EFL one-to-one

För att skapa ytterligare hävstång i ditt lärande och ge utrymme för de helt egna perspektiven kan du till ovan avgift addera SEK 4200 ex moms och få en individuell tvåtimmarssittning med vår utbildare, som bokas in efter utbildningen och som ger dig en möjlighet att med utbildningen som bas än mer skarpt vrida och vända dina/din organisations utmaningar. Efterföljande egen sittning bokar du in när det passar dig, den ska dock inte äga rum senare än 4 månader efter avslutad kurs för att kopplingen till kursdagen ska vara tydlig. Du är även välkommen att invitera upp till 2 kollegor till en sådan sittning.

Efl