EFL Logo

EFL:s programutbud

VÅREN 2021

18 januari
Extern redovisning och räkenskapsanalys (10 kvällar)
Diplomerad Controller (2 år, deltid kväll)

19 januari
EFL Ledarskap i organisationer (15 kvällar + internat)
Diplomerad Marknadsekonom (2 år, deltid kväll)

23 mars
Performance Management (3 dagar)

25 mars
Affärskunskap (8,5 dagar)

19 april
Ekonomistyrning (8 kvällar)

 

HÖSTEN 2021

augusti
EFL Affärsstyrning (17 tillfällen)

augusti
EFL Marketing (17 tillfällen)

augusti
Diplomerad Controller (2 år, deltid kväll)

augusti
Diplomerad Marknadsekonom (2 år, deltid kväll)

september
EFL Ledarskap i organisationer
 (15 kvällar + internat)

september
Affärskunskap (8,5 dagar)

september
Leading Digital Business (9 dagar)

6 oktober
Leading IMPACT – Executive Management and Leadership program (15 månader)

oktober
Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap (9 dagar)

oktober
Organisation – strategi, struktur och styrning (6 kvällar)

14 oktober
EFL:s Styrelseprogram (11 dagar)

december
Performance Management (3 dagar)