EFL Logo

EFL:s programutbud

VÅREN 2020

20 januari
Extern redovisning och räkenskapsanalys (10 kvällar)

21 januari
EFL Ledarskap i organisationer (15 kvällar + internat)
Diplomerad Controller (2 år, deltid kväll)
Diplomerad Marknadsekonom (2 år, deltid kväll)

19 mars
Affärskunskap (8,5 dagar)

6 april
Ekonomistyrning (8 kvällar)

11 maj
Performance Management (3 dagar)

 

HÖSTEN 2020

24 augusti
EFL Affärsstyrning (17 tillfällen)
EFL Marketing (17 tillfällen)

25 augusti
Diplomerad Controller (2 år, deltid kväll)
Diplomerad Marknadsekonom (2 år, deltid kväll)

1 september
EFL Ledarskap i organisationer
 (15 kvällar + internat)

24 september
Affärskunskap (8,5 dagar)

30 september
Leading Digital Business (9 dagar)

7 oktober
Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap (9 dagar)

7 oktober
Leading IMPACT – Executive Management and Leadership program (15 månader)

12 oktober
Organisation – strategi, struktur och styrning (6 kvällar)

15 oktober
EFL:s Styrelseprogram (11 dagar)