Marknadsföringsutbildning på EFL

EFL:s programutbud

VÅREN 2023

16 januari
Extern redovisning och räkenskapsanalys (10 kvällar)

23 mars
Affärskunskap (8,5 dagar)

11 april
Ekonomistyrning (8 kvällar)

HÖSTEN 2023

21 augusti
EFL Affärsstyrning (17 tillfällen)

augusti
EFL Marketing (17 tillfällen)

29 augusti
EFL Ledarskap i organisationer
 (15 kvällar + internat)

september
Affärskunskap (8,5 dagar)

27 september
Business Innovation (9 dagar)

27 september
Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap (9 dagar)

4 oktober
Leading IMPACT – Executive Management and Leadership program (15 månader)

11 oktober
Strategic Financial Management (9 dagar)

19 oktober
EFL:s Styrelseprogram (11 dagar)

21 november
Performance Management (3 dagar)