EFL Logo

EFL:s programutbud

VÅREN 2019

21 januari
Extern redovisning och räkenskapsanalys (10 kvällar)

22 januari
EFL Ledarskap i organisationer (15 kvällar + internat)

28 mars
Affärskunskap (8,5 dagar)

8 april
Ekonomistyrning (8 kvällar)

HÖSTEN 2019

26 augusti
EFL Affärsstyrning (17 tillfällen)
EFL Marketing (17 tillfällen)

27 augusti
Diplomerad Controller (2 år, deltid kväll)
Diplomerad Marknadsekonom (2 år, deltid kväll)

slutet av september
Affärskunskap (8,5 dagar)

15 oktober
Organisation – strategi, struktur och styrning (6 kvällar)

9 oktober
Leading Impact (18 månader)

mitten av oktober
EFL:s Styrelseprogram (11 dagar)