EFL:s programutbud

VÅREN 2022

17 januari
Extern redovisning och räkenskapsanalys (10 kvällar)

Diplomerad Controller (2 år, deltid kväll)

Diplomerad Marknadsekonom (2 år, deltid kväll)

24 mars
Affärskunskap (8,5 dagar)

19 april
Ekonomistyrning (8 kvällar)

HÖSTEN 2022

22 augusti
EFL Affärsstyrning (17 tillfällen)
EFL Marketing (17 tillfällen)

23 augusti
Diplomerad Controller (2 år, deltid kväll)
Diplomerad Marknadsekonom (2 år, deltid kväll)

30 augusti
EFL Ledarskap i organisationer
 (15 kvällar + internat)

22 september
Affärskunskap (8,5 dagar)

28 september
Making Your Business Digital – Strategies for developing digital business models (9 dagar)

5 oktober
Leading IMPACT – Executive Management and Leadership program (15 månader)

10 oktober
Organisation – strategi, struktur och styrning (6 kvällar)

12 oktober
Strategic Financial Management (9 dagar)

13 oktober
EFL:s Styrelseprogram (11 dagar)

19 oktober
Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap (9 dagar)

21 oktober
Strategic HR Excellence Program (4 dagar)

22 november
Performance Management (3 dagar)