderingen och med detta som grund försöka förändra föreställningar, attityder och beteenden hos grupper eller enskilda individer. Vad säger praktik och forskning om hur vi kan dra nytta av analys av och lärande kring resultatutfallet för att förbättra styrningen i din verksamhet?

Programansvarig

Innehåll

Vi kommer under utbildningen att sätta resultatstyrning i relation till andra former av styrning i och av organisationer, så som aktivitetsstyrning, värderingsstyrning och ekonomistyrning (budget). Därefter pekar vi på för- och nackdelar med de olika styrformerna och diskuterar vilken mix av styrformer som vanligtvis lämpar sig för vilken verksamhetslogik.

Med hjälp av experter och externa gästresurser kommer vi att diskutera styrning baserad på icke-finansiella, strategiskt drivande, mål och nyckeltal. Vilka är de strategiskt drivande målen i din verksamhet, vilka målkonflikter och vilken mätproblematik kan uppstå? Hur får man verksamheten att drivas mot bättre måluppfyllnad med hjälp av en systematisk analys av utfallet?

Uppbyggnad

Utbildningen har upplägget 1+2 heldagar och vi träffas i Lund med omnejd.

För dig

Utbildningen vänder sig såväl till dig som redan är engagerad i Performance Management-aktiviteter som till dig som är allmänt nyfiken på begreppet och som alltmer insett att du och din organisation behöver arbeta mer aktivt med Performance Management. Du erhåller insikter och praktiska verktyg för Performance Management, som du och din organisation kan bygga in och integrera i er organisation.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Performance Management möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice.

Skarpa utmaningar – skarpa lösningar

Business Solutions är ett särskilt framtaget koncept för att under tre dagar fokusera på dina aktuella affärsutmaningar. Tillsammans med erfarna pedagoger och ämnesexperter, samt genom ett stort erfarenhetsutbyte i gruppen, möter vi aktuella frågor som dagens företag står inför. Vi skapar en bank med relevanta, konkreta och effektiva verktyg för just din verksamhet, som du omgående ska kunna ta hem och omsätta.

 

Business Solutions

Pedagogiken, som är inspirerad från vårt Executive MBA-program, kan liknas vid hybrider av färdighetsträning, utbildning och erfarenhetsutbyte – allt med den senaste forskningen som bas.

Våra Business Solutions-teman tas fram i samråd med medlemsföretagen och ska spegla de viktiga frågor som står högt på organisationers och företags agendor och byts därför ut med jämna mellanrum.

Datum

11, 19 och 20 maj 2020

Programavgift

SEK 18 900
SEK 16 900 för medlemmar i EFL:s företagsnätverk
Tillval: EFL one-to-one SEK 4200 Läs mer

Priser exkl. moms.

 

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Välkommen att kontakta oss!

Andreas Olsson
telefon: 046-222 68 47
e-post: andreas.olsson@efl.se

 

Henrik Lundgren
telefon: 046-222 68 42
e-post: henrik.lundgren@efl.se